Toekomstige projecten

Woorden die raken /

Des mots qui piquent

Voorjaar 2021

Vrij geïnspireerd op de voorbeelden in Rotterdam en ook wel Antwerpen, willen we in de Brusselse gemeente Etterbeek, doorheen een traject met artistieke invulling, een stem geven aan diegenen wiens stem te weinig of niet aan bod komt.

In Rotterdam rijden de vuilniswagens al 25 jaar rond met poëzieregels op hun flanken. De gedichten worden aangeleverd door de stichting Poetry International. Het zou ook in Etterbeek kunnen, zoiets met de vuilkar. Maar dan door de mensen van de vuilniswagens zelf een stem te geven, of liever het woord. Zij laten iets van zichzelf zien dat tot de verbeelding spreekt ( = definitie van Kunst). En samen gieten wij het in de vorm van poëzie. In zoveel talen als ze zelf spreken.

Laurence Vielle, dichter des vaderlands 2018, participeert enthousiast. Tesamen met Jan Ducheyne en muzikanten wordt dit voorbereid. Met animatoren, schrijvers, mensen die gewoon zijn om gesprekken te initiëren, moedigen we de actoren aan, stimuleren hen. Laurence Vielle verzamelt rond zich een groep van een 10-tal dichters/schrijvers die de begeleiding op zich zullen nemen.

Qua thematiek willen we de actualiteit absoluut niet uit de weg gaan, integendeel. Populistische thema’s als de zogenaamde toenemende vluchtelingenstroom. Maar ook in het algemeen de toenemende ongelijkheid of de beweging van de gele hesjes tegen gevestigde ordes, willen we aan bod laten komen en dit door bevolkingsgroepen aan het woord te laten die ogenschijnlijk het meest kwetsbaar zijn voor populistische discours.

We willen ons dus afzetten tegen het populistisch gedachtegoed door paradoxaal enerzijds ‘het volk aan het woord te laten’ en anderzijds thema’s zoals ‘samenleving’ ‘diversiteit’ ‘strijd tegen racisme’ bespreekbaar te maken…

We hebben je hulp nodig om workshops mee te begeleiden tezamen met de dichters en schrijvers die dit professioneel ondersteunen. Interesse om mee te werken:

Contacteer Kris 0498 41 91 63 of via mail : lpboonkring@hotmail.com