Archief

Energie Deel 2: De Voedselcrisis

20 januari 2009 12:00
Energie Deel 2: De Voedselcrisis
[expand title=”Meer>>”]De internationale voedselcrisis met de stijging van de brandstofprijzen (zowel voor de landbouwproductie als het transport), de vermindering van het aanbod door de klimaatverandering, de biobrandstoffen, de moeilijke evenwicht op de intercontinentale landbouwmarkten …. Met Prof. Olivier De Schutter ( speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor het Recht op voeding), ondervraagd door Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, specialisatie ontwikkelingssamenwerking). Een organisatie van de Louis Paul Boonkring in samenwerking met de August Vermeylenkring. Meer informatie:Jos Bertrand – August Vermeylenkring of 0474.583975 Afspraak om 20u00 aan het station van Watermaal-Bosvoorde, Hakhoutlaan 2, 1170 Watermaal-Bosvoorde. (Gelegen op lijn Brussel-Namen (Ook bereikbaar met bussen 17, 41 en 95)[/expand]

From Brussels with Love – Goed zot van A’

14 februari 2009 12:00
From Brussels with Love – Goed zot van A’
[expand title=”Meer>>”](Eigen)wijs als altijd constateerde de Boonkring vorig jaar al dat Vlaanderen Brussel dreigde los te laten. Prompt verklaarden wij als Brusselaars de liefde aan Vlaanderen en beloofden we dat wij dat andere gewest niet zouden loslaten. Het leverde op 23 februari 2008 een interessant dagvullende programma op met rode en groene kopstukken uit Antwerpen, Gent en Brussel. Wat bleek? Antwerpen en Brussel hebben zeer vergelijkbare (groot) stedelijke problemen, afgezien van de verschillende institutionele context. En misschien ook vergelijkbare (groot) stedelijke oplossingen als meertalig onderwijs, een stadsgemeenschap met het hinterland enz. Toch wordt in de institutionele discussies nog altijd enkel in termen van problemen over Brussel gesproken; problemen die het best tussen de gemeenschappen kunnen worden bedisseld, zonder Brusselse pottenkijkers. Voordat het confederale België een feit is, hoog tijd dus voor een tegenbezoek aan het nu nog niet zo verre Vlaanderen. De Louis Paul Boonkring trekt op Valentijnsdag 2009 naar ’t Stad onder het motto: “Brussel zit Antwerpen ook graag” om samen met groene en rode stadspolitici lessen in stedelijkheid te nemen. Het zal weer een boeiende dag worden vol thema’s, bezoeken, mensen en confrontatie van ideeën.[/expand]

Energie Deel 3: Windmolens op zee

7 maart 2009 12:00
Energie Deel 3: Windmolens op zee
[expand title=”Meer>>”]De stad Oostende voert sedert enige tijd een zeer actief klimaatbeleid, met o.m. een lokaal kyotoprotocol, collectieve energieaankopen via het federaal reductiefonds enz. En op 20km van de kustlijn wordt momenteel gebouwd aan een windmolenpark. Samen met onze Franstalige vrienden PAC Etterbeek bezoeken we dit “C-Powerproject” op de Thorntonzandbank. Johan Vande Lanotte en burgemeester Jean Van de Casteele geven de nodige toelichting. We nodigen tevens Luc Barbé, energie-expert, uit. Meer informatie over de plaats en tijd word u begin 2009 meegedeeld. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met onze Franstalige vrienden van PAC-Etterbeek. [/expand]

Energiecyclus Lokaal energiebeleid

28 maart 2009 12:00
Energiecyclus Lokaal energiebeleid
[expand title=”Meer>>”]Energiecyclus Lokaal energiebeleid[/expand]

Brussel en zijn Rand

29 april 2009 12:00
Brussel en zijn Rand
[expand title=”Meer>>”]De Louis Paul Boonkring wil het debat over Brussel en Vlaamse ( of is het de Brusselse) Rand in een ander kader plaatsen: dat van de maakbaarheid van de samenleving, de groeiende polarisatie tussen arm en rijk, de angst voor de verstedelijking, de echte problemen van de mensen: dure huisvesting, groeiende armoede en achterstelling, falende herverdeling. Het boek “Mens, maatschappij en ruimte”, dat is verschenen n.a.v. het plotse overlijden van sociaalgeograaf Henk Meert, vormt hiervoor onze inspiratiebron. Meert legde de vinger op de wonde van de ruimtelijke wanorde in en rond Brussel, de onbetaalbare huisvesting en de armoede. Na dit debat komen 2 thema’s aan bod: de sociaal-economische ontwikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling. De gastsprekers zijn: – Mia De Vits (voormalig secretaris ABVV) – Guy Tordeur(secretaris ACV-BHV) – een vertegenwoordiger van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu – Prof. Etienne Van Hecke [/expand]

Fietstocht: langs sociale woonwijken

14 juni 2009 12:00
Fietstocht: langs sociale woonwijken
[expand title=”Meer>>”]Brussel, die duurzame? Aan alles komt een eind. Ook aan goede tradities: de Boonkring is aan de laatste editie van zijn sociale-woningenfietstocht toe. Wierpen we vorig jaar al een blik op en over de grenzen van wat en gewest, zijn inwoners én zijn natuur aankunnen waar het gaat om nieuwe sociale woningen, dan zal tijdens deze laatste etappe helemaal gezocht worden naar de “grenzen aan de groei”. In Brussel-Stad, de laatste gemeente die we nog niet bezocht hadden, kijken we vanuit het verleden en het heden naar de grote uitdaging voor de toekomst. Want waarom zouden sociaal wonen en duurzaam bouwen niet samen kunnen gaan, Mme Dupuis? Afspraak om 10.00 uur stipt aan de trappen van de Basiliek van Koekelberg waar onze trouwe gids, Gilberte Geerts, op ons wacht met tassen vol interessante informatie aan haar fietsstuur.[/expand]

Evaluatie-en planningsweekend in Neerpelt

19 juni 2009 12:00
Evaluatie-en planningsweekend in Neerpelt
[expand title=”Meer>>”]Een weekend om op adem te komen, om een kritische blik te werpen op het voorbije jaar en te lobbyen om je voorstellen voor het volgend werkjaar erdoor te krijgen. Een spannende match gegarandeerd. Plus daarbij een gesprek met een spraak makende dame of heer, een wandeling en last but not least lekker eten en drinken.[/expand]

Barbecue in het Elzenhof

4 juli 2009 12:00
Barbecue in het Elzenhof
[expand title=”Meer>>”]Er zijn van die klassiekers die niet stuk te krijgen zijn. De kwaliteit van het geserveerd eten zal er zeker voor iets tussen zitten, maar natuurlijk ook het gezelschap, samen op een zomerse avond in de tuinen van het Elzenhof. Meer informatie over deze activiteit word u begin 2009 meegedeeld.[/expand]

The Shouting Fence, een gesprek

10 oktober 2009 12:00
The Shouting Fence, een gesprek
[expand title=”Meer>>”]Waar? Kaaitheatercafe, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel Met? Orlando Gough (componist), Alain Platel (Les Ballets C de la B)Vital Schraenen (regisseur), i.s.m. Demos en Kaaitheater. Wat? In het Kaaitheater wordt er op 9 en 10 oktober gezongen door 300 mensen uit het hele land, jong en oud, gekleurd of niet, professionelen en amateurs. Het zangstuk ‘The Shouting Fence’ (letterlijk: schreeuwen over de muur) van Londenaars Orlando Gough en Richard Chew handelt over de Muur die Israël bouwt op en rond de Palestijnse gebieden. Een mooie gelegenheid vonden wij om betrokkenen uit te nodigen voor een gesprek. Thema’s: grote artistieke projecten met amateurs, de (Apartheids)Muur in Palestina en de band tussen kunst en politiek.[/expand]

De Brusselse Lange Wappers

21 november 2010 12:00
De Brusselse Lange Wappers
[expand title=”Meer>>”] Ja, het wappert ook in Brussel! Hoewel er veel minder over gesproken wordt staan er ook in Brussel gelijkaardige projecten als De Lange Wapper in Antwerpen op stapel met vergelijkbare problemen: [/expand]

Badminton op donderdag

1 september 2011 tot 30 juni 2012
[expand title=”Meer>>”]Het klinkt ongelooflijk en toch is het waar. Al jaren wordt er wekelijks lustig op pluimpjes geklopt. Badminton is de sport. In de Sportzaal, Oudergemselaan 120 in Etterbeek, elke donderdag vanaf 20u30. Amateurs, professionals, veteranen.. wees welkom![/expand]

Gruut Bakkes: bouwmeester Olivier Bastin

14 september 2011 19:00
Bouwmeester Olivier Bastin
[expand title=”Meer>>”] Tradititiegetrouw en België-gewijs beginnen we ons werkjaar met een etentje. En Louis Paul Boonkring-gewijs betreft het niet een vrijblijvend gebeuren maar een avond met als extra dimensie de aanwezigheid van een Gruut Bakkes. Aangezien Olivier Bastin zich nu al een tijdje als stadsbouwmeester van Brussel ‘voor ons aller belang’ inzet, lijkt het ons een perfect moment om hem hiervoor uit te nodigen. Zijn ervaringen met het Brussels milieu zullen zeker genoeg gekruid zijn om ons eten de nodige pit en smaak te bezorgen. Locatie: Via via reiscafé – Steenkoolkaai 9 – 1000 Brussel [/expand]

Tour de Bruxelles Arabe

15 oktober 2011 13:30 tot 18:00
Bezoek Brusselse centra Arabische cultuur
[expand title=”Meer>>”] Van harte welkom op de”tour de Bruxelles Arabe’, een stadstocht langs diverse centra en verenigingen die werken vanuit de Arabische cultuur. Hoe ziet hun werking eruit? Welk publiek bereiken ze? Wat zijn de uitdagingen? Steek uw licht op in bruisend Brussel en laat u verrassen, de cliché’s voorbij. Want Brussel is een laboratorium voor de toekomst, zegt men. Een aantal Arabische vrouwen van de Arab Woman Solidarity Association Belgium en de Busselse acteur en theatermaker Ben Hamidou (onder voorbehoud) begeleiden ons op onze tocht. – 13u30: vertrek van de bus aan het gemeentehuis van Etterbeek – 14u : afspraak in La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale /Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4 in Sint-Jans- Molenbeek. Ontmoeting met Sofie Abts en met Marokkaanse artiesten van dit huis dat zich op korte tijd geprofileerd heeft als actief, participatief centrum met aandacht voor uitwisseling van culturen. – 15u15: met de bus naar het Centre Culturel Arabe, Middaglijnstaat 20 in Sint-Joost. Het is de Brusselse poot van het ‘Europees Instituut voor de Arabische Cultuur, seculier en onafhankelijk’. Een ‘laic’ centrum dus, met veel aandacht voor het interculturele. Onze gids is Hawa Djabali. – 16u30: met de bus naar Daarkom, het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis aan de Prinsenstraat 8 in Brussel Stad, dat maar pas zijn deuren opende. Welke plannen worden er gesmeed voor dit eerste volwaardige werkjaar? We sluiten af om 18u. Voor hen die willen meerijden: de bus rijdt terug naar Etterbeek. Inschrijven is nodig! Graag op voorhand storten: 5 euro p.p. ( voor niet-leden) of 3 euro p.p. (voor leden LPBkring) op rekening 001-1199489-63 van de Boonkring, Nieuwelaan 60, 1040 Etterbeek Info: Lieve Franssen 0499.14 74 46 [/expand]

Neem nu Chambéry!

10 november 2011 20:00
Gesprek over het stedenbeleid van de VGC en de ‘casus’ Chambéry
[expand title=”Meer>>”] Het stedenfonds is een programma van de Vlaamse Overheid dat bedoeld is om de steden leefbaarder te maken, de dualisering tegen te gaan en het democratisch bestuur te verhogen. In Vlaanderen gaan de budgetten naar het betreffend stadsbestuur. Maar ook de VGC krijgt gelden (11.587.000 euro) om deze doelstellingen te realiseren in Brussel. Alleen heeft de VGC geen Gewest- of Gemeentelijke bevoegdheden en is zij een uitsluitend Nederlandstalige overheid. Het is dus geen evidentie om deze doelstellingen te bereiken via de VGC terreinen. En het spreekt voor zich dat een stads- of wijkgerichte aanpak het gebruik van meerdere talen vereist. Neem nu bij “voorbeeld” wijkhuis Chambéry. Dat krijgt een toelage van het stedenfonds-Brussel voor haar werking. Vlaamse en buitenlandse organisaties komen naar het wijkhuis op studiebezoek om er te kunnen leren van haar geïntegreerde meertalige aanpak ( de succesfactor van het wijkhuis). En toch wil/kan de VGC de essentiële functies niet meer betoelagen. Hierbij vernietigt zij zelf wat haar visitekaartje van het stedenfonds had kunnen zijn. We ontrafelen het beleid en de argumenten maar vooral ook de institutionele structuren die tot zulke absurditeiten kunnen leiden. Allez, neem nu wijkhuis Chambéry, toch niet te geloven! In het wijkhuis Chambéry, Chambérystraat 24, Etterbeek . Op donderdag 10 november! [/expand]

Terugblik op de Communistische Partij met Louis Van Geyt

15 december 2011 19:00
Louis Van Geyt en de Communistische Partij
[expand title=”Meer>>”]Louis Van Geyt was van 1971 tot 1981 communistisch volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel. Hij was daarmee de enige en laatste Nederlandstalige communist in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Net 63 jaar geleden, op 15 december 1948, is Louis lid geworden van de KPB (Kommunistische Partij van België). Hij was ook de laatste voorzitter van de KPB (van 1972 tot 1989). In een eerste ronde zullen we een gesprek hebben met Louis over zijn keuze voor de KPB, de evolutie van het denken binnen die communistische partij. In deze ronde maakt Louis een balans op van zijn politiek leven, zijn engagement(en) en de perspectieven die hij ziet. In een volgende ronde reageert een panel op die balans en de perspectieven. Hiervoor hebben we vertegenwoordigers uitgenodigd uit zowel ‘oude’ sociale bewegingen (Chris Reniers van ACOD) als het nieuwe middenveld: Leida Rijnhout (bekend van VODO – Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, nu is zij directeur van ANPED, the Northern Alliance for Sustainability die werkt rond duurzame ontwikkeling en economieën met minder of negatieve groei) en Dominique Willaert (actief in het sociaal-artistieke Victoria Deluxe en lid van de stuurgroep van de Ronde Tafel van Socialisten) evenals twee geëngageerde politici: Dirk Van der Maelen (SP.A) en Wouter de Vriendt (Groen!). De gesprekken worden in goede banen geleid door Gui Polspoel. Plaats: Espace Marx, Rouppestraat 4, 1000 Brussel Organisatie: een samenwerkingsverband van de Louis Paul Boonkring met het Masereelfonds – Rode Kelder en ondersteund door DACOB vzw (Archief en bibliotheek voor de studie van het communisme).[/expand]

