Welkom bij de LPBoonkring 

11 Vlaamse media en denktanks namen het initiatief om samen na te denken over de manier waarop dit complexe land beter kan worden na corona. Onder beter verstaan ze: socialer en ecologischer. … De initatiefnemers zijn o.m. : Aktief, Apache, DeWereldMorgen, KifKif, MO*, Sampol .

Deze crisis legt de structurele fouten van het huidige economische systeem bloot. Zonder sociale zekerheid, nieuwe solidaire burgerinitiatieven en de inzet van vele eerstelijnswerkers zou de corona-ellende nog groter zijn. Het is duidelijk: in 2020 is er nood aan een nieuw soort overeenkomst, een Green New Deal of sociaal-ecologisch pact.
Ze stellen zeven terreinen die in het debat behandeld moeten worden.

1. Een slagkrachtige overheid zal nodig zijn om een duurzame economie te garanderen.

2. Een vitaal middenveld behoort in België tot het onmisbare culturele erfgoed.

3. De economie heeft een nieuw kompas nodig.

4. Ongelijkheid schaadt de sociale samenhang, ondergraaft maatschappelijke structuren en belet daadkrachtig klimaatbeleid.

5. De toekomst moet beter, niet steeds meer. Hoe realiseren we de goede combinatie van betaalde arbeid, gezinsleven en zorgzaam engagement voor de leefomgeving?

6. Rechtvaardige mondialisering, meer samenwerking.

7. Groene jobs en investeringen moeten nu al prioritair zijn.

We willen de discussie aangaan op de volgende thema’s:
Het middenveld

Welke rol kan dat middenveld spelen in het ontwikkelen van nieuwe economische modellen en in het vernieuwen van politieke participatie? Welke initiatieven moet de overheid nemen om die basisinitiatieven te ondersteunen? Hoe kan een sterk sociaal overleg bijdragen tot een betere samenleving?

De toenemende ongelijkheid
Hoe verkleinen we inkomens- en vermogensongelijkheid? Hoe versterken we onze sociale zekerheid voor iedereen? Hoe verzekeren we gelijkheid voor mensen en groepen die uitgesloten worden wegens afkomst, religie, gender, seksualiteit, huidskleur? Hoe versterken we opnieuw de deelname aan politiek en maatschappij van kort geschoolden en slecht betaalden?

En hier rond organiseren we twee virtuele zoom-avonden

We plannen ze op WOENSDAG 20 MEI : hier discussiëren we over het thema ‘Ongelijkheid’ gevolgd  op DINSDAG 9 JUNI met ‘het middenveld’ telkens van 20u30 tot 21u30. Met onze vragen , bedenkingen, antwoorden helpen we concreet mee met dit initiatief.

Wie interesse heeft geeft mail-adres door aan lpboonkring@hotmail.com en wij zorgen dan voor de zoom-verbinding.

Een solidariteitsactie met artiesten..

Aanvankelijk zouden we in groep naar een voorstelling van het Kunstenfesivaldesarts gaan en een ontmoeting organiseren met het nieuwe trio dat dit festival vandaag leidt. Dat de missie van het festival erin bestaat de artistieke creatie te steunen is geweten. Dat het team en de artiesten zich nu recent vooral op de verankering en solidariteit in de stad richten, is misschien iets minder gekend.
Anne-Sophie had graag deze Lecture for Every One van Sarah Vanhee voorgesteld:

Kan men in een maatschappij die hoe langer hoe meer versplinterd is en aan voortdurende en ingrijpende “crisissen” lijdt zich collectief richten tot mensen zonder terug te vallen op regels en wetten, mainstreammedia en reclame? Lecture For Every One-20 doet een poging. Lecture For Every One werd door Sarah Vanhee in 2013 gecreëerd voor het Kunstenfestivaldesarts en wordt nu overgenomen door een nieuwe generatie, een groep Brusselse adolescenten.
Door de wereldwijde crisis waar ook de artistieke gemeenschap financieel verzwakt uitkomt, wil het festival artiesten en tijdelijke, meestal geen loontrekkende medewerker·sters van het festival blijven steunen met coproductiebijdragen en annuleringsvergoedingen. Veel kosten werden al in het creatieproces gemaakt. Er zal niet gerekend kunnen worden op ticketinkomsten, noch op een aantal ad hoc subsidies.
Aan onze Louis Paul Boon-leden stellen we voor symbolisch aandacht te geven aan de gekozen voorstelling en aan de solidariteitsactie deel te nemen door hiervoor Ghost Tickets te kopen.
Bovendien heeft het Kunstenfestivaldesarts ook aandacht voor de noden van de meest kwetsbaren: bijdragen voor Solidaire Tickets worden zoals vorig jaar aan Doucheflux doorgestort.

Praktisch :
Iedereen die solidaire tickets wil kopen gaat als volgt te werk: Je stort VÓÓR 18 mei naar keuze de waarde van een ghost ticket à 10 of 20 € + 5 € voor een solidair ticket dat naar Doucheflux doorgestort wordt door het kfda en dit op LPBK -rekeningnummer
BE40 001 1199489 63.

Een kalender met eeuwigheidswaarde

Op zoek naar een boeiend, tegendraads kado? Wat dacht je van onze tijdloze kalender?
365 pagina’s (FR-NL) met voor elke dag een schitterende  invalshoek opgesteld door en voor jong en oud.
Een ongelooflijke leeservaring en dus een kado om te geven en te lezen: bestellen door overmaking van 15€ per exemplaar op rekening BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.