Toekomstige projecten

Wie had dit gedicht?

Een Etterbeeks project voor wie onvoldoende stem heeft
werkjaar 2019-2020-2021

In Rotterdam rijden de vuilniswagens al 25 jaar rond met poëzieregels op hun flanken.  De gedichten worden aangeleverd door de stichting Poetry International. Elders liepen operazangers mee achter de vuilkar, rijden goud-geschilderde vuilniskarren rond of wordt het werpen van vuilzakken in de kar  verheven tot een balletvoorstelling. Allemaal pogingen om de ruil tussen het mooie en het vieze te verbeelden, om de mannen(en vrouwen) die onze troep opruimen  te waarderen of om kunst  dichtbij de mensen in straat te brengen.

Het zou ook in Etterbeek kunnen, zoiets met de vuilniswagens. Maar dan door de mensen van de vuilniswagens zelf een stem te geven, of liever het woord. Zij laten iets van zichzelf zien dat tot de verbeelding spreekt ( = definitie van Kunst).  En samen gieten wij het in de vorm van poëzie. In zoveel talen als ze zelf spreken.

Uiteraard is dat proces even belangrijk als het resultaat. We willen verhalen losweken bij de mannen en de vrouwen van diverse gemeentelijke diensten, zoals gemeente-arbeiders, PWA’ers, stewards de la Paix… Daaruit vissen we samen met Brusselse kunstenaars en Academies, de pareltjes uit die we zullen aanbrengen op de vuilniswagens die door Etterbeek rijden.

De input bepaalt voor een groot deel de output.  Thema’s die aangebracht zullen worden zijn niet wereldvreemd: diversiteit, samenleven in de stad, vooroordelen, racisme.

Natuurlijk zijn er ook nog andere mensen van wie de stem te weinig aan bod komt of versterking kan gebruiken.  Een parallel project start in rusthuizen, jeugdhuizen en bij vluchtelingen en werkzoekenden.  Hun uitspraken kunnen we dan lezen op aanplakborden, winkelvitrines,….

 

Over populisme naar extreem rechts…

Vorige jaargang was het nadenken over en de strijd tegen het toenemende populisme een rode draad. Dit zetten we dit jaar verder, alleen noopte de actualiteit tot wat bijsturing. Inderdaad de verkiezingen brachten de aangekondigde terugkeer van het Vlaams Belang maar de wijze waarop dit vertaald wordt in de publieke opinie (met als extreem voorbeeld de ‘onderhandelingen’ tussen NVA en het Belang in functie van een mogelijke Vlaamse regering), dwingt ons tot een nieuwe aanpak.
Uiteraard ook omdat de Brusselse resultaten aantonen dat hier de realiteit genuanceerder is als in Vlaanderen… Dus geen grootse campagne in Brussel met het populisme als uithangbord .
Wel verdere reflexie onder meer over hoe omgaan met het gegeven dat binnen sommige populistische stromingen ook vertrokken wordt vanuit de onaanvaardbare en toenemende ongelijkheid binnen onze samenlevingen. Neem het voorbeeld van de gele hesjes die terecht ongelijkheden aanklagen en waarbij men zich ook afzet tegen instellingen (politieke partijen? vakbonden?..) die hier onvoldoende mee begaan zijn?
Je hoort er van.

Wat het Belang en de groei van extreemrechts in de samenleving betreft, willen we ons in Brussel toespitsen op de gevolgen van de groei van het Belang op alle instanties waar ze een zitje hebben of krijgen en dit met als uitgangspunt de culturele wereld. Denken we maar aan  VRT – Bozar – Munt – KVS – Hoofdstedelijke bibliotheek… Eens we zicht hebben op de mogelijke gevolgen, zoeken we een goede reactie-houding..

En uiteraard kunnen we ook niet om de invloed van het Belang op het Vlaams beleid heen, zoals dat al duidelijk tot uiting kwam in de ‘startnota’ van Bart De Wever. En dat niet enkel in het identitair woordgebruik  en de reminiscenties naar een glorieus Vlaams verleden, maar ook in concrete maatregelen die zo uit het programma van het VB kunnen gehaald worden. Een kleine greep : voorrang voor mensen met een duurzame band met een gemeente of streek om een sociale woning te krijgen; slechts aanspraak op Vlaamse sociale tegemoetkomingen voor wie al vijf jaar ononderbroken en wettelijk in het land verblijft; vijf maanden wachten op kinderbijslag voor nieuwkomers; verplichte burgerschapsproeven met sancties voor wie niet slaagt (met melding aan de dienst Vreemdelingenzaken); enzovoort.

Een nieuwe actie “Extreem rechts neen bedankt” lijkt weer broodnodig.

Wij zullen ook verder werk maken van initiatieven en voorstellen om de samenwerking tussen Franstaligen en Nederlandstaligen te bevorderen en te stimuleren, in het samenleven, in de sociale culturele sector, in de politiek, en dit als een dam tegen de pogingen van extreem rechts om mensen te verdelen.