Evenementen

Gruut Bakkes: Bleri Lleshi

COOP,  F.Demetskaai 23, 1070 Anderlecht De naam zegt het zelf: (veelal) een Brusselaar aan het woord laten die iets te zeggen heeft en vooral die zich laat horen. Dit jaar is onze gast BLERI LLESHI.  En of hij iets te zeggen heeft! En of hij van zich laat horen! En hoe. Nemen we de wijze…
Lees meer

Startavond

Eerst willen we het fenomeen van het populisme plaatsen en duiden. Dat doen we met twee boeiende experten, met name Sarah De Lange en Leo Lucassen. Sarah De Lange is als Professor verbonden aan het Department of Political Science, aan de universiteit van Amsterdam. Ze is tevens houdster van de Dr. J.M. Den Uyl stoel…
Lees meer

Theatervoorstelling Kuzikiliza

Ook in het kader van het Afrika-project gaan we samen naar de theatervoorstelling “Kuzikiliza” (Swahili voor ‘zich laten horen’) in de KVS en ontmoeten we daarna de regisseur. Kuzikiliza is een meertalige interdisciplinaire voorstelling, gebaseerd op de toespraak van Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheid van Congo op 13 juni 1960, een speech die tot op vandaag actueel is.  …
Lees meer

Het nieuwe Afrikamuseum en de dekolonisatie

Na vier jaar renovatiewerken opent op 8 december 2018 het Afrikamuseum in Tervuren opnieuw haar deuren.  Volgens de directie wordt deze verbouwing naast de architectonische transformatie ook aangegrepen om een andere visie op de kolonisatie en de Afrikaanse geschiedenis te ontwikkelen.   Zeven jaar na het project “Salut Congo” met getuigenissen van Congolese vluchtelingen en ex-kolonialen…
Lees meer

Open of gesloten grenzen? Dinsdag 19 februari 2019

Viva Salut, Haachtse Steenweg 53, 1210 Brussel

dinsdag 19/02 2019 Open of gesloten grenzen? Met Alexis Deswaef en Kati Verstrepen Viva Salut, Haachtse Steenweg 53, 1210 Brussel   ER ZIJN ALTERNATIEVEN Op dinsdag 19 februari 2019 (20u), willen we inzoomen op één van de aspecten waar het populisme zijn pijlen voornamelijk op richt: nl. de instroom van migranten. Het lijkt wel of Europa…
Lees meer

Jong over oud over jong

Iets meer dan een jaar lang gingen vrijwilligers van de Boonkring in dialoog met jongere en oudere Brusselaars: leerlingen van Brusselse scholen, ouderen uit buurthuizen en ouderenplatforms. In groepsgesprekken en in individuele babbels peilden we naar inzichten over het samenleven van verschillende generaties in een snel veranderende stad en een onzekere wereld. Hoe zien oudere…
Lees meer

Bristol

We bezoeken deze belangrijke Labourstad in Zuidwest-Engeland … twee maanden na de officiële ingang van de Brexit! Het vaak eigenzinnige, alternatieve Bristol, dat is een historische havenstad, een universiteitsstad en de Europese Groene hoofdstad in 2015. Vooral de overname door de stad van de energievoorziening en de omschakeling naar hernieuwbare energie aan lage tarieven springt…
Lees meer

Boon2daagse

Destelheide (Dworp) Destelheide (Dworp)

Een sterke formule, een ware klassieker: we sluiten het werkjaar inhoudelijk af op de Destelheide in Dworp. Met een gast(e) die inspireert en boeit en ons vooral in de juiste mood brengt om er weer een topprogramma van te maken voor het jaar dat volgt.  BBQ Zaterdag 29 juni 2019 vanaf 19u Tuinen GC Wabo,…
Lees meer

gruut Bakkes, Virginie Cordier en Sonia Triki

Le Senghor, Waversesteenweg 366, 1040 Brussel (deel voetgangerszone bij het Jourdanplein)
Gebrand op de Brusselse, politieke en sociaal culturele actualiteit als we steeds zijn , opent de Louis Paul Boonkring haar strijdbare seizoen met ditmaal twee spreeksters die eens een grote mond mogen opzetten. Aan de dis Virginie Cordier en Sonia Triki, beiden niet zo lang geleden aangesteld als directrice, resp. in La Vénerie in Bosvoorde en Le Senghor in Etterbeek.
Zoals het een open en kritische geest binnen de Nederlandstalige Louis Paul Boonkring betaamt, kijken we uit naar de visie van beiden op de zopas veranderde decreten van de COCOF, de Brusselse actualiteit en vooral hoe zij hun opdracht in de toekomst zien. Hoe zij omgaan met de Brusselse stedelijke context, de superdiversiteit, de dualiteit zijn ongetwijfeld ook belangrijke aandachtspunten . Ook de wijze waarop zij de samenwerking zien tussen Franstaligen en Nederlandstaligen (steeds meer routine in de Brusselse culturele wereld) interesseert ons bijzonder. Of strooit het nieuwe discours over de Vlaamse natievorming met canons, excellentie-onderwijs, verplichte en sanctiegebonden burgerschapstesten en de versterking van de Vlaamse identiteit als mantra voor de culturele sector en de openbare omroep, toch nog zand in de raderen ?
Dit alles in geuren en kleuren rond een heerlijke maaltijd, allen samen aan tafel.
Inschrijvingen vóór 12 september gewenst door storting van 18€ op rekeningnummer LPBoonkring - BE40 001 1199489 63

