22 februari 2024 – NAAR HET EINDE VAN DE OORLOG IN OEKRAÏNE ?

22 februari 2024 – NAAR HET EINDE VAN DE OORLOG IN OEKRAÏNE ?

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2024

Op 24 februari 2024 zal het twee jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. Bijna exact twee jaarlater organiseert de LPB-kring opnieuw een debat over de Oekraïne-oorlog waarin we ons nu vooral afvragen wanneer en hoe er een einde aan deze oorlog kan komen. Onder leiding van Gie Goris voeren vier experten, elk vanuit hun specifieke professionele invalshoek, een tegensprekelijk debat waarbij hetonderscheid tussen de objectieve feiten (situatie op het terrein, beschikbare middelen, …) en het narratief erg belangrijk is.

Gie Goris (ex-hoofdredacteur MO* Magazine) situeert het debat in een ruimer kader, legt elke spreker enkele vragen voor, verleent het woord en treedt op als moderator.

Tom Sauer, professor internationale politiek aan Universiteit Antwerpen, heeft als veiligheidsspecialist een uitgesproken mening over de oorlog in Oekraïne en in recente opiniestukken heeft hij de weg uitgestippeld om tot een einde van deze oorlog te komen.

Fiel Vanthemsche, Adjunct Permanent Vertegenwoordiger van België bij de NAVO (vervangt ambassadrice Ariadne Petridis die door agendaproblemen niet kan deelnemen) licht het Belgische en NAVO standpunt t.a.v. de oorlog in Oekraïne toe.

Sven Biscop, professor aan het Instituut voor Internationale en Europese studies van de Universiteit Gent en directeur in het Egmont Instituut Brussel, is ook defensiespecialist en heeft een bijzondere interesse voor recente ontwikkelingen in de wereldorde.

Ludo De Brabander, vredesactivist en woordvoeder van Vrede vzw, zal het standpunt van de vredesbeweging over de oorlog in Oekraïne uiteenzetten.

Dit debat wordt georganiseerd door de Louis Paul Boonkring i.s.m. SamPol, Vrede vzw, Masereelfonds, Jongsocialisten, Huis van de Mens, …

Inkomprijs: 5 euro voor leden LPBoonkring – 10 euro voor niet-leden,

Graag inschrijven vóór 20 februari 2024: per mail naar lpboonkring@hotmail.com en storting op rekening van lpboonkring BE40 0011 1994 8963

Plaats van het gesprek: GC De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel)

Voor het verslag en beluisteren van het opgenomen debat, ga naar verslag 22 februari Oekraïnedebat.