Europa en het nationalisme

31 januari 2012 20:00
Debat met Bea Cantillon, Frank Vandenbroucke , Mario Telo, Patrick Itschert en Gie Goris
[expand title=”Meer>>”] Europa maakt zijn zwaarste crisis door sinds zijn oprichting. Bij gebrek aan een serieus Europees sociaal-economisch bestuur dat ook waakt over de handhaving van het zo geroemde Europese sociale model, komen de lidstaten alleen én tegenover elkaar te staan in hun strijd tegen de economische en monetaire crisis. De reacties op de crisis getuigen van een groeiend rechts nationalisme. NV-A in Vlaanderen is geen alleenstaand fenomeen, maar is een  eken des tijds. Nationale tegenstellingen steken de kop op: Walen tegen Vlamingen in ons land, Duitsers tegen Grieken, Nederlanders en  innen tegen de Portugezen,… Maar ook ter linkerzijde is het verzet tegen de crisis nationaal gekleurd en vaak is “Europa” en niet het neo-liberale beleid de kop van jut. Hoe kunnen we deze verrechtsing, die zoals vaak gedreven wordt door economische motieven, tegengaan? De Louis Paul Boonkring en PAC Etterbeek hebben een uniek panel van drie professoren en een vakbondsman, samengebracht om op deze vraag in te gaan. Vier personen met onderscheiden specialiteiten die we willen confronteren met een vraag: hoe kunnen we een Europese benadering bereiken van de immense problemen waarmee ons sociaal model geconfronteerd wordt en zo het groeiend nationalisme tegengaan? Bea Cantillon van het Centrum voor sociaal beleid van de Universiteit Antwerpen, houdt al jaren de pols aan onze sociale bescherming en  zij kent als geen ander de uitdagingen voor ons sociaal model. Ex-politicus en academicus Frank Vandenbroucke tekende een (inmiddels helaas begraven) sociaal-gouvernance model uit voor de  uropese Unie en schetste een sociaal economische agenda voor Europa in crisis. Mario Telo van “l’institut des études européennes” van de ULB onderzoekt het  gevoerde Europese beleid en leverde heel wat studies af over “het sociaal Europa”. Patrick Itschert heeft zijn sporen verdiend in de vakbond, na een periode op de studiedienst van het ABVV werd hij algemeen secretaris  an de Europese textielbond, waarna hij een jaar geleden verkozen werd tot adjunct secretaris generaal van het Europees Vakverbond. Gie Goris stelt de vragen en leidt het gesprek. Praktisch: Wanneer? dinsdag 31 januari 2012 om 20u Waar? ABVV Hoogstraat, 42 te 1000 Brussel. ism MO* [/expand]

Istanbul in Brussel

17 maart 2012 15:00
[expand title=”Meer>>”] Op zaterdag 17 maart vanaf 15:00 u organiseren we naar aanleiding van de   Istanbulreis een gevarïeerde namiddag in de Sazz’n Jazz – Koningstraat 241 te Sint-Joost-ten-Node (rechtover de Ultieme) – met bijkomende informatie over de reis, maar ook met een niet te missen optreden van Gavur Gelinler, een Turkse meidengroep (9-koppig). We luisteren ook naar de verhalen van hoe ze hier in België zijn terechtgekomen (het verhaal van hun familie). Sarah Avci, die ons begeleidt in Istanbul, vertelt ook hoe haar familie in België (Gent) is terechtgekomen. En de verantwoordelijke van Sazz’n Jazz, Ali Bagseven, geeft wat uitleg over de ‘music room’ zoals ze Sazz’n Jazz noemen. En…er wordt Turkse meze voorzien. Inschrijven is wel nodig en kan via mail (lpboonkring@hotmail.com) of via tel. (Lieve: 0499 14 74 46) en dit voor 9 maart. [/expand]

Reis naar Istanbul

11 april 2012 tot 15 april 2012
[expand title=”Meer>>”] De jaarlijkse “citytrip” van de Boonkring gaat dit seizoen naar de Turkse miljoenenstad Istanbul. Zoals steeds wordt het geen klassieke toeristische reis, maar willen we kennismaken met de sociale, culturele en politieke situatie van de stad. Sarah Avci (KAV-intercultureel), een Brusselse van Turkse origine, begeleidt ons op onze reis. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar maatschappelijke thema’s als godsdienst versus staat, vrouwenrechten, stadsontwikkeling, enz. Een stadsfietstocht zal er in Istanbul niet bij zijn wegens niet bepaald fietsvriendelijk, maar een wandeling langs de bazars en moskeeën zal niet ontbreken. Misschien zit er wel een boottocht op de Bosporus in? Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 leden. Op zaterdag 17 maart vanaf 15:00 u organiseren we naar aanleiding van deze Istanbulreis een gevarïeerde namiddag in de Sazz’n Jazz – Koningstraat 241 te Sint-Joost-ten-Node (rechtover de Ultieme) – met bijkomende informatie over de reis, maar ook met een niet te missen optreden van Gavur Gelinler, een Turkse meidengroep (9-koppig). We luisteren ook naar de verhalen van hoe ze hier in België zijn terechtgekomen (het verhaal van hun familie). Sarah Avci, die ons begeleidt in Istanbul, vertelt ook hoe haar familie in België (Gent) is terechtgekomen. En de verantwoordelijke van Sazz’n Jazz, Ali Bagseven, geeft wat uitleg over de ‘music room’ zoals ze Sazz’n Jazz noemen. En…er wordt Turkse meze voorzien. Inschrijven is wel nodig en kan via mail (lpboonkring@hotmail.com) of via tel. (Lieve: 0499 14 74 46) en dit voor 9 maart. [/expand]

Boon! Uitgesproken?

3 mei 2012 tot 24 mei 2012
[expand title=”Meer>>”] BOON!  UITGESPROKEN? De maatschappelijke relevantie van Louis Paul Boon De wellicht belangrijkste Vlaamse schrijver Louis Paul Boon zou in 2O12 precies honderd jaar geleden geboren zijn. Dat vormt de ideale aanleiding om een herdenking te organiseren. Brecht noteerde zowat de beste omschrijving van democratie: “Gelukkig het land dat geen helden nodig heeft”. De vele generaties voor ons heeft het echter vaak immense inspanningen gekost om het recht op vrijheid en gelijkheid te veroveren. Daarom is herdenken belangrijk. Het gaat erom dat ‘herinnering’ niet geïsoleerd komt te staan van de geschiedenis; dat ze integendeel verbonden blijft met dromen, met de toekomst. Het is een pleidooi om ‘herdenken’ in te vullen als een oproep naar vandaag en niet als een onschadelijk ritueel dat verwijst naar alleen maar een omfloerst verleden. Op deze bouwwerf van het herdenken maakt de Louis Paul Boonkring een constructie met de schrijver Boon als aanleiding. En op die werkplaats worden de werken en de figuur van Boon niet gehanteerd in een puur historisch kader, maar als een spiegel voor de samenleving van vandaag. Boon weeft tussen twee polen een bekoorlijke catch 22: een omvangrijk, onnavolgbaar oeuvre dat ‘als een seismograaf de werkelijkheid weergeeft’ en de figuur Boon, complex, met zijn preoccupatie voor verval en decadentie, tegendraads, miskend ook. En van de huidige samenleving maken neoliberalisme, nationalisme, verrechtsing en dualisering de belangrijkste kenmerken uit. Vanuit een Boonperspectief krijgen een aantal invalshoeken meteen een relevante plek toegewezen. Zo is er de stedelijke component omwille van de ambivalente houding van Boon ten aanzien van het grootstadsleven. Er is de rol van de literatuur en van cultuur vandaag omwille van de vernieuwing die Boon heeft doorgevoerd in de naoorlogse roman. En er is vooral de basisidee van Boon die ‘onmeedogenloos’ actueel blijft. Want als geen ander begreep hij de ellende van de kleine man. Hij ging consequent om met ‘compassie’, een begrip dat uit onze huidige woordenschat verdwenen is. Maar precies vandaag dreigt, op het moment dat de armoede de middenklasse bereikt, het sociaal contract dat sinds decennia is opgebouwd, verscheurd te worden. De Louis Paul Boonkring kiest resoluut voor een ‘Boondebat’ waar creatieve chaos heerst, met hoge stellages vol boeken, met veel thema’s ook. Op twee verschillende plekken – Aalst en Brussel – komt de focus op twee onderwerpen te liggen: een breed maatschappelijk thema in de eerste stad en het thema stedelijkheid in de tweede. Boon! wordt op die manier op twee manieren Uitgesproken? 1   NIETS GAAT TEN ONDER Een visie vanuit Boon op de huidige maatschappelijke situatie. Een gesprek met Rachida Lamrabet, Joost Vandecasteele, Jos Geysels, Frank Beke, Gwendolyn Rutten en Bart Caron. Moderator is Gie Goris. Donderdag 3 mei 2012 om 20u30 in Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaai z/n, AALST. De opkomst van het rechts-conservatief nationalisme is een Europees fenomeen dat zich in verschillende landen op verschillende manieren aandient. Dat nationalistisch opbod maakt in Vlaanderen een steile opgang. En in Nederland en Denemarken kunnen regeringen maar overleven dankzij een extreem-rechtse gedoogsteun. De verrechtsing vindt duidelijk een oorzaak in de reeks crisissen: de economische, de financiële, de sociale en de politieke. Logisch zou toch zijn dat de aaneenschakeling van crisissen een progressieve impuls veroorzaakt. Dat het nadenken over alternatieven juist een dynamiek zou moeten geven aan al die bewegingen en partijen die fundamentele vragen stellen bij de wijze waarop onze kapitalistische samenlevingen evolueren. Voor alles primeert de gedachte hoe Boon hiermee zou omgaan? Vandaag is alles met alles verbonden. Er bestaat geen buitenpositie meer. Het dagelijkse wordt door en door politiek. Betrokkenheid en engagement is geen keuze meer, maar een gegeven. “De wereld leent zich niet tot het schrijven van fatsoenlijke werken” schreef Boon. Deze uitspraak beklemtoont de noodzaak van die nieuwe manier van ‘in de wereld staan’. Het gaat om het installeren van een kritische analyse. De constructie van de huidige wereld, die ‘metamorfose van de crisis’ is immers aan een humane ommekeer toe. De hamvraag blijft toch of overheden luisteren naar de financiële instellingen of naar de noden van de burgers, dat een staat dient om een kapitalistisch systeem te ondersteunen of integendeel een bron is van solidariteit die burgers gelijk behandelt. Tegelijk geldt de zachte aanbeveling dat de dialoog tussen economie en een aantal segmenten van de samenleving aangegaan wordt. De dialoog met cultuur maakt daar ontegensprekelijk één belangrijk onderdeel van uit. Want het doel blijft mensen te bekwamen in het realiseren van hun onafhankelijke ontwikkeling. Dit moet starten met het erkennen van dat ene bezit zonder het welk zij in hun ogen zouden ophouden te bestaan: hun cultuur… De ivoren toren staat nooit ver van de barricade. Sprekers en moderator zijn zich bewust van die ene metafoor: Boon zit als het ware mee op het podium en participeert aan het gesprek. Het scenario draait om een tegengestelde beweging waarbij de politici een literaire invalshoek hanteren en de auteurs eerder een politieke. Een panel, samengesteld uit een aantal auteurs en politici, reageert op een serie stellingen en onderwerpen. Het panel. Rachida Lamrabet auteur / ‘De man die niet begraven wilde worden’. Joost Vandecasteele schrijver / ’Massa’. Jos Geysels Minister van Staat, voorzitter van 11.11.11 en van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Frank Beke ereburgemeester van de stad Gent. Gwendolyn Rutten federaal volksvertegenwoordiger / ’Kan de toekomst nu beginnen?’ (co-auteurs Annemie Turtelboom en Noël Slangen). De replieken. Bart Caron Vlaams volksvertegenwoordiger / ’Niet de kers op de taart, waarom kunst- en cultuurbeleid geen luxe is.’ De moderator. Gie Goris hoofdredacteur MO*. 2    DE VOORSTAD GROEIT / DE STAD ALS FRONT VOOR DE POLITIEKE STRIJD Een visie vanuit Boon op Brussel en de stedelijkheid. Een gesprek tussen Stijn Oosterlynck en geograaf Erik Swyngedouw, hoogleraar geografie aan de universiteit van Manchester, met de medewerking van City Mine(d). Een kortfilm en een fototentoonstelling. Donderdag 24 mei om 20u30 in RITS, Dansaertstraat 70, BRUSSEL. De dubbelzinnigheid ten aanzien van de grootstad exploiteert Boon in zijn hele oeuvre. Dat snelle grootstadsleven beangstigt en bevreemdt hem, hij voelt er zich door aangetrokken en tegelijk door afgestoten. De moderne wereld vormt voor de mens een vluchtweg, de jacht naar een volstrekt denkbeeldig geluk. Alle streven is zinloos in een burgerlijke vooruitgang die als pijnlijk decor fungeert. Het station en de trein introduceert Boon in deze context als de symbolen bij uitstek. Deze invalshoek grijpt de Louis Paul Boonkring aan om te peilen naar de houding van de ‘Vlaming’ tegenover stad en stedelijkheid. Want die attitude betekent zoveel als een paradox. Vlaanderen mag dan wel behoren tot de meest verstedelijkte gebieden, tegelijk betonen Vlamingen een zekere afkeer en angst tegen de stad als samenlevingsverband. Brussel vormt daar ontegensprekelijk het ultieme voorbeeld van. Brussel… Dat is de historisch Franstalige dominantie, de hoofdstad als onbereikbare decisionmaker, de internationalisering, Europa als een bevreemdende instelling, de toevloed van vreemdelingen en asielzoekers, het verbrokkelen van samenlevingsverbanden, de complexiteit van een grootstad in het algemeen… Voor de invulling van het thema stedelijkheid worden drie sporen uitgetekend. Het eerste omvat een gesprek met de marxistische geograaf Erik Swyngedouw. Volgens Swyngedouw is er in onze steden steeds minder ruimte voor politiek debat. Stedelijk beleid wordt herleid tot het beheren van de lokale gevolgen van de economische globalisering. Er moeten alternatieven komen voor de nieuwe, ondemocratische vormen van politieke organisatie. De stad is voor hem het laboratorium van de kapitalistische globalisering. De meest positieve ontwikkelingen, zoals technologische en sociale innovatie, maar ook de meest negatieve en perverse effecten, zoals armoede en uitsluiting, komen er tot uiting. Voor Swyngedouw betekent dit dat de samenleving opnieuw vormgegeven moet worden vanuit politieke gelijkheid. Stijn Oosterlynck, docent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen, gaat in gesprek met Erik Swyngedouw. Op een tweede spoor loopt de voorstelling van een kortfilm. Aan de oorsprong ligt het gegeven dat dagelijks Vlamingen massaal richting Brussel pendelen. Precies zoals Boon dat overigens heeft gedaan in zijn Brusselse periode. De film is niet toevallig gerealiseerd in de pendeltrein Aalst – Brussel. Via dat heen- en weergereis worden reizigers bevraagd over hun visie op de stedelijkheid in het algemeen en op Brussel in het bijzonder. Voor dit project tekent Vincent Rouffaer als verantwoordelijke. Erik Swyngedouw, marxistisch geograaf, doceert aan de Universiteit van Manchester, specialiteit: de politiek-economische analyse van het huidige kapitalisme, publiceerde omvangrijke studies over economische globalisering, regionale ontwikkeling, financiën en urbanisatie. Stijn Oosterlynck is docent stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad). Zijn onderzoek focust zich op sociale stadsvernieuwing en gemeenschapsopbouw in achtergestelde stedelijke buurten. Vincent Rouffaer, regisseur en filmdocent RITS. PRAKTISCH Donderdag 3 mei. Aanvangsuur is 20u30. Locatie: Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst, Houtkaai z/n te Aalst. Netwerk situeert zich in het centrum van de stad, op wandelafstand van het station. Tickets:     • leden Boonkring 5 euro  –  • niet – leden Boonkring 7 euro (Inclusief een slotreceptie na het gesprek). Inschrijvingen verplicht exclusief via info@netwerk-art.be   Donderdag 24 mei. Aanvangsuur is 20u30. Locatie: RITS, Dansaertstraat 70 te Brussel. Tickets:     • leden Boonkring 5 euro  –  • niet – leden Boonkring 7 euro Combinatieticket voor de twee activiteiten samen:   • leden Boonkring 8 euro  –  • niet-leden Boonkring 10 euro Inschrijvingen aangeraden via lpboonkring@hotmail.com [/expand]

Doordacht Herdacht – At Memory’s Edge?