Brazilië en de terugkeer van de Oude Orde

Dinsdag 1 oktober 2019, 19u30 Théâtre Nationale Hij wordt weleens de Trump van de Tropen genoemd, de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro.  Zijn discours bij de inauguratie en de eerste beleidsmaatregelen brengen alleszins de donkere tijden van de extreem-rechtse dictaturen in herinnering : Law & Order, grote kuis in het door ‘cultuurmarxisten’ gedomineerd onderwijs, afschaffing…
Lees meer

Brazilië en de terugkeer van de Oude Orde

Zaterdag 26 oktober 2019, vanaf 18 u. Pianofabriek, Fortstraat 35 te St.Gillis Hij wordt weleens de Trump van de Tropen genoemd, de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro.  Zijn discours bij de inauguratie en de eerste beleidsmaatregelen brengen alleszins de donkere tijden van de extreem-rechtse dictaturen in herinnering : Law & Order, grote kuis in het…
Lees meer

De teloorgang van de sociaal-democratie?

Folder LT-v02+Donderdag 7 november 2019,  20 uur P&V aula Koningsstraat 151, 1210 Brussel (Metro Botanique) Wat is er aan de hand met het democratisch socialisme ? Het democratisch socialisme maakt een nooit geziene crisis door, en vooral in de West-Europese landen gaan ze van verkiezingsnederlaag naar nederlaag. In Nederland, in Vlaanderen, in Frankrijk, in Duitsland,…
Lees meer

Over ongelijkheid en gele hesjes

Terwijl de inkomensongelijkheid overal toeneemt, zou het in ons land nog meevallen, onder meer dankzij het sociaal overleg en de sociale zekerheid.  Was het maar waar… De cijfers tonen een minder rooskleurig beeld. Vooral de hogere en in mindere mate de middenklasse gaan er nog op vooruit, maar de lagere klasse hinkt steeds meer achterna. …
Lees meer

Charleroi: een stad met verhalen

zaterdag 7 december Het is de op één na – na Louvain-la-Neuve - jongste stad van België – en een plek die voor veel Vlamingen symbool staat voor “alles wat mis” gaat bezuiden de taalgrens: Charleroi! De stad scoort ondermaats op zowat alle socio-economische parameters die ertoe doen. Het lijkt wel alsof Charleroi de ineenstorting…
Lees meer

Uitnodiging van de Louis Paul Boonkring i.s.m. Hart boven Hard Brussel

Uitnodiging van de Louis Paul Boonkring i.s.m. Hart boven Hard Brussel Maandag 3 februari 2020 WAKKER WORDEN VLAAMSE REGERING !   Ontmoetingsavond van het Brussels middenveld over de Vlaamse regeerverklaring   Dat het regeerakkoord van de Vlaamse regering tot enige ongerustheid heeft geleid bij heel wat middenveld-organisaties en -verenigingen is een understatement. Niet alleen de…
Lees meer

Burgerbewegingen en beweeglijke burgers

dinsdag 18 februari 2020, 20u In de  media heet het dat de burger zijn vertrouwen in de politiek verloren heeft. Traditionele partijen zien hun leden drummen richting uitgang. Extreme partijen, populisten en foert-bewegingen vullen de ideologische leemte – en leegte ? – in en spinnen er garen bij. Bij de recente verkiezingen staken her en…
Lees meer

LPB BBQ

zaterdag 27 juni 2020 vanaf 19u Tuinen GC Wabo, Bosvoorde Het jaarlijks orgelpunt samen met de kameraden van  de Vermeylenkring van Bosvoorde: zaterdag 27 juni vanaf 19u in de tuin van Wabo: BBQ met lekker eten en drinken en een gezellige drukte. Boon 2 daagse Van vrijdag  19 tot zaterdag 20 juni Destelheide (Dworp) een…
Lees meer

IN DE NAAM VAN DE STRAAT- AU NOM DE LA RUE

Metro Petillon metro Pétillon, Etterbeek

Wie door Etterbeek wandelt kan er niet naast kijken: hoge militairen overheersen de straatnamen. Dat heeft natuurlijk met de aanwezigheid van de kazernes te maken, maar bij nader toezien is er meer aan de hand. Velen van hen hebben hun “verdienste” te danken aan hun deelname aan de verovering van Congo, het hardhandig neerslaan van…
Lees meer

€5

ONZE GEZONDHEIDSZORG, IS DIE “GOED ZIEK” ?

DIGITAAL

  Gelet op de zorgwekkende ontwikkeling van de corona-cijfers en omdat we de gezondheid van ons publiek en de sprekers niet nodeloos aan de risico’s willen blootstellen, hebben we besloten om onze activiteit niet in de Markten te organiseren maar via een video-conferentie. Die zal plaats vinden op dezelfde dag en uur als voorzien en…
Lees meer

PRÉLUDE EN BLIJDE ZINNEKE SORTIE

Hectolitre Hectoliterstraat 3, Brussel

Zinneke is 20 jaar ! De Zinneke Parade ontstond in het kader van Brussels 2000, European City of Culture. Het was de uitdrukking van de wens om een groot volksfeest in de stad te organiseren dat bruggen zou slaan tussen de 18 gemeenten en het stadscentrum en alle sociaal-culturele verenigingen zou mobiliseren...Inmiddels maakt Zinneke de…
Lees meer