Acties 2020-2021

WELKE ACTIES VOLGEN WE VAN ZEER NABIJ OP DIT JAAR?

1.In de weer voor het klimaat

Op vrijdag 20 september staken wereldwijd miljoenen jongeren en volwassenen samen voor het klimaat. De aarde – ons huis!- staat in brand dus geen getreuzel meer.

We leggen het werk neer en komen op straat om onze politici ervan te overtuigen dat de tijd dringt om de klimaatcrisis aan te pakken. Wij eisen veel meer ambitie op elk politiek niveau, en een klimaatbeleid dat eerlijk is voor iedereen.

Over de generaties heen slaan we de handen in elkaar: jongeren, volwassenen, grootouders. De Belgische klimaatbeweging staat sterker dan ooit! Deze klimaatstaking vormt het startschot voor een week vol actie in ons land, aan de vooravond van de belangrijke VN-klimaattop in New York.

Ook met de Louis Paul Boonkring ondersteunen we de klimaatbeweging. Wij roepen op om je vrienden en collega’s te mobiliseren en samen op straat te komen!

Afspraak op vrijdag 20 september 2019  om 13u30 aan het station van Brussel Noord.

2.Het nieuwe werken

Dit voorjaar zijn er al een aantal malen stakingen geweest van de fietskoeriers van Deliveroo (zowel in Brussel als Gent). Het is duidelijk dat het niet al koek en ei is bij deze nieuwe vormen van “flexibele” tewerkstelling in de zogeheten  “deeleconomie”. De Louis Paul Boonkring zal dit komende werkjaar deze nieuwe vorm van uitbuiting van nabij volgen. We zullen regelmatig berichten over de ervaringen en acties van de tewerkgestelden in deze
deeleconomie. Samen met de fietskoeriers en de vakbonden ijveren we voor een werknemersstatuut, waarin de deelplatformen hun verantwoordelijkheid dienen op te nemen inzake verzekeringen en dergelijke.