8 mei 2012 00:00 tot 23:59
Samenkomst om 18u30 aan het Klein Kasteeltje
[expand title=”Meer>>”] Met het Boonjaar zitten we dit jaar volop in de verjaardagshype. De Boonkring wil wat duidelijker zien in hoe we publiek omgaan met herinnering en herdenking aan beide wereldoorlogen bij ons. Maar ook nu verscheuren oorlogen gezinnen, laten blijvende sporen na en doen mensen op de vlucht slaan. een aantal van hen verblijven in het grootste opvangcentrum van België, het Klein Kasteeltje. ” History is that certainty produced at the point where the imperfections of memory meet the inadequacies of documentation. ” Julian Barnes (The sense of ending) De datum is  niet toevallig gekozen. Op 8 mei herdenken we her en der het eind van WO II, en toch is de officiële ‘oorlogsherdenkingsdag’ 11 november. Dat oorlogsverjaardagsfetisjisma zwelt naar zijn hoogtepunt bij de herdenking van 100 jaar WO I die er aan komt. Er gaat, vooral in Vlaanderen, nu al veel aandacht naartoe. Hoe gaat dat in zijn werk, en vooral waarom? Waarin ligt het verschil in de omgang met die beide oorlogen? En welke sporen vinden we daarvan terug in de openbare ruimte? ‘Zeggen’ die ons nog wat? Voor we in discussie gaan, verkennen we de wijk rond het Klein Kasteeltje. Vele vluchtelingen hebben aangrijpende, boeiende en unieke verhalen over oorlog. Het verhaal van de oorlogen bij ons en de kleine en grote oorlogen die nog steeds worden uitgevochten, worden verwerkt in een wandeling langs gedenkwaardige monumenten en plaatsnamen in en rond het Klein Kasteeltje. Heden en verleden worden door gidsende historici, bewoners en ex-bewoners van het Klein Kasteeltje samengebracht in een unieke herdenkingswandeling. Ze vertellen verhalen, maken een gedicht, leveren commentaar op monumenten en straatnamen in de buurt. De wandeling sluit symbolisch af in de expo-ruimte van het Klein Kasteeltje waar het legermuseum exposeert, naast creatieve krachten vanuit het Klein Kasteeltje (de vrouwenwerking, de poëziegroep…). We doen een en ander samen met Globe Aroma, een sociaal-artistieke organisatie die ontmoetingen met nieuwkomers en vluchtelingen in de stad stimuleert.     Daarna zetten we een boon op over dat moeilijke omgaan met geschiedenis en wat er bij komt, met: > Chantal Kesteloot, hoofd wetenschappelijke activiteiten van SOMA (Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij). Ze werkt o.a. rond de herinnering aan de oorlog en de nationale geschiedenis, alsook nationalisme en identiteit; > Anne Morelli, professor aan de ULB, die o.a. rond migratie, interculturaliteit en mythevorming werkt; > Laurence van Ypersele, die doceert aan de UCL en zich o.a. verdiept in WO I en de beeldvorming erover. Rik Vanmolkot leidt het gesprekHij houdt zich o.a. bezig met de rol die kunst en cultuur spelen op het vlak van de herinnering. Organisatie: Louis Paul Boonkring in samenwerking met Globe Aroma en met de sociaal-culturele werking van het Klein Kasteeltje. Dinsdag 8 mei 2012 – wandeling om 18:30 en discussie om 20:30, Klein Kasteeltje, 9de LINIELAAN 27, 1000 BRUSSEL [/expand]

Salut Congo

10 mei 2012 tot 10 juni 2012
Vernissage: Donderdag 10 mei 2012 om 18:00 u
[expand title=”Meer>>”] Salut Congo was een boeiend en origineel project. Te belangrijk om nu al zo te laten. De expo zelf met heel veel geluidsmateriaal , vroeg van de toeschouwer nogal wat inspanningen. Redenen te meer om rond te trekken met deze expo. Op donderdag 10 mei om 18:00 u heeft de vernissage plaats van onze Salut Congo expo in de Matongewijk in Vlaams Afrikaans Huis / Kuumba – Vredestraat 35 te Elsene.. Onze tentoonstelling blijft er tot 10 juni [/expand]

Vive la Sociale!

3 juni 2012 15:00
[expand title=”Meer>>”] Gemeenschapscentrum DE MAALBEEK, Hoornstraat 97 te 1040 Etterbeek. 100 jaar sociale strijd in woord en muziek door o.m. het Brecht-Eislerkoor en Bernard Van Lent. De ‘oude’ liederen blijken een hoog actualiteitsgehalte te hebben. Dit alles onder het motto: ” Het socialisme is dood!, Leve het socialisme! VIVE LA SOCIALE! is een krachtige voorstelling met 60 uitvoerders. Vive la Sociale! speelt zich af tijdens een soort banket, met hapjes en drankjes, met toespraken, een fanfare en gezang. Tearsjerkers en strijdliederen, chansons réalistes en koorstukken, stemmen en instrumenten, het menu is veelzijdig. De feestvierders/kameraden bezinnen zich over hoe het was, hoe het misschien had kunnen worden en hoe het nu is, want de ‘oude’ liederen blijken een hoog actualiteitsgehalte te hebben. Dit alles onder het motto: ‘Het socialisme is dood! Leve het socialisme!’ [/expand]

Fietstocht – ‘passief wonen’ ook in Brussel – Stad

16 juni 2012 00:00 tot 23:59
[expand title=”Meer>>”] Het Brussels Gewest wil koploper zijn in België van  het “passief wonen”. Ook in de sociale woningbouw. Na Molenbeek en Jette is het deze maal de beurt aan Brussel Stad (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek). , We fietsen voornamelijk naar projecten van  het OCMW van de Stad Brussel en van de Grondregie en Stadseigendommen van de Stad Brussel. Daar bezoeken we ‘passiefwoningen’ (maximaal 15 kWh/m² /jaar) maar ook woningen die gerenoveerd werden naar lage energie-woningen. Nieuwsgierigheid en trapkracht , een mooie combinatie! Een organisatie van de Louis Paul Boonkring in samenwerking met de Wilde Pedal en andere Curieus-afdelingen. Zal doorgaan op zaterdag 16 juni. Programma: Vanaf  9:30 uur: Onthaal en ontvangst “Zeepziederij Heymans” / “Savonnerie Heymans”  – Anderlechtsesteenweg 131-147, 1000 Brussel Dit is een project van duurzame renovatie van een historische site met als  doelstelling ‘collectieve woningen met een zo laag mogelijk  energiegebruik”  te realiseren. 9:45:  Welkom door Thierry Timmermans, Directeur-generaal Dienst Eigendommen OCMW Brussel. Nadien een introductie over het waarom van de keuze voor lage energiewoningen  en passief woningen door het OCMW van Brussel-Stad. 10 – 10:45 uur:  Situering van het project van de “Zeepziederij”  in het kader van de wijkcontracten. Wijkcontracten en duurzame  ontwikkeling, nieuwe pistes met mogelijkheden voor passief woningbouw in de nieuwe regelgeving van de wijkcontracten. Wat is de meerkost van  lage energiewoningen en van passief woningen? Sociale aspecten van dit soort van investeringen. Meer informatie: http://www.duurzamestad.be/voorbeeldgebouwen/zeepziederij-heymans 10:45 – 11:00: Sociale acceptatie van lage energiewoningen met getuigenis van de  conciërge van het project “Zeepziederij” en de rol van een conciërgie  voor zulke projecten. 11:00 – 11:30: Bezoek van de site / project “Zeepziederij Heymans”. 11:30 – 12:00: We fietsen van de Arteveldestraat naar het project van de  “Grondregie Stad Brussel”  in de Locquenghienstraat nrs; 26 tot 28 (12  woningen als Passief Huis). Toelichting door iemand van de Stad Brussel / Grondregie 12:00 tot maximaal 13:30: We eten onze boterhammen op in het Via Via Reiscafé  (Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel) Uiterlijk om 13:30 vertrekken we met de fiets naar Neder-Over-Heembeek. Daar worden we tegen 14:30 uur verwacht door het OCMW en Thierry Timmermans  voor het project “BRUYN”  (Bruyn West en Bruyn Noord) – (in de nabijheid van het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek). Rondleiding en bezoek aan zowel het deel met ‘lage energie’ als aan de ‘passief woningen’. 14:30  tot 15:00: Toelichting bij het project 15:00 tot 16:00: Rondgang met bezoek en vragen Rond 16:00 vertrekken we richting Laken. In Laken passeren we nog het project van het OCMW en de Stad Brussel van  nieuwbouw van drie passiefwoningen in de Fineaustraat 34, 1020 Brussel. Dit project is momenteel in de opleveringsfase. Hierdoor kunnen we het  spijtig genoeg niet van binnen bezoeken, wel van buiten bekijken (passief huis standaard: 15 kWh/m³ per jaar). Nadien fietsen we terug richting Brussel-Stad waar we eindigen op een terrasje (als het weer het toelaat). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Duurzame gebouwen

In Brussel is de bouwsector verantwoordelijk voor 75% van het energieverbruik en 70% van de CO2-uitstoot. Daarom voert  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest talrijke  acties om de energie-efficiëntie van gebouwen fors te verbeteren en  technieken voor duurzame renovatie en bouw te promoten. Sinds 2004 is het energieverbruik per inwoner met 16%  gedaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die goede resultaten zijn te danken aan het beleid gevoerd in het Gewest. Te beginnen met de  keuzes die werden gemaakt om de energie-efficiëntie van gebouwen  aanzienlijk te verbeteren dankzij de grootschalige promotie van duurzame renovatie- en bouwtechnieken. Dankzij vele maatregelen is het reeds  mogelijk een hoog niveau van energie- en milieuprestaties te bereiken: op termijn zijn de veralgemening van de normen “zeer laag verbruik” en  “passief” duidelijke doelstellingen van het beleid om Brussel als  koploper te positioneren inzake energie-efficiëntie voor gebouwen. Passief- en lage-energiebouw veralgemenen Een passiefgebouw gebruikt 10 keer minder energie voor verwarming  dan een klassieke constructie. In Brussel zal de reglementering deze  norm opleggen voor elke nieuwbouw vanaf 2015. Maar nu al zijn er acties – zoals “Voorbeeldgebouwen”, projecten van de Brusselse overheid, maar  ook een stimulerings- of informatief beleid – die de passiefbouw bij  nieuwe constructies en de zeer lage energiebouw bij renovaties willen  veralgemenen. Overheidssector als voorbeeld De voorbije jaren hebben gemeenten als Schaarbeek, Jette of  Anderlecht zich ertoe verbonden hun programma’s voor nieuwbouw met  passiefgebouwen te realiseren. De Brusselse regering van haar kant  streeft ernaar dat elk nieuw publiek project aan de passiefnorm  beantwoordt. De Plannen voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie  (P.L.A.G.E.) bevatten een aantal coherente en gecoördineerde acties om  het potentieel inzake energiebesparing te definiëren,  interventieprioriteiten uit te stippelen in overheidsgebouwen en de  bewoners ervan aan te sporen tot goed gedrag Zeepziederij (OCMW Brussel Stad) Het project van de zeepfabriek ligt binnen de perimeter van het Wijkcontract “Onze-Lieve-Vrouw-ten-Rode – Van Artevelde”. Gebouw E krijgt een houtskeletverpakking met een laag cellulose van 14  cm dik en 5 cm rotswol in de installatielaag. Om condensatieproblemen te vermijden, werd voor het volgende complex gekozen: gipsplaten, minerale wol, OSB, damprem met variabele diffusie, cellulose, houtvezelplaten,  geventileerde sponning en bakstenen bekleding.Het gebouw is uitgerust met 40 m² thermische zonnepanelen die zorgen  voor 30 % van de behoefte aan sanitair warm water, een “night cooling” voor de luchtkoeling, een regenwatertank die het leidingwaterverbruik  doet afnemen met 45 % en een halfintensief groendak. Vanuit de logica  van het beheer van de biodiversiteit van de hele site wordt dit groendak aangelegd als een gemeenschappelijke terrastuin die ontmoetingen en dus ook de banden tussen de bewoners bevordert Adres: Anderlechtstraat 131-147, 1000 Brussel Bouwheer:OCMW Brussel Architect:MDW Architecture Studiebureaus:ATS, MK Engineering, Waterman TCA, MDW Projectfiche:  http://app.bruxellesenvironnement.be/batex_search/Docs/fs_042_NL.pdf ——–

Voorbeeldgebouwen

Locquenghienstraat  

Duurzame reorganisatie van de binnenplaats van een huizenblok

Dit project behelst de bouw van een passiefgebouw voor de kantoren van  de Dienst Hygiëne van de stad Brussel en 12 appartementen, alsook de  renovatie van een lage-energiegebouw voor tijdelijke kinderopvang en 5  woningen. De gebruikte materialen zijn cellulose, houtvezels, blauwe steen, polyethyleenbuizen. Dankzij de zeer goede isolatie van de buitenschil en de verzorgde luchtdichtheid worden de verwarmingsbehoeften verlaagd tot 16 kWh/m².jaar. Een goed ontworpen ventilatiesysteem met warmtewisselaar beperkt het  effect van koudebruggen. Passieve koelstrategieën staan borg voor  comfort in de zomer. In de overige energiebehoeften wordt voorzien door 59,5 m² thermische zonnepanelen. Extensieve groendaken met een oppervlakte van 75 m², geluidwerend glas, zonweringen en “gezonde” verftypes dragen bij tot het welzijn van de  bewoners. Adres:Locquenghienstraat 20-28 1000 Brussel Bouwheer:Grondregie van de stadseigendommen van de stad Brussel Architect:A2M sprl Studiebureau:JZH

Meer info

Voorbeeldgebouwen

Bruyn west

Een voorbeeldproject op wijkniveau

Het project betreft de bouw van 79 woningen, een polyvalente zaal en 75 parkeerplaatsen, alsook de heraanleg van de groene zone aan de  achterkant van het terrein. Om het geheel aangenaam te maken, werd een beroep gedaan op een vrij  grote verscheidenheid aan gevelmaterialen:bakstenen (verschillende  kleuren), geschilderde bakstenen, kalkbepleistering, beton. De isolatie  van de gebouwen en de gekozen verwarmingsoplossingen resulteren in een  zeer laag verbruik van 10 kWh/m².jaar. Laterale ventilatie en een free-cooling systeem, 125 m² thermische  panelen en 110 m² fotovoltaïsche panelen werden geïnstalleerd. Het regenwater, dat uit de regenwatertanks komt, wordt door de bodem  opgenomen via bovengrondse geulen langs de verkeerswegen en voedt dit  drainerend/infiltrerend onweersbekken. Een extensief groendak van 2.500  m² en openbare/halfprivate ruimten (moestuinen) vervolledigen dit  project. Adres:Bruynstraat 7-8 1120 Brussel Bouwheer:OCMW van Brussel Architect:Pierre Blondel Architectes sprl Studiebureau:MK Eng., JZH & Partners, G. Brutsaert Architects
[/expand]

Juniweekend

22 juni 2012 tot 23 juni 2012
[expand title=”Meer>>”] Hoe we dit doen als Boonkring? Ja, hoe komen we tot een jaarprogramma? Het juniweekend speelt hierin alvast een essentiële rol: terugblik op wat voorbij is, plannen maken voor de toekomst, een gesprek met aan actor rond een actueel thema…Leden van de LPBoonkring zijn welkom! Dit alles in ons (kort) weekend van 22 tot 23 juni 2012 in de Papiermolen Herissem in Alsemberg. met als gaste Els Enhus. Tegenover alle recente criminologie studies en rapporten over stadsbendes en jeugdcriminaliteit is haar analyse een verademing. Zij demystificeert het fenomeen stadsbendes, analyseert de oorzaken van overlast, en kiest resoluut voor een preventieve, wijkgebonden aanpak. Stimuleren van geïntegreerde wijkwerkingen neemt een centrale plaats in in haar beleidsaanbevelingen. Voor alle info: 02/649 35 87 (Mark) [/expand]

LPBoonkring Barbecue

30 juni 2012 19:00
[expand title=”Meer>>”]De laatste zaterdag van juni, sluiten we traditioneel het werkjaar af met een gemoedelijke, lekkere BBQ in de tuin van WABO met de kameraden van de Vermeylenkring van Bosvoorde. GC WABO, Delleurlaan 39-43 in Watermaal-Bosvoorde[/expand]

Gruut Bakkkes

13 september 2012 19:00
In deze derde editie is prof. Albert Martens, ere-hoogleraar van de KUL, onze gast
[expand title=”Meer>>”] Bij ‘Gruut Bakkes’ draait het rond een bekende Brusselaar. In deze derde editie is prof. Albert Martens, ere-hoogleraar van de KUL, onze gast. Eind jaren zestig maakte hij naam door zijn inzet voor de Noordwijk en de mensen die er woonden. En dat waren vooral ‘gastarbeiders’. Ook over het syndicalisme heeft prof. Martens inspirerende dingen te zeggen. Wat te denken van een Europese stakingskas? Een Groot-Brusselse stadsvakbond?…Kom kennismaken met deze ervaren sociale wetenschapper met een groot hart. Donderdag 13 september 2012 om 19:00 u Maison des Femmes, Haachtse steenweg, Schaarbeek [/expand]

Pluimpjes en rackets

20 september 2012 tot 19 september 2013
Elke donderdagavond
[expand title=”Meer>>”]Niet te vergeten: wekelijks wordt er, elke donderdagavond vanaf 20u in de sporthal, Oudergemselaan 124 te Etterbeek gebadmintond. Interesse? Kom eens langs.[/expand]

Je bent jong en je wil wat…

16 oktober 2012 19:00
Welke ruimte is er nog voor jongeren in Brussel?
[expand title=”Meer>>”] Kloktorenstraat 22  te Etterbeek (dichtbij Schumanplein) Welke ruimte is er nog voor jongeren in Brussel? Of zijn ze ons tot last? Het lijkt er wel op dat het jarenlang niet functioneren van justitie meer en meer afgewenteld wordt op gemeentebesturen. Terwijl zware criminelen zich kunnen vrijkopen, kan je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) oplopen tot 150€ als je met je voeten op een bank zit. En deze boetes kan je opleggen aan jongeren maar ook de heropvoeding van de ouders is voorzien… of vermits justitie toch niet meer vervolgt, is GAS het antwoord… En dit neemt steeds strakkere vormen aan: onlangs werden betogende jongeren bedankt met een administratieve boete. En zonder dat het einde in zicht is: de federale regering overlegt op dit ogenblik over een wetsontwerp waarbij de boetes worden opgetrokken (tot 500 euro voor minderjarigen) en tevens maakt het ontwerp de weg vrij om vanaf 13 jaar administratieve sancties op te leggen  (nu 15 jaar). Els Enhus en Jenneke Christiaens, als docenten verbonden aan de vakgroep Criminologie van de VUB, inventariseren deze praktijken voor Brussel. We vragen hen om een overzicht te geven van de situatie in Brussel en tevens toelichting bij wat men zou kunnen beschouwen als een uitholling van het strafrecht. Ook hebben ze aandacht voor de verdere evolutie naar een “surveillance-samenleving”. Aan Dirk De Block van D’Broej ( projectmedewerker Maatschappelijke Participatie van deze Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren ) vragen we hoe deze stad dan moet aangepakt worden zodanig dat jongeren hierin hun plaats vinden.  Wat moet er veranderen en liefst zo snel mogelijk? Het debat zal in de twee landstalen gevoerd worden. Organisatie: Louis Paul Boonkring ism Wijkhuis Chambery Info: 02 649 35 87 [/expand]

Doordacht Herdacht 2: Geen kunst om de kunst

24 november 2012 14:00
Dit jaar gooien we het over de hedendaagse kunstbalk
[expand title=”Meer>>”] Zaterdag 24 november 2012 om 14 uur – ING-centrum. Koningsplein. Brussel – Toegang: 8 euro Let there be light (geen kunst om de kunst?) “We work in the dark – we do what we can – we give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art” Henry James (The Middle Years). Vorig jaar hadden we het in het Klein Kasteeltje en omgeving over de herinneringsgolf in verband met de oorlogen hier die ons overspoelt. Dit jaar gooien we het over de hedendaagse kunstbalk. In het cultureel centrum van ING loopt een satelliettentoonstelling met werken van Alfredo Jaar, in het kader van www.newtopia.be in Mechelen, een tentoonstellingenparcours over kunst en mensenrechten. We bezoeken de tentoonstelling en discussiëren achteraf samen met Rik Vanmolkot over het werk van Alfredo Jaar en vooral over de rol van het beeld in conflictsituaties en bij culturele trauma’s. Onze gesprekspartners zijn kunstenares Ingrid Rollema en fotograaf Bruno Stevens. Alfredo Jaar is een belangrijk hedendaags kunstenaar (°Chili) die de afgelopen dertig jaar consequent met de mensenrechten bezig is geweest. Hij maakt foto’s, films, installaties (ook in de openbare ruimte) en op tekst gebaseerde werken, die inspelen op mondiale conflicten en gebeurtenissen zoals genocide en onderdrukking in militaire dictaturen. Zijn praktijk draait om de internationale actualiteit, het ontnemen van sociale rechten en economische ongelijkheid. Deze tentoonstelling focust op het werk dat hij heeft gemaakt met betrekking  tot het Afrikaanse continent. Ingrid Rollema is beeldend kunstenaar en volkenrechtelijk jurist. Zij is medeoprichtster van “De Open Studio Khan Younis” in Gaza. Deze maand heeft zij het Nomadic Memorial ‘Cast Lead’ getoond in de Horta Hal van Bozar. De installatie, die het beeld oproept van een grafveld, is opgebouwd uit 1430 boeken die in slagorde boven de vloer ‘zweven’. Ieder boek is uniek en draagt de naam van een slachtoffer van Operation Cast Lead die in 2008/2009 door het Israëlische leger in Gaza is uitgevoerd. De boeken bevatten teksten van schrijvers, kunstenaars en denkers uit Oost en West. Deze boeken tezamen vormen een gedenkteken vervuld van kennis, die de verwoestende catastrofe niet heeft kunnen voorkomen. Niet wetende dat er in november 2012 weer een oorlog uitbrak is dit monument relevanter dan ooit. www.castlead.eu Bruno Stevens (°België) is een van onze bekendste fotografen. Hij heeft gewerkt in Mexico, Haïti, ex-Joegoslavië, Tsetsjenië Afghanistan, India, Israël, Palestina, Irak, Darfoer, Sri Lanka, Nepal, Oeganda, Pakistan, Kenia, Somalië, Angola, Libanon, Cambodja, Algerije, Iran, Laos, USA, Tunesië, Libië… Zijn werk focust op het lot van de burgerbevolking in conflict- en oorlogszones. Hij  publiceert regelmatig in Stern, Libération, The Sunday Times Magazine, Time, Newsweek, Paris-Match… Geen ‘art for art’s sake’ dus. Concreet: – Afspraak op 24 november om 14:00 – ING Centrum, Koningsplein Brussel, gegidst bezoek aan expo Alfredo Jaar. – 15:30u: Koffie en Brusselse wafel in nabije gelagzaal en gesprek met Esther-Shalev-Gerz en Bruno Stevens. Rik Vanmolkot stelt de vragen. Einde rond 17:00u. – Inschrijven absoluut nodig! Stort daarvoor ten laatste op 20 november 8 euro op rekening 001-1199489-63 van de LPBoonkring met vermelding ‘Alfredo Jaar’ en stuur een mailtje naar lieve.franssen@chello.be [/expand]

Vive le geus!

1 december 2012 14:00
Lucas Catherine gidst ons voor een rondleiding door het Brussel van de Geuzen
[expand title=”Meer>>”] Lucas Catherine ,  expert op vlak van wereldbeschavingen, veelzijdig  auteur  o.a. van ‘Rijstpap, tulpen en jihad’ en van ‘De Israëllobby”,  is een Brusselaar die graag zijn excellente historische kennis deelt. Op zaterdag 1 december gidst hij voor ons een  rondleiding door het Brussel van de Geuzen. De ingrediënten: verhalen over hagepreken en over de Brusselse Republiek, over de beeldenstorm en de brandstapels, over Breughel en Anneke Uytenhoven…We stappen van de Kleine Zavel naar het Koningsplein, naar Sint Goedele en de Grote Markt en we eindigen in de Begijnhofkerk. Onderweg maakt u kennis met de rijke schat aan Geuzenliederen die in de zestiende en zeventiende eeuw ontstonden en een waar symbool werden voor het verzet tegen bezetting en tirannie. Het Brussels Brecht-Eislerkoor zal deze wandeling illustreren met een keuze uit “Een nieu Geusen Lieden Boecxken”. Misschien zingt u wel mee met ‘Slaat op de trommele…’? Afspraak om 14:00u aan de Kleine Zavel – einde rond 16:30 in de Begijnhofkerk. Inschrijven is verplicht!. Deelname: 3€ (leden) – 5€ (andere) Info: lpboonkring@hotmail.com [/expand]

Mensen maken de stad: Frictie of Non Frictie

15 januari 2013 20:00
Het boek ‘Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst’
[expand title=”Meer>>”] OIKOS, een onafhankelijke denktank voor “sociaal-economische verandering”, bracht een twintigtal stadssociologen, filosofen, geografen enz. samen voor een analyse van de ‘staat van de stad’. Hoe staat het met het wonen, de ecologie, participatie en diversiteit in de stad en wat zijn de grote uitdagingen en krachtlijnen voor een toekomstgerichte stad ?  Het resultaat is het boek Mensen maken de stadBouwstenen voor een sociaal-ecologische toekomst. Een uitgave van EPO, met bijdragen van onder meer Dirk Holemans, Stijn Oosterlynck, Eric Corijn, Pascal De Decker, Barbara Van Dyck, Paul Blondeel e.a. Als actieve ‘city-watchers’ wil de Boonkring het boek aangrijpen voor een reflectie over de staat van onze stad, Brussel. En over hoe stadsbewoners mee vorm kunnen geven aan hun straat, wijk en stad. We selecteerden daarvoor twee bijdragen uit het boek : “Ruimte voor frictie” van Paul Blondeel en “Voorbij sociale mix” van Stijn Oosterlynck. Frictie geeft wrijvingen en dus energie. Beide auteurs hebben het over de kracht van tegenstellingen en diversiteit als bron voor sociale innovatie. Over hoe een stem geven aan de mensen ‘die in het donker staan’. En de centrale rol daarbij van sociaal-artistieke of buurtgerichte initiatieven, opbouw- en straathoekwerkers en stedelijke actiegroepen. We geven beide auteurs het woord en laten Brusselse stadsactoren/acteurs urbains reageren. Locatie: Ritscafé – Dansaertstraat 70 te 1000 Brussel – Dinsdag 15 januari 2013 om 20:00u [/expand]

Voorsmaak voor de reis naar Hamburg

23 januari 2013 20:00
[expand title=”Meer>>”]
Onze eerstvolgende activiteit heeft plaats op woensdag 23 januari 2013 om 20:00u.
Plaats:  Hanse Office, Palmerstonlaan 20, 1000 Brussel.
Het gaat hier om een activiteit in het kader van de reis naar Hamburg (van 1 tot 5 april); het programma is boeiend voor elkeen. Oordeel zelf:
– Verwelkoming en inleiding op de tentoonstelling wordt verzorgd door Knut Fleckenstein, Europees Parlementslid uit Hamburg voor de SPD.
– Bezoek aan de tentoonstelling ‘Stolpersteine und Angehörige’  – “Stolpersteine” is een idee en project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (letterlijk ‘struikelstenen’) herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en euthanasieslachtoffers. Ook in België (o.a. Schaarbeek, Anderlecht) zijn zulke struikelstenen geplaatst. Deze tentoonstelling geeft via foto’s van de fotografe Gesche-M. Cordes een overzicht van deze Stolpersteine.
– We krijgen ook een toelichting over Hamburg en de werking van het Hamburgse Parlement (die Hamburgische Bürgerschaft) en over het belang van Hamburg als economische (groei)pool en de aandacht die naar Groene Stroom gaat.
[/expand]

Tour de Bruxelles Arabe, tweede editie

2 maart 2013 13:30
De eerste tour was een succes, en dat smaakt naar meer!
[expand title=”Meer>>”] Van harte welkom op Zaterdag 2 maart 2013 om 13:30u De eerste tocht vorig jaar deed ons goesting krijgen naar meer. Het wordt opnieuw een stadstocht langs diverse verenigingen die werken vanuit de Arabische cultuur en langs plekken waar Brusselaars van Arabische origine actief zijn. Steek uw licht op in bruisend Brussel en laat u verrassen, de cliché’s voorbij. Want Brussel is een laboratorium voor de toekomst, zegt men.     Start om 13:30u in het Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 in Brussel. Kennismaking met het centrum Merhaba: “een vzw die werkt op de snijlijnen van cultuur, seksualiteit en identiteit, met gender en seksuele oriëntatie als focus”. 14:15u: Sami Arbach begeleidt ons op onze tocht door de Zuidwijk van Brussel. Sami is ‘mediateur scolaire’, Syrische Brusselaar en psychotherapeut. 15:00u: Bezoek aan de boekenwinkels El Ilmen en Ar-Rissala (‘De Boodschap’). De boekhandelaar geeft tekst en uitleg. 15:45u: Jean-Michel Corre, auteur van het opgemerkte boek ‘L’islam au choeur de nos villes’, houdt een voordracht over de islam in Brussel. De jonge muzikanten van Karkaba (Met-x) vergasten ons op authentieke gnaoua-muziek. Inschrijven is nodig. Graag een mail naar lpboonkring@hotmail.com Bijdrage: 5€, ter plekke te betalen     Tour de Bruxelles Arabe, deuxième édition Bienvenue le samedi 2 Mars 2 2013 à 13:30 Le premier tour Bruxelles Arabe, en 2012, nous a donné envie d’en savoir (encore) plus sur la diversité culturelle de notre ville. Le 2 mars 2013, nous organiserons une fois encore une promenade en ville, lors de laquelle nous visiterons plusieurs associations impliquées dans la culture arabe, ainsi que des endroits fréquentés par des bruxellois d’origine arabe. Cette promenade-découverte au-delà des clichés jette un regard positif sur un quartier dit “chaud” de la capital. Laissez-vous surprendre, parce que Bruxelles est un laboratoire pour l’avenir. On commence à 13:30h à la Maison Arc-en-Ciel, 32 Marché au Charbon à  1000 Bruxelles. Présentation de “Merhaba”, une a.s.b.l. qui se situe à l’intersection de la culture, de l’identité sexuelle et de l’identité culturelle, prônant la tolérance et le respect pour toutes les orientations sexuelles, quelles qu’elles soient. A partir de 14:15h, Sami Arbach, psychothérapeute d’origine syrienne, connaisseur de la culture arabe et médiateur scolaire, nous accompagne dans notre promenade dans le quartier “Anneessens-Midi” de Bruxelles. 15:00h: Visite des librairies “El Imen” et “Ar-Rissala” (“Le Message”), où les libraires répondent à nos questions. 15:45h: Jean-Michel Corre, auteur du livre “L’Islam au coeur de nos Villes”, nous entretient sur l’importance de l’islam à Bruxelles. En marge de la conférence, de jeunes musiciens de Karkaba (Met-X) nous présentent un mini-concert de musique authentique gnaoua. Vous serez invités à jouer avec eux ! Inscription/réservation obligatoire. Veuillez confirmer votre présence par e-mail: lpboonkring@hotmail.com Participation aux frais: 5 euro, à payer sur place [/expand]

Salut Congo, la Suite

1 april 2013 00:00
DE expo en de publicatie die de LPBoonkring in mei 2011 realiseerde, kent een vervolg.
[expand title=”Meer>>”] Na het Vlaams-Afrikaans centrum Kuumba, en Ten Noey in Sint –Joost, komt dit jaar Molenbeek aan de beurt. Daar wordt in samenwerking met  vele  partners een heel Salut Congo-traject afgelegd.  Met daarin aandacht voor de voetbalgeschiedenis Congo/ Molenbeek (een “Daring-dag” op 17 november), vanaf dan een wekelijks ontmoetingsmoment “Café de sport/Café Congo” om te eindigen in april 2013 met een festival “Salut Congo/Hello Molenbeek”. Verdere info : Curieus Brussel www.curieus.be lotte.stoops@curieus.be [/expand]

De reis: Hamburg

1 april 2013 tot 05 april 2013
Het aantal deelnemers is beperkt, dus snel inschrijven!
[expand title=”Meer>>”] De tweede grootste stad van Duitsland (1,8 mijoen inwoners). Ook de grootste havenstad van het land. Neemt de derde plaats in op Europees vlak (na Rotterdam en Antwerpen). Maar toch nog 145 km verwijderd van de zee. De Elbe als levenslijn van Hamburg. Een haven met haar meer dan 130.000 werknemers als poort van de wereld. Maar vooral ook als voorbeeld voor die wereld. Hamburg mocht in 2011 de titel ‘European Green Capital’ dragen van Europa.  Als voorbeeld voor het oplossen van de milieuproblemen in de steden. Daarom nemen we de trein (minder dan 7 uur sporen vanuit Brussel). En zo onze ecologische voetafdruk beperken. Hamburg – nu met SPD meerderheid (51 %), maar ook met actieve Groenen (Grüne/GAl – 12 %) en radicaal linksen (Die Linke – 7 %).   We speuren er naar het ‘socialistische’ gehalte van de sociaal-democratische meerderheid. Maar we horen ook de visie van de andere politieke spelers. Zal men er in Hamburg  in slagen om een minimumloon te bekomen voor een groot deel van de werknemers? Of zal de nefaste sociale politiek van de federale regering de armoede alleen maar doen toenemen? Discussiestof genoeg. Gentrificatie maken we mee op onze wandeling in de buurt rond het Centraal Station. Natuurlijk is een alternatieve havenrondvaart met uitleg over de milieupolitiek, havenuitbreiding, Elbeverdieping en verontreiniging al gepland. Vergeet niet: het aantal deelnemers is beperkt tot 30 leden. Snel inschrijven dus de boodschap. [/expand]

Entre-autres / Onder anderen

18 april 2013 20:00
Een pleidooi voor Sociaal-Culturele samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
[expand title=”Meer>>”] Op donderdag 18 april om 20:00u in het buurthuis Chambery. Een pleidooi voor sociaal-culturele samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. In samenwerking met onze Franstalige amigo’s van het PAC uit Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde, en met de medewerking van o.m. Jean Spinette,  Anne-Sophie Vanneste, Betty D’Haenens en Willy Thomas. En we vragen ook Claude Semal. Sinds meer dan een kwarteeuw is cultuur een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Deze culturele autonomie heeft ongetwijfeld zijn positieve aspecten. Maar tegelijk drijven onze twee Gemeenschappen steeds verder van elkaar weg, zijn ze op zichzelf betrokken, in plaats van zich met mekaars verschillen te verrijken. Vandaag stellen we de gevolgen vast: onbegrip en karikaturalebenaderingen van de andere gemeenschap, het groeiend nationalisme, onverdraagzaamheid. Een open en sociaal-geëngageerde cultuur onderscheidt zich juist door de capaciteit om culturele, taalkundige, communautaire of nationale barrières te kunnen overstijgen. Zoals elke grens kan gezien worden als een scheidingslijn, kan die denkbeeldige lijn evengoed benaderd worden als een ontmoetingspunt. Verschillen leren zien,  leren uit en omgaan met verschillen luidt de boodschap. En Brussel is hiervoor de labo-plek bij uitstek want de stad situeert zich op het kruispunt van Angelsaksische, Latijnse en Germaanse culturen We nemen enkele praktijkvoorbeelden van samenwerkende organisaties onder de loep, kijken  naar de meerwaarde, de mogelijke valkuilen, de voorwaarden tot slagen, de verschillen in benadering en methodiek, prototypes,  tips en  tricks…  Ervaringsdeskundigen nemen het woord! Als organisaties die met de stad in de weer zijn steun, subsidies of erkenning willen krijgen van een overheid moeten ze nog een hindernissenparcours afleggen. Vraag is waarom overheden zo bureaucratisch en tergend langzaam reageren ? We peilen naar een verklaring bij enkele politici, aangevuld door reflecties vanuit de wetenschap en de journalistiek. Uiteraard uit beide kanten van de taal’grens’. [/expand]

Tok Toc Knock

1 mei 2013 tot 01 juni 2013
Een project van de KVS
[expand title=”Meer>>”] Een project van de KVS  waarbij  een seizoen lang de tijd genomen wordt om uit te vliegen in de stad waar zij verankerd is. De  KVS verlaat  de schouwburg om op drie zorgvuldig uitgekozen plekken neer te strijken. Zeventien artiesten zullen zich daar nestelen en de dialoog aangaan met buurt en bewoners. Eén van die plekken wordt de Europawijk. Een beetje ook onze wijk. Als Boonkring participeren we actief hieraan. Eind mei worden de resultaten in de wijk getoond en in juni krijgen we dan de grote finale in en rond de KVS. [/expand]

Juni 2013

1 juni 2013 00:00
Een jaar voor de verkiezingen van de waarheid: is onze democratie bedreigd?
[expand title=”Meer>>”] Europa zit in crisis! Een bankencrisis, een economische crisis, maar vooral een crisis van de democratie… Want daar gaat het in wezen om: hoe krijgt de gemeenschap, de politiek terug vat op de economie. Hoe kan kan je de opbrengsten van de economie herverdelen om meer sociale gelijkheid te bekomen en de toekomstige generaties veilig te stellen? Hoe en met wie organiseer je de solidariteit?Herverdelen of ieder voor zich … daar gaat de discussie over. Tussen algemeen belang waar we samen mee vooruit gaan of het eigen, nationalistisch belang, dat tot polarisatie zal voeren en waar we allen bij verliezen. In juni 2014 vinden de Europese verkiezingen plaats. In ons land, tegelijkertijd met de federale en regionale verkiezingen. Een ideale gelegenheid om een debat ten gronde te voeren over democratie, herverdeling en economie:  hoe organiseer je – in een wereld waar economische grenzen vervagen –de democratie,  zodat de primauteit van de politiek op de economie hersteld wordt ?            Geen debat over regionale autonomie, zoals sommigen in ons land zouden wensen, wel een debat over visies op de samenleving, over samenwerkende overheden en aaneensluitende bevoegdheden die niet alleen een beleidsniveau – een machtsniveau – betreffen, maar de samenlevingen zelf vooruit helpen. In juni 2013 geven wij de aftrap… [/expand]

Open planning- en reflectiedag

21 juni 2013 tot 22 juni 2013
De ingrediënten zijn klassiek
[expand title=”Meer>>”]Ook dit jaar staat dit op het menu et pour cause: zonder dat, geen variatie in de recepten, geen eigentijdse desserten, geen geëngageerde voorgerechten.De ingrediënten zijn klassiek: wat hield ons bezig afgelopen jaar en wat houdt ons wakker nu en voor de toekomst?               Voeg daar tot slot een inspirerend contact met een speciale gast bij…[/expand]

BBQ

29 juni 2013 19:00
BBQ in de tuinen van het GC in Watermaal Bosvoorde
[expand title=”Meer>>”]Traditioneler kan niet : het jaar afsluiten met de BBQ in de tuinen van het GC Wabo van Watermaal Bosvoorde in samenwerking met de Vermeylenkring aldaar? Dus ook dit jaar! op zaterdag 29 juni 2013 vanaf 19u.[/expand]

100 jaar Vooruit

26 oktober 2013 08:30
[expand title=”Meer>>”] Zaterdag 26 oktober 2013  /   Samedi 26 Octobre 2013 100 jaar Vooruit – een dag in Gent 100 ans Vooruit – Une journée à Gand Uitstap georganiseerd door de Louis Paul Boonkring en PAC-Etterbeek Excursion organisée par PAC-Etterbeek et le Louis Paul Boonkring 100 Jaar Vooruit In 1913, aan de vooravond van de eerste wereldoorlog, opende de Gentse socialistische coöperatie Vooruit een majestueus gebouw met theaterzaal, bioscoop, bibliotheek, café en restaurant in de Sint-Pietersnieuwstraat. Een paleis voor de werkmens.Tot in de zestiger jaren vormde de Vooruit hét culturele bastion van de Gentse socialistische beweging. Ondanks enkele vernieuwingen raakte het steeds meer in verval en rond 1980 dreigde de sloophamer. Tot enkele Gentse jongeren met een plan op de proppen kwamen om het gehele gebouw op te knappen en een nieuwe culturele functie te geven. De rest van het verhaal is gekend: vandaag is het Kunstencentrum Vooruit een culturele ‘place to be’ in de Arteveldestad. Samen met onze Franstalige vrienden van PAC Etterbeek, trekken we op zaterdag 26 oktober met de gemeentelijke bus naar Gent voor een dagje 100 jaar Vooruit. We brengen eerst een bezoek aan de tentoonstelling “100 Jaar Vooruit” in het stadsmuseum STAM over de opkomst en het verval van de Vooruit binnen de historische context van de Gentse socialistische beweging. Na de lunch in het Vooruit café  bezoeken we de talloze zalen en lokalen, front- en backstage van  het kunstencentrum onder leiding van twee deskundige gidsen met een Vooruit verleden. Programma 8.30 u. Vertrek aan het gemeentehuis Oudergemlaan 115 10.15 u. Geleid bezoek aan de tentoonstelling “100 Jaar Vooruit” in het stadsmuseum STAM Deze historische tentoonstelling vormt een ideale inleiding tot het bezoek aan de Vooruit in de namiddag. Het belicht de betekenis ervan voor de stad en de vele activiteiten die er de voorbije eeuw hebben plaatsgegrepen (theater, film, concerten, debatten, feestelijke evenementen…). 12.15 u. Broodjesmaaltijd in het Vooruit-café 13.45 u. Inleiding tot het bezoek aan het Kunstencentrum Vooruit door de twee gidsen : Rik Vandecaveye, één van de oprichters van het kunstencentrum en nu directeur van de Minard en Peter Van den Eede, auteur en regisseur verbonden aan de Vooruit. 14.00 u. Geleid bezoek aan het gebouw : een groot deel van de 300 zalen en lokalen… front & backstage. 16.00 u. Afsluitende drink. 16.30 u. Terugkeer naar Etterbeek (aankomst rond 18 u.) 100 Ans Vooruit En 1913, à la veille de la première guerre mondiale, la coopérative socialiste gantoise “Vooruit” (En avant) inaugurait son nouveau bâtiment majestueux avec salle de fêtes, cinéma, bibliothèque, salle de théâtre… Ce joyau architectural devait être un « opéra pour le travailleur ». C’était un véritable palais pour la détente, l’épanouissement intellectuel et la lutte politique. Jusqu’aux années soixante le Vooruit fut le bastion culturel du mouvement socialiste gantois. Mais depuis lors, et malgré quelques rénovations, le bâtiment tombait de plus en plus en décadence. Jusqu’au moment où quelques jeunes Gantois venaient avec un plan pour rénover tout le bâtiment afin de lui donner une nouvelle fonction culturelle. Aujourd’hui le Centre d’Art Vooruit est « a place to be » dans la cité d’ Artevelde. Le samedi 26 octobre le bus de la commune d’Etterbeek nous conduira à Gand pour une journée « 100 ans Vooruit », ensemble avec nos amis Néerlandophones du LP Boonkring. Nous visiterons d’abord  l’exposition « Les 100 ans du Vooruit » au musée de la ville STAM, sur la montée et le déclin du Vooruit dans le contexte historique du mouvement socialiste de Gand. Après le lunch au café du centre Vooruit deux collaborateurs renommés du Vooruit nous guideront dans les 11 étages du bâtiment prestigieux. Programme 8h30 Départ à la maison communale 115 avenue d’Auderghem 10h15 Visite guidée de l’exposition “Les 100 ans du Vooruit” au musée de la ville STAM. Cette exposition historique est une excellente introduction à la visite du Vooruit l’après-midi. Elle éclaire son importance dans la ville et les nombreuses activités accueillies au cours du siècle passé (théâtre, cinéma, débats, célébrations…). 12h15 Déjeuner-sandwiches au café du Vooruit 13h45 Introduction à la visite du Centre d’art Vooruit par les deux guides : Rik Vandecaveye, un des fondateurs du centre d’art, actuellement directeur du Théâtre Minard à Gand et Peter Van den Eede, auteur et régisseur, travaillant au Vooruit 14h00 Visite guidée du bâtiment : une grande partie des 300 salles et locaux sur les 11 étages… front & back stage. 16h00 Drink pour conclure la journée 16h30 Retour à Etterbeek (arrivée vers 18 h.) Inschrijving / Inscription: Mark Michiels Nieuwelaan 60 1040 Etterbeek Tel. 02.649.35.87 Email : lpboonkring@hotmail.com Robert Decloux Place du Roi Vainqueur, 7 Bte 13 1040 Etterbeek Tel. 0477.806.016 Email : robertdecloux@hotmail.be Deelnameprijs – Frais de participation : 18 euro : broodjes – museum (gemeentelijke bus gratis) sandwiches – musée (bus communal gratuit) Uw inschrijving bevestigen door bedrag van 18 € per persoon te storten op rekening: Confirmer votre inscription en versant la somme de 18 € par personne au compte: IBAN BE40 001 1199489 63 –  Louis Paul Boonkring [/expand]

Tour Arabe III

23 november 2013 14:00
[expand title=”Meer>>”] Zaterdag 23 november2013 – 14:00 u – Samedi, 23 novembre 2013 – 14:00 h GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 St.Joost-ten-Node Al verschillende jaren gaat de Louis Paul Boonkring op stap in Brussel, op zoek naar plekken en mensen die betekenis geven aan de rijk geschakeerde Arabische component van onze stedelijke samenleving. Dit jaar wordt het geen tour in de letterlijke zin van het woord. We blijven op één plaats en strijken neer in gemeenschapscentrum Ten Noey in Sint-Joost-ten-Node. De uiteenlopende ontwikkelingen rond de z.g. Arabische lente leveren meer dan genoeg gespreksstof voor een boeiende namiddag. L’association socioculturelle Louis Paul Boonkring organise un après-midi-rencontre autour des thématiques se rapportant au Printemps arabe au gemeenschapscentrum Ten Noey à Saint-Josse, Rue de la Commune 25. Om 14:00u gaan we van start met een dialoog tussen Bart Peeters en Yassine Channouf. Bart Peeters studeerde o.a Arabische taal en cultuur, politieke wetenschappen en Mesopotamische talen en geschiedenis. Yassine Channouf studeerde Arabistiek en Islamkunde aan de KUL en doet momenteel een master in Modern Middle Eastern studie aan de universiteit van Leiden. Beiden zijn kenners van het modern Arabische denken en van het politiek en religieus sektarisme in Libanon. Ze praten over de schisma’s in de Islam, belichten de geschiedenis ervan en pogen de relevante vandaag te duiden, zowel religieus als politiek. Om 16:00u vertonen we de kortfilm ‘Women and the Egyptian revolution’ van An Van Raemdonck. De film werd gedraaid in april 2011, vanuit een interesse voor feministisch activisme. An Van Raemdonck is als doctoraal onderzoekster verbonden met het RUGent. Ginette Bauwens (MANA) verzorgt een korte inleiding. Om 17:00u verplaatsen we ons naar Tunesië, waar de ‘Arabische lente’ ontkiemde. Dat doen we aan de hand van de kortfilm ‘Juste un film’ van Manuel El Mabrouk, over jonge kunstenaars die over de revolutie dromen. Joachim Ben Yakoub, een belangrijke figuur in GC De Pianofabriek maar ook een jonge onderzoeker, leidt in. Hij tracht vooral de politieke actualiteit van Tunesië te begrijpen en te duiden vanuit het perspectief van het imaginaire en de kunst. Om 17:30u eindigen we in schoonheid met een muzikale ontmoeting tussen Henk de Laat, Nederlands vocalist en bassist, en de quanunspeler Osama Abdulrasol (Irak) . Sinds hun ontmoeting op het poëziefestival in Den Haag in 2008 speelden ze al meerdere keren samen. Ze staan garant voor groot vakmanschap en gedreven speelplezier. Een magische ervaring die bewijst dat diverse culturen moeiteloos kunnen versmelten. Au programme… 14 :00 h : Dialogie entre Bart Peeters et Yassine Channouf sur les divisions au sein de l’Islam, avec la situation libanaise comme toile de fond. Deux jeunes chercheurs arabistes et islamologues émettent leurs points de vue. 16:00 h : Court-métrage ‘Women and the Egyptian revolution’ de la chercheuse An Van Raemdonck (Université de Gand), sur l’activisme feminine (et feminist) en Egypte. Introduction par Ginette Bauwens (asbl Mana). 17:00 h : Le court-métrage ‘Juste un film’ de Manuel El Mabrouk,capte la pensée, les rêves et les espoirs des artistes impliqués dans le processus de changement en Tunisie. 17 h 30 : Rencontre musicale entre Henk de Laat (chanteur et contrebassiste hollandais) et Osame Abdulrasol (virtuose iraquien du quanûn). Libanese hapjes. Buffet libanais. Inkom/deelname in de onkosten:              8 € 6 € (studenten, werkzoekenden, OMNIO) Entrée/participation aux frais:                   8 € 6 € (étudiants, chômeurs, OMNIO) Reservatie is gewenst, via lpboonkring@hotmail.com. Réservation conseillée voir lpboonkring@hotmail.com Organisatie: Louis Paul Boonkring in samenwerking met GC De Markten, GC De Pianofabriek en Mana vzw. Une organisation du Louis Paul Boonkring en collaboration avec gemeenschapscentrum De Markten, gemeenschapscentrum Pianofabriek et asbl Mana. [/expand]

Tentoonstelling

3 februari 2014 tot 15 maart 2014
[expand title=”Meer>>”]Vanaf heden tot 15 maart brengt Anne Westerduin een kleine selectie van haar illustraties voor het kinder- en jeugdboek. Van harte welkom in de ‘bokaal’ op de jeugdafdeling (1ste verdieping) van het Muntpunt te Brussel. Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 10:00 tot 20:00 Donderdag: 10:00 tot 21:00 Zaterdag: 10:00 tot 17:00 Zondag: gesloten.[/expand]

De schuld van Europa?

12 februari 2014 19:30
[expand title=”Meer>>”]

Door ziekte en onvoorziene omstandigheden moeten Andreas Wehr en Anna Colombo afzeggen voor de debatavond “de schuld van Europa” nu woensdag 12 februari om 19u30 in de Pletinckxstraat 19 te Brussel. Met onze excuses hiervoor.

De schuld van Europa?             Woensdag 12 februari 2014   19u30 Wat is er toch aan de hand met Europa? Is het zoals met de opwarming van de aarde: zijn we een weg ingeslagen waarvan we de gevolgen niet meer kunnen inschatten? Stevenen we af op een Europa dat letterlijk over lijken gaat, is dat de wetmatigheid van het kapitaal of kan er nog een eigen weg bewandeld worden? Wat zijn de concrete gevolgen van de austerity-policy? Hoe effectief is het protest daartegen? Is het euroscepticisme terecht? Europa vandaag In de Europese landen zijn er vandaag  22,6 miljoen werklozen. Sinds de crisis is een half miljoen Italianen en Portugezen, en één vijfde  van alle Ierse jongeren, op de vlucht voor de jeugdwerkloosheid,  geëmigreerd. In voorbeeldland Duitsland leeft vandaag 1 op 7 op of onder de armoedegrens terwijl de winsten van de grote Europese bedrijven sinds 2008 met 25 tot 30% gestegen zijn. Het sociaal en democratisch deficit: de schuld van Europa? Het Europese soberheidsbeleid gaat gepaard met afbraak van democratische rechten. In Spanje mag je niet meer oproepen voor een protestmanifestatie op straffe van zware boetes.  In Italië wordt het stakingsrecht afgebouwd. Het Europese Stabiliteitspact ondergraaft de bevoegdheden van de nationale parlementen en het op handen zijnde Transatlantisch Vrijhandelsakkoord met de VS geeft sociale, milieu- en fiscale dumpingpraktijken vrij spel. In een Ronde Tafel ‘De schuld van Europa’ willen we op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen voor de crisis in Europa. Voertaal: Frans en Engels. Ingrediënten: – Keynote speech van Andreas Wehr, studiedienst van Die Linke en medewerker European United Left/Nordic Green Left  en auteur van o.a. ‘Die europaische Traüm und die Wirklichkeit, über Habermas, Rifkin, Cohn-Bendit, Beck und die anderen’ – Ronde Tafel met: Anna Colombo (groep Socialists and Democrats van het EP), Felipe van Keirsbilck (Alter Summit), Myriam Djegham (Comités Europe en Alliance D19-20) en Thomas Van Zwol (La Gauche) – De thema’s tijdens het ronde tafelgesprek worden ingeleid door fragmenten uit de documentaires ‘Hoe durven ze’ en ‘Des canaris dans la mine’. Locatie: ACV-CSC Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel Organisatie: Louis Paul Boonkring ism met ACV-CSC Brussel-Halle-Vilvoorde

Suite à des circonstances imprévues Andreas Wehr et Anna Colombo sont contraints d’annuler leur présence à la soirée débat “La faute à l’Europe ? » ce mercredi 12 février à 19h30 rue Pletinckx 19 à Bruxelles et vous prie de bien vouloir les en excuser.

La faute à l’Europe ?  Mercredi 12 février 2014 19 h 30 Mais qu’est-ce qui se passe en Europe ? Y a-t-il des parallèles avec le réchauffement climatique : nous sommes-nous engagés dans un processus dont nous ne pouvons plus évaluer les conséquences? Sommes-nous à la dérive vers une Europe impitoyable et qui ne recule devant rien. ? Est-ce là le résultat inévitable de l’approche capitaliste ou existe – t – il d’autres options ?  Quelles sont les conséquences pratiques de la politique d’austérité ? Les mouvements de protestation ont-ils eu du succès? Et l’euroscepticisme ? l’Europe aujourd’hui Dans les pays européens, il y a aujourd’hui 22,6 millions de chômeurs. Depuis le début de la crise, la pénurie sur le marché de l’emploi a poussé 500.000 d’italiens et de portugais ainsi qu’un cinquième de tous les jeunes irlandais à fuir leur pays. En Allemagne, le ‘pays exemplaire’, une personne sur sept vit sur ou en-dessous du seuil de pauvreté, tandis que les profits des grandes entreprises européennes ont augmenté depuis 2008 avec 25 à 30 %. Le déficit démocratique et social : la  faute à l’Europe ? La politique d’austérité de l’U.E.s’accompagne d’une dégradation des droits démocratiques. En Espagne, on n’a plus le droit de convoquer une manif sous peine de lourdes amendes.  Le droit de grève en Italie est menacé.  Le Pacte de Stabilité européen sape les pouvoirs des parlements nationaux et l’Accord de Libre-Echange Transatlantique avec les États-Unis résulte dans des pratiques de dumping social, environnemental et financiers . En organisant une table ronde «La faute à l’Europe», nous voulons aller à la recherche de réponses et de solutions à la crise en Europe.  Langues de travail: français et anglais. Ingrédients : – Exposé d’introduction par Andreas Wehr, Gauche Unitaire Européenne unie/Gauche Verte Nordique  et auteur de, e.a.” Die europaische Traüm und die Wirklichkeit, über Habermas, Rifkin, Cohn-Bendit, Beck und die anderen’ – Table Ronde avec : Anna Colombo (groupe des socialistes et démocrates du Parlement européen), Felipe van Keirsbilck ( Alter Summit), Myriam Djegham (Comités Europe et Alliance D19-20) et Thomas Van Zwol (La Gauche) – Les thèmes au cours du débat  seront initiés par des extraits des documentaires « Comment osent-ils » et « Des canaris dans la mine ». Lieu du débat: CSC-ACV 19 rue Pletinckx à 1000 Bruxelles Organisation : Louis Paul Boonkring en collaboration avec CSC-ACV BHV [/expand]

Heyvaert, WIJK IN VOLLE VAART

20 maart 2014 20:00
[expand title=”Meer>>”] Wijken zijn min of meer samenhangende delen van een stad. Daarom bekijken we ze vaak eerder als afzonderlijke of geïsoleerde entiteiten  dan als onderdelen van een grotere dynamische structuur. De Anderlechtse Heyvaertwijk is een typische transitwijk. Wie alleen naar afzonderlijke elementen kijkt  – huizen, verkeer, bedrijven, kantoren, recreatie –  beseft meteen dat de wijk op tal van  punten voor verbetering vatbaar is. Vanuit  een gefragmenteerde beleidsvisie lijkt het niet eens onlogisch dat men spreekt over bv. het verplaatsen van de lokale economie. Of dat men, met de vermeende voordelen van de ‘sociale mix’ in het achterhoofd, vooral financieel sterkere groepen aantrekt. De huidige bewoners worden dan doorgeschoven – liefst tot voorbij de gemeentegrenzen. We bekijken de Heyvaertwijk voor één keer fundamenteel anders. Mensen wonen in een transitomgeving in afwachting van een verbetering van hun situatie. Wat is de functie van een transitwijk voor de leefbaarheid van de hele stad, welke rol speelt de ‘’informele” economie daarin(in dit geval de autohandel)? Waarom niet werken aan de sociale versteviging van de bewoners en gebruik maken van de aanwezige dynamiek in plaats van de huidige bewoners te vervangen door sterkere groepen? Zijn transitwijken geen essentiële schakels in stedelijke ontwikkeling? En hoe vertaalt die visie zich in een beleidsmatige aanpak? Deze en andere vragen stellen we aan mensen die het kunnen weten:  bewoners, wetenschappers, terreinwerkers, specialisten en stadsfilosofen. De activiteit verloopt in 2 stappen: starten doen we met een wandeling door de Heyvaertwijk, een kennismaking met de krachten en de knelpunten, gevolgd door een paneldiscussie in het Ritscafé in de Dansaertstraat. [/expand]

Reis naar Turijn

14 april 2014 tot 18 april 2014
[expand title=”Meer>>”] Hoe kan Turijn als dynamische hoofdstad van de Noord-Italiaanse regio Piemonte er toe bijdragen om Italië uit de recessie te helpen? Hoe verging het de wereldvermaarde ‘Fabbrica Italiana di Automobili Torino” en wat kwam er in de plaats van wat er nog overblijft van deze Fiat fabrieken met nog amper 6.000 werknemers? Wat heeft deze stad aan de voet van de Alpen meerte bieden dan een auto-testbaan, een lijkwade, Juventus en een filmmuseum? Kent Turijn  behalve Garibaldi, Primo Levi, Gramsci en Carla Bruni nog andere beroemdheden onder zijn inwoners? Raast  straks dan toch de hogesnelheidstrein Lyon-Turijn door het natuurgebied van de Vallei van Susa? Deze en vele andere vragen stellen we aan plaatselijke experten, tijdens onze jaarlijkse reis die gepland is van 14 tot 18 april 2014. Deelnemerslijst is volzet.. [/expand]

Doordacht Herdacht 3: Herinneringsstoer Verzet in Brussel tijdens WO II

4 mei 2014 10:00
[expand title=”Meer>>”] Vive la vie* *een grafitti in de kelders van de Gestapo aan de Louisalaan waar politieke gevangenen werden opgesloten, verhoord en gefolterd. Herinneringsstoer Verzet in Brussel tijdens WO II Zondag 4 mei 2014 Voor het derde jaar op rij (her)denkt de Boonkring doordacht. Twee jaar geleden haalden we een paar knappe dames bijeen voor een gesprek over herinneringscultuur bij ons. Vorig jaar bezochten we de beklijvende tentoonstelling over Alfredo Jaar en gingen in debat over beeldende kunst en mensenrechten. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat België en Brussel bevrijd werden. We bezoeken een aantal markante plaatsen die aan het verzet toen gelinkt zijn. L’ambarras du choix. Deze keer in de vorm van een parcours langs herinneringsplekken in Brussel. Brussel loopt over van verzetsplekken, de stad was  een guyère-kaas van verzet toen…We nemen u mee naar een aantal gaten en verhalen in die kaas, een mix van bekende en minder bekende…met de bus. Daniel Weyssow van de Auschwitzstichting, specialist ter zake, vergezelt ons de ganse dag. Af en toe wordt een tekst of een gedicht gebracht.We ontstoffen het wat belegen Anderlechtse verzetsmuseum. Bespieden het voormalige hoofdkwartier van de Gestapo aan de Louizalaan met zijn merkwaardige graffiti, dat gebombardeerd werd door Jean de Selys in februari 1943. We bezoeken het Hastir-huis, een cultuurplek in het midden van de betonnen Europese wijk, en maken er de link met de jongeren die het XXste transport vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz wisten te doen stoppen (die jongeren haalden hun inspiratie trouwens bij Jean de Selys). We bekijken hoe spoorwegmannen het laatste konvooi vanuit Sint-Gillis hebben kunnen verijdelen. Bomen door over de ‘valse Soir’ die met weinig middelen gemaakt en verspreid werd. En, hoe kan het ook anders, we zetten een boom op over hedendaagse vormen van verzet hier en elders die soms niet, soms wel aan ‘plekken en pleinen’ gelinkt zijn. Afspraak aan het Nationaal Museum van het Verzet, Van Lintstraat 14, 1070 Brussel, dat we vrij kunnen bezoeken vanaf 10:00uur. De activiteit zelf start om 11:00uur in het museum. Wie vanuit Etterbeek met de bus naar het museum wil gebracht worden, is de afspraak om 10:00uur stipt aan het gemeentehuis, Oudergemselaan 115-117. 11.00: Anderlecht – Nationaal Museum van het Verzet Introductie over een aantal plekken die we bezoeken door Daniel Weyssow. De directeur van het museum zal ingaan op het verhaal van de ‘Valse Soir’ en op de ‘gerredde’ deur van een van de foltercellen van de Geheime Feldpolizei (Sint-Joost-ten-Noode). 12.30: Gevangenis van Sint-Gillis Hier werden meer dan 30.000 mannen, vrouwen en kinderen opgesloten door de Duitse bezetter, waarvan velen omkwamen in de kampen. We hebben het o.a. over de laatste trein met gevangenen ‘de spooktrein’, waarvan het vertrek verijdeld werd door mannen van het spoor. We luisteren naar een excerpt uit ‘les voix de Saint-Gilles’ 13.00: Sint-Joost-ten Node – Dwarsstraat Hier was het hoofdkwartier van de Geheime Feldpolizei gevestigd, nu is het een jeugdhotel. We overhandigen aan de verantwoordelijken een maquette van een gedenkplaat (met de geredde deur) om te herdenken wat hier gebeurd is. De plek was ook ooit de pleisterplaats van de broer van Theo van Gogh.  We nemen daar een korte lunch. 14.00 -15.30: via de Louisalaan (kelders van de Gestapo), Electrabel (waar de Militärverwaltung huisde) en de Ruisbroekstraat (waar de valse Soir gedrukt werd) naar het Rouppeplein, waar de laatste trein met gevangenen uit Sint-Gillis vertrok en waar we stilstaan bij de speech van de herdenking een jaar later. We hebben het over verzet in de Marollen. 15.30-16.30: Maison Marcel Hastir – Handelsstraat Europese Wijk – Rondleiding Marcel Hastir was kunstschilder, filosoof en verzetsstrijder. Hier werden vanaf 1935 concerten van jonge musici georganiseerd (Koningin Elisabeth kwam er poseren… ). Vanaf 1940 fungeerden zijn atelier en ‘schilderschool’ vooral als betrekkelijk veilige ontmoetingsplaats voor jonge mensen. Onder hen waren de jonge mannen die het twintigste transport van Dossin naar Auschwitz wisten te stoppen in Boortmeerbeek op 19 april 1943. Vanaf 1949 werd het een plek van memorie en een ‘huis van vele kunsten’ te midden de nu soms trieste monofunctionele Europese wijk. Charles Trenet, Jacques Brel, Barbara, Béjart, Narciso Yepes kregen er hun eerste kansen.  Het huis heeft nu een rijk aanbod aan concerten, lezingen, tentoonstellingen : https://sites.google.com/site/ateliermarcelhastir/concerts-et-autres-activites/programme We sluiten af met een verre de l’amitié. Graag bevestiging van deelname vóór 25 april. Inschrijving: Mark Michiels   Tel. 02.649.35.87   Email : lpboonkring@hotmail.com Deelnameprijs: 15 euro : lunch – gidsen en vervoer inbegrepen. Uw inschrijving bevestigen door bedrag van 15 € per persoon te storten op rekening: IBAN BE40 001 1199489 63 – Louis Paul Boonkring. In samenwerking met en veel dank aan de verschillende plekken die we bezoeken, en aan Curieus Sint-Joost en de Auschwitzstichting. [/expand]

KLEIN VERZET

27 mei 2014 19:00
[expand title=”Meer>>”]dinsdag 27 mei 2014 – 19:00 uur Plaats: Garcia Lorca, Voldersstraat 47 – 49 (rue des Foulons) in 1000 Brussel “Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden” dichtte Remco Campert vele decennia terug. De laatste jaren kwamen in verschillende landen honderdduizenden (vooral jongeren) de straten op. Ze verzetten zich tegen (financiële, politieke en economische) machten en systemen die de draagkracht van de bevolking en de democratie aantasten. Ze komen op voor meer democratie en sociale rechtvaardigheid. Ze eisen het recht op om te (over)leven. Het is een diffuse beweging: van andersglobalisten’ over ‘Indignados’ en de ‘Occupy beweging’ tot en met de Arabische (lente) revolutie. Wij gaan op zoek naar het (klein en groot) Verzet in onze eigen omgeving. Met reflectie over het belang van burgerinitiatieven, nieuwe formats van verzet. Natuurlijk laten we verschillende Brusselse verzets-activisten aan het woord. We starten met de documentarie ‘cRISE-UP’ van van Victoria Deluxe i.s.m.. LBC-NVK & BBTK Dominique Willaert van de sociaal artistieke werking van Victoria Deluxe geeft ons een toelichting. Na de film hebben we interventies en getuigenissen van verzets-activisten uit het Brusselse. Samen met Dominique Willaert gaan we dieper in op de verschillende nieuwe (en minder nieuwe) vormen van verzet en peilen we naar het hoe en waarom. En de tegenreacties en effectiviteit. Zullen alvast aanwezig zijn: * Barbara Van Dijck als woordvoerster van ‘Field Liberation’ gekend van de zogeheten ‘pattattenoorlog in Wetteren’ (acties tegen genetisch gemanipuleerde aardapelen) * iemand van Picnic the Streets * Jeroen Verhoeven over zijn wijkfietsatelier Cycloperativa (Anneessensbuurt) en ook bloembakkenacties * Gerben Vanden Abeele en diverse verzetsdaden * iemand van Bomspotting Halverwege 2010 – in de slipstream van een nieuwe economische en financiële crisis – besluit Victoria Deluxe (Gent) de aanzwellende straatprotesten in beeld te brengen. Het opzet is de inhoudelijke motieven en de gebruikte actiemiddelen van de manifestanten te documenteren. We coachten een veertigtal participanten en medewerkers in het interviewen, filmen en monteren en trokken de voorbije drie jaar op geregelde basis naar manifestaties en acties op zoek naar wat mensen tot strijd en verzet brengt. Uit de bijna driehonderd uur interview- en beeldmateriaal ontwikkelden we eerst korte filmpjes die via de sociale media werden verspreid. De voorbije maanden werkten we aan een documentaire als sluitstuk van dit sociaalartistiek project. cRISEs UP vertrekt van de groeiende sociale strijd van de vakbonden en andere sociale bewegingen in België. Aansluitend trekken we naar de Indignados en Occupyers die wereldwijd van zich laten horen en gaan we op zoek naar wat hen onderscheidt van maar ook verbindt met de klassieke sociale bewegingen. We reizen naar Egypte, New York, Chicago, Montreal en Madrid om er de indrukwekkende protesten van jonge en oudere verontwaardigden in beeld te brengen. De documentaire neemt de vorm aan van een nieuwe ‘common’: niet één maker, maar een gemeenschap van mensen werkte collectief rond een gemeenschappelijk doel. cRISEs UP geeft een gezicht aan de strijd van mensen uit de basis van onze samenleving die zich tegen de uitwassen van een roofzuchtig economisch en financieel systeem verzetten.[/expand]

Boon2daagse

20 juni 2014 tot 21 juni 2014
[expand title=”Meer>>”]De activiteiten van de slotmaand zijn ondertussen vaste afspraken geworden. Zo is er de Boon2daagse, dit jaar van vrijdag 20 juni tot zaterdag 21 juni 2014. Waarbij we het afgelopen werkjaar onder het vergrootglas leggen teneinde nog beter zicht te krijgen op mogelijke thema’s voor het volgend werkjaar. Dit steeds in aanwezigheid van een inspirerende gast(e).[/expand]

BBQ

28 juni 2014 19:00
[expand title=”Meer>>”]En echt afsluiten doen we met de kameraden van de Vermeylenkring van Watermaal-Bosvoorde. In de tuinen van het gemeenschapscentrum (Delleurlaan 39-43) sluiten we op zaterdag 28 juni vanaf 19:00u  het seizoen af met een traditionele barbecue.[/expand]

GRUUT BAKKES met Dokter Louis FERRANT.

17 september 2014 19:00
Het menu is bekend: de hoofdplat wordt verzorgd door een ” Gruut Bakkes”, en wel Dr. Louis Ferrant, bij velen al gekend als de zeer geëngageerde arts uit Kuregem. Hij zal ons weten te boeien met verhalen over zijn wedervaren als huisarts in Brussel.
[expand title=”Meer>>”] onze eerste activiteit komt eraan: GRUUT BAKKES met Dokter Louis FERRANT. Het menu is bekend: de hoofdplat wordt verzorgd door een ” Gruut Bakkes”, en wel  Dr. Louis Ferrant, bij velen al gekend als de zeer geëngageerde arts uit Kuregem.  Hij zal ons weten te boeien met verhalen over zijn wedervaren als huisarts in Brussel en omgeving. Dr. Ferrant  heeft zich in 1976 als huisarts gevestigd in Kuregem en daar, zowel op medisch  als op sociaal vlak, pionierswerk verricht. Hij kreeg voor zijn baan-brekend werk, rond de tot dan niet zo gekende specifieke problematiek bij mensen met diverse culturele achtergronden dan ook de Prijs Verhulst- van Eekhoven. Ook in de louter medische wereld kreeg hij veel erkenning o.a. voor zijn inzet om voor huisartsen vorming en bijscholing in diversiteit te voorzien. Als bewijs van grote erkentelijkheid kreeg hij hiervoor de carrièreprijs Domus Medica. Omdat zijn huisartsenpraktijk zo’n enorme omvang kreeg, werd het omgevormd tot wijkgezondheidscentrum Kuregem Traditiegetrouw  hebben we gezocht naar een typische plaats in Kuregem, nl. wijkhuis “Cosmos”, waar Mark D’Hondt de coördinatie verzorgt. Datum: woensdag 17 september, 19u. Plaats: wijkhuis Cosmos, Dokter De Meersmanstraat 14, Anderlecht, Prijs: 15€ Inschrijven is sterk aan te raden. Doe het nu en ten laatste vóór maandag 15.09 via 02 649 35 87 of via lpboonkring@hotmail.com Start van een nieuw werkjaar betekent traditiegetrouw een oproep om jullie lidmaatschap te verlengen: 15€ en je wordt gans het jaar op de hoogte gehouden. Vanaf 25€ behoor je trouwens tot de selecte groep van ere-leden. Rekeningnummer: BE40 001 1199489 63 van de Boonkring. [/expand]

Stop Art. 63§2

2 oktober 2014 20:00
Filmprojectie en actie-avond in Cinéma Nova.
[expand title=”Meer>>”] Stop Art. 63§2 In december 2011 vaardigde de regering-Di Rupo “Artikel 63§2” uit. Deze maatregel beperkt de inschakelingsuitkeringen (de vroegere wachtuitkering) tot drie jaar vanaf de leeftijd van 30 jaar – een primeur voor België. Naar schatting 27.000 (schatting RVA) tot 50.000 (schatting ABVV) burgers verliezen zo vanaf 1 januari 2015 hun inkomen (vooral vrouwen en precaire werknemers). De karige compensatiemaatregelen noch de OCMW’s zullen dit sociale bloedbad kunnen verlichten. Het aftellen is dus bijna voorbij. Sommigen geven zich al gewonnen, maar anderen, zoals het netwerk “Stop Art. 63§2” samen met een veertigtal verenigingen (inclusief Nova), eisen niets minder dan de afschaffing van deze onwettige maatregel. Hij werd gestemd binnen het kabinet na 541 dagen zonder regering, en is nooit door het parlement goedgekeurd. Het is een van die soberheidsmaatregelen die de economische crisis moet oplossen door de grootste slachtoffers ervan aan te pakken. De verwachte winst voor de staatskas is 150 tot 200 miljoen euro per jaar, een peulschil in vergelijking met de enorme staatsschuld. Terwijl de banken in nood zonder enige wederdienst miljarden euro’s kregen, wordt het overlevingsinkomen van de meest kwetsbare burgers afgenomen, met als voorwendsel dat ze geen werk vinden in deze tijden van economische crisis (veroorzaakt door de banken) en besparingen! Na de filmprojecties spreken de Luikse en Brusselse vertegenwoordigers van Stop art. 63§2 over hun acties die alle steun verdienen – te beginnen met het online ondertekenen van hun oproep op http://www.stop632.be/ Les Parasites Patrick Séverin, 2014, BE, video, fr ov, 25′ Op basis van getuigenissen van Luikenaars bedreigd door art. 63§2, schetst “Les Parasites” trefzeker een ondraaglijke situatie die schreeuwt om actie. Of de versie die we hier in avant-première tonen de definitieve is, weten we nog niet, maar de situatie is in ieder geval zeer herkenbaar voor (te) velen onder ons… In aanwezigheid van Patrick Séverin. Win for Life Marie Vella, 2013, BE, video hd, fr ov nl ond, 20′ Een documentaire in animatievorm die alle gangbare opvattingen over doppers overhoop gooit in een vrolijk allegorisch verhaaltje waarin het precariaat een kracht wordt! Datum: donderdag 02 oktober 2014 vanaf 20:00 uur. Gratis Waar: Cinéma NOVA, Arenbergstraat 3, 1000 Brussel[/expand]

Het grote LPB-Pensioendebat

5 november 2014 19:30
[expand title=”Meer>>”][/expand]

Cultuur en/in crisis

7 februari 2015 11:00
[expand title=”Meer>>”] Cultuur en/in crisis op zaterdag 7 februei 2015 De cultuursector zit deze dagen in nauwe schoentjes. Artiesten ondervinden het aan den lijve. Kunstenaars vrezen voor de toekomst van de (vooral in het buitenland) zeer gewaardeerde Brusselse cultuurscène. Wat te doen? Kom luisteren en meepraten tijdens de ronde tafel op zaterdag 7 februari van 11u tot 13u in WOLKE (residentie en centrum voor jonge kunstenaars), Vaartstraat 45 in Brussel (achter de KVS). We nodigen twee kleppers uit voor de inleidingen: Jan Blommaert, sociolinguïst en auteur, zal de effecten van de algemene crisis de cultuur beschrijven en de Nederlandse kunstenaar-activist Jonas Staal zal vooral de crisis in de cultuur zelf aanpakken. De focus van het gesprek ligt op het effect van de economische crisis op de wereld van kunst en cultuur, de gevolgen van de zich terugtrekkende overheid, de vermarkting en de steeds dwingender vraag naar legitimering van artistiek werk. We gaan ook op zoek naar mogelijke alternatieven. Artiesten van diverse origine (David Murgia, Nathanaël Harcq, Michiel Reynaert, Bram Borloo…) repliceren hierop met concrete verhalen over hun eigen werk. Niet te missen [/expand]

Mind the Gap

13 februari 2015 19:00
[expand title=”Meer>>”] MIND THE GAP: over de toenemende ongelijkheid en de risico’s die hiermee gepaard gaan voor de democratie. Vrijdag 13 februari om 19u in het Kaaitheater – Sainctelettesquare 20 te Brussel. Er gapen deze dagen nogal wat kloven: tussen rijk en arm, tussen zij die in de boot zitten en zij die uitgesloten worden, tussen de ‘de politiek’ en de burger, tussen de stembiljetdemocratie en de burgerparticipatie… Om deze kloven te dempen is een rechtvaardige transitie noodzakelijk. Een debat in het kader van het burning ice-festival en dit met boeiende sprekers, niet in het minst Chantal Mouffe. Zij is prof aan de universiteit van Westminster en bekend om haar radicale en vernieuwende kijk op democratie. Een unieke kans om deze boeiende dame aan het woord te horen, maar ook Jan Vranken en Philippe Van Parijs zijn van de partij.Gie Goris modereert. [/expand]

…Too much, too little, toothless… Stadsplanning in Brussel

22 maart 2015 10:00
[expand title=”Meer>>”] Zondag 22 maart 2015 Stadsplanning in Brussel Too much, too little. Op verkenning in de wondere wereld van hefboomgebieden en ontwikkelingspolen. Ze zijn niet meer te tellen: de ontwikkelingsplannen en strategische rapporten die sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de krachtlijnen hebben uitgetekend voor de Brusselse stadsontwikkeling. Veel van de ambitieuze doelstellingen en programma’s bleef evenwel dode letter. Denken we maar aan de hefboomgebieden van het vorige Gewestelijk Ontwikkelingsplan zoals de sites van Schaarbeek-Vorming en Tour en Taxis. Veel plannen, beperkte uitvoering en een tandenloze overheid die haar verantwoordelijkheid afschuift: blijft dit het beeld van de Brusselse stadsplanning of komt er een ommezwaai ? Her programma van de regering Vervoort II moet qua ambitie niet onderdoen. Kernpunt zijn 10 prioritaire ontwikkelingspolen die men tijdens deze legislatuur wil opstarten. Ze moeten een oplossing bieden voor de demografische boom en de nood aan een economische heropleving. belangrijke doelstellingen, maar in welke mate zal de overheid de touwtjes in handen kunnen houden en het algemmen belang dienen ? En hoe zullen de bewoners van deze en de omliggende wijken betrokken worden ? Op zondag 22 maart 2015 zoekt de LP Boonkring naar een antwoord. Programma We bezoeken drie ‘ontwikkelingsgebieden’ Verplaatsing tussen de drie zones met de fiets of voor wie het verkiest het openbaar vervoer. We verzamelen om 10:00u. aan de ingang van Tour en Taxis Havenlaan, bij de Redersbrug. 10:00u. Tour en Taxis De site van Tour en Taxis is een frappant voorbeeld van de falende stadsplanning. Op de renovatie van het postgebouw en de pakhuizen na, bleef het terrein jarenlang een gigantische braakgrond. Maar in 2004 was er hoop: een Richtschema kwam tot stand in overleg met alle actoren. Tien jaar later is het op de bouw van de zetel van Leefmilieu Brussel na nog steeds wachten op de uitvoering. Nu maakt de site deel uit van de 10 ‘nieuwe wijken’ van het regeerakkoord Vervoort II… een kentering ? Steyn Van Assche (Bral) en buurtbewoonster Ruth Plaizier tonen ons de nieuwe projecten. 11:15u. Ninoofsepoort Ook de heraanleg van de Ninoofsepoort lijkt een straatje zonder eind… Ongetwijfeld één van de meest chaotische plekken van Brussel, gelegen op het knooppunt van drie gemeenten: Molenbeek, Anderlecht en Stad Brussel. Ook hier een complex verhaal van hoe de aanleg van een park, een sociaal huisvestingsproject, collectieve voorzieningen en een tram met elkaar te verzoenen… Ook hier is Steyn Van Assche (Bral) onze gids, samen met buurtbewoner Lieven Soete. 12:30u. Lunch (soep en broodjes) in Kuregem bij UFLET, l’Union des Femmes Libres pour l’égalité des droits, een vereniging van vrouwen uit de migratie. Dokter de Meersmansstraat 30A. Coördinatrice Naïma Boudida stelt de activiteiten van het huis voor. 13:15u. Zuidwijk In mei 2000 organiseerde de LP Boonkring onder titel ‘Gemengde gevoelens’ een seminarie over de verschillen in de stad als basis van stedelijke dynamiek. De case: het Baraplein en omgeving. De lokatie: de hoogste verdieping van de Zuidertoren. Eén van de conclusies was dat de ontwikkeling van het Zuidstation geen enkele verbetering voor de woonomgeving met zich bracht. Vandaag nog steeds ? Buurtwerker Manu Aerden was er bij 15 jaar geleden en gidst ons ook nu door zijn Zuidwijk. 14:30u Afsluitend debat over de Brusselse stadsplanning met Benoît Moritz architect-urbanist (ULB – La Cambre), An Descheemaeker coördinatrice Bral, Jef Van Damme (Brussels parlementslid). 16:00u – einde INSCHRIJVINGEN lpboonkring@hotmail.com – tel. 02.649.35.87 10€ (lunch inbegrepen) te storten op rek.nr. BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.   Dimanche 22 mars 2015 Planning urbain à Bruxelles Too much, too little A vélo pour explorer le monde merveilleux des zones levier et pôles de développement. On ne compte plus les plans de développement et les rapports stratégiques qui ont dessiné les lignes directices du développement urbain de la Région de Bruxelles Capitale depuis sa création. Un grand nombre de ces objectifs et programmes ambitieux sont pourtant restés lettre morte. Citons par exemple les domaines de levier de l’ancien plan de Développement régional, tels que les sites de Schaerbeek-Formation et Tour et Taxis. Beaucoup de plans, une mise en oeuvre limitée, un gouvernement inefficace, qui nie ses responsabilités: cela restera l’image dominante du développement urbain de Bruxelles ou y aura-t-il un changement de direction radical ? Les ambitions du programme du gouvernement Vervoort II sont certainement équivalentes au passé ! Les points clé sont les 10 pôles de développement prioritaires à démarrer au cours de cette législature. Ceux-ci devraient fournir une réponse à l’explosion démographique et au besoin d’une relance économique. Des objectifs importants, mais dans quelle mesure le gouvernement sera-t-il en mesure de les contrôler et servir le bien commun ? Et comment les habitants de ce quartier et des environs seront-ils impliqués ? Le dimanche 22 mars 2015, le LP Boonkring cherchera une réponse. Programme Nous visitons trois ‘zones de développement’. Déplacements entre les trois zones à vélo ou pour ceux qui le préfèrent en transport en commun. Rendez-vous à 10:00h à l’entrée T&T Avenue du port, près du pont des Armateurs. 10:00h Tour & Taxis Le site de Tour & Taxis est un exemple frappant de l’échec de la planification urbaine. A part la rénovation du bâtiment de la poste et les entrepôts, le terrain est resté une friche gigantesque pendant des années. En 2004, un espoir: un plan directeur a été élaboré en consultation avec tous les acteurs. Dix ans plus tard, à l’exception de la construction du siège de Bruxelles Environnement, on est toujours en attente de son exécution. Aujourd’hui le site fait partie des dix nouveaux quartiers de l’accord de gouvernement Vervoort II…un tournant ? Steyn Van Assche (Bral) et Ruth Plaizier (habitante) nous montrent les nouveaux projets. 11:15h Porte de Ninove La reconstruction de la Porte de Ninove semble également une voie sans issue… Sans aucun doute un des endroits les plus chaotiques de Bruxelles, situé à la jonction de trois communes: Molenbeek, Anderlecht et la ville de Bruxelles. Ici également une situation complexe qui demande de concilier la construction d’un parc, un projet de logements sociaux, infrastructures collectives et un tramway… Steyn Van Assche y sera aussi notre guide, avec habitant Lieven Soete. 12:30h Lunch (soupe et sandwich) à Curegem chez UFLET, l’Union des Femmes Libres pour l’égalité des droits, une association de femmes issues de la migration. 30A, rue Docteur de Meersman. Coordinatrice Naïma Boudida présente les activités de la maison. 13:15h Quartier du Midi En mai 2000, le cercle LP Boon organisait un séminaire intitulé ‘Sentiments mitigés’ sur les différences dans la ville comme base de la dinamique urbaine. Le cas: la Place Bara et l’habitation dans les quartiers voisins. Le lieu: le dernier étage de la Tour du Midi. Une des conclusions était que le développement da la Gare de Midi n’apporterait aucune amélioration pour les quartiers voisins. Est-ce encore le cas aujourd’hui ? Manu Aerden, travailleur de quartier, y était il y a 15 ans et nous guidera à travers son Qartier du Midi. 14:30h Débat de clôture sur le planning urbain à Bruxelles avec Benoît Moritz architecte-urbaniste (ULB – La Cambre), An Descheemaeker coordinatrice Bral, Jef Van Damme (parlementaire Bruxellois). 16:00h – fin INSCRIPTIONS lpboonkring@hotmail.com – tél. 02.649.35.87 10€ (lunch inclus) à verser sur le compte nr. BE40 001 1199489 63 du Boonkring [/expand]

Reis naar Lyon

25 maart 2015 18:00
[expand title=”Meer>>”]Op Woensdag 25 maart 2015 om 18:00u hebben we een gesprek met Sylvie Guillaume. Zij is ondervoorzitter van het Europees Parlement en ex adjunct-burgemeester van Lyon, belast met sociale zaken en integratie. Afspraak van 18:00u tot 19:30u in de Vertegenwoordiging van Rhône Alpes in Brussel, Troonstraat 62 te Elsene. Dit naar aanleiding van ons bezoek aan Lyon – voor alle duidelijkheid: deze activiteit staat open voor elkeen.[/expand]

Avant, avant, Lion le Melhor – Reis naar Lyon

6 april 2015 tot 10 april 2015
[expand title=”Meer>>”]Met al van in vorige eeuwen een strijdlustige bevolking, verzetshelden en ook vandaag nog steeds veel aktiegroepen zal Lyon zeker boeien. En hoewel de meesten van ons Lyon vooral associëren met monsterfiles is het de eerste stad met een villo-fietsenplan en valt er qua moboliteit veel te leren. Lyon is er in geslaagd de stad autoluw te krijgen. Wandelen, sporten, ontspannen, spelen: het kan allemaal in Les Berges du Rhône, een vijf kilometer lang speellint in het hart van de stad. In deze Zuid-Franse stad, met zowel een amfitheater (de binnenstad staat trouwens op de Unesco lijst van Werelderfgoed) als met vele alternatieve (of pop-up) theatertjes, valt op cultureel vlak heel wat te beleven. Lyon zal ons inspireren en verbazen.[/expand]

NO PASARAN

6 juni 2015 16:00
[expand title=”Meer>>”] Zaterdag 6 juni 2015 – Vanaf 16:00u NO PASARAN Een nieuwe documentaire over de Spaanse burger-/agressieoorlog, met debat over de rol van Brussel en België in de strijd tegen het Franco-regime na WO II. Cultuurcentrum ‘Garcia Lorca’, Volderstraat 47/49, Brussel 16:15u – filmvoorstelling NO PASARAN Daniel Burkholz, de Duitse regisseur van de nieuwe film NO PASARAN zal zijn in België nog nooit vertoonde documentaire inleiden. De film poogt een antwoord te geven op de vraag waarvoor zoveel jongeren indertijd de strijd aangingen. In heel Europa zoekt Burkhotz de laatste getuigen op. Centraal staan mensen zoals Herman Scheerboom (Nederland), Joseph en Vincent Almudever (Frankrijk), Giovanni en Onorina Pesce (Italië), Rosario Sanchez Mora (Spanje). Zij waren jongeren toen ze zich vrijwillig aansloten in de strijd tegen het fascisme. Niemand vermoedde dat een 10-jarige odyssee zouy volgen naar de talrijke oorlogsvelden in Europa, langs nazi-concentratiekampen terug thuis. 17:45u – José Menendez (…) gaat in discussie met Angel Enciso en Vincent Scheltiens Angel Enciso is psychoanalist en professor kunst en psychoanalyse, o.a. verbonden aan de ULB/La Cambre. Hij is ook voormalig vertegenwoordiger van de Spaanse communistische partij in de Benelux. Vincent Scheltiens is doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen en lid van Power in History/Centre for Political History. In 2010 werkte hij op het Studie- en Onderzoekcentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) aan een internationaal onderzoeksproject ‘Privacy en historisch onderzoek’, toegespitst op politiearchieven van voormalige autoritaire staten in Europa in de 20ste eeuw. José Menendez is de zoon van Spaanse immigranten in Brussel. Hij is al sinds jaren de drijvende kracht achter het bedrijvencentrum Euclides in Anderlecht en als een vis in het water in de Spaanse gemeenschap in Brussel. Hij hecht veel belang aan een juiste herinnering van die belangrijke periode uit de Spaanse geschiedenis in het buitenland. We trachten inzicht te krijgen in de rol die de vele solidaire organisaties en personen vanuit Brussel speelden in de strijd tegen de fascistische dictatuur in Spanje. Brussel was met name een centrum voor het aanmaken en verspreiden van de clandestiene pers. 19:00u – We sluiten af rond 19:00u (op tijd voor de finale van de Champions League) INKOM: 5 euro Een initiatief van de Louis Paul Boonkring, in samenwerking met de asbl Centre Garcia Lorca en Izquierda Unida [/expand]

Boon2daagse

19 juni 2015 tot 20 juni 2015
[expand title=”Meer>>”]Ook dit jaar eindigt klassiek met onze denkdag…evalueren zullen we en dan de contouren van het programma voor dit en volgend jaar uitwerken… Voeg daar nog een boeiende, inspirerende figuur aan toe en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagde tweedaagse. Elkeen is welkom![/expand]

BBQ

27 juni 2015 19:00
[expand title=”Meer>>”]
Samen met de vrienden van Bosvoorde, in de tuinen van GC Wabo, een gezellige BBQ. Niets moet, alles kan.
[/expand]

Culturele daguitstap naar Luik

10 oktober 2015 08:30
[expand title=”Meer>>”] Op 10 oktober bezoeken we de “vurige stede” Luik. Luik is niet alleen de eerste industriestad van Wallonië maar  herbergt ook tal van initiatieven die via cultuur een bijdrage willen leveren aan een betere, solidaire samenleving. Cultuur om mensen een geweten te schoppen, als een instrument om de wereld humaner te maken. Met een knipoog naar Brecht : “transformer l’art, pour changer le monde”. In de voormiddag bezoeken we de Cité Miroir, een ontmoetingsruimte in het oude zwembad van de Sauvenière-buurt in hartje Luik. Een plaats  waar “verleden en heden elkaar ontmoeten om te bouwen aan de toekomst”Na een bezoek aan de vaste tentoonstelling “Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui” hebben we een gesprek met de verantwoordelijken van de Cité Miroir. Gelegen net  naast de Cité Miroir, vinden we het filmhuis “les Grignoux”. Het is de gerenoveerde filmzaal van de Sauvenière omgebouwd tot een filmhuis, cultuurcentrum, waar naast de betere film ook plaats is voor debat en ontmoeting. In de namiddag ontmoeten we Nathanaël Harcq, directeur van het Conservatorium van Luik, die een gesprek aangaat over kunst en engagement. Als gesprekspartners hebben we Raven Ruëll, scenarist bij de KVS en Jacques Delcuvellerie van Groupov uitgenodigd. Eveneens uitgenodigd is Paul Emile Mottard, provinciaal gedeputeerde voor cultuur. Afspraak 10 oktober vertrek aan het gemeentehuis van  Etterbeek om 8u30. Georganiseerd samen met de vrienden van PAC Etterbeek, August Vermeylenkring en PAC van Watermaal-Bosvoorde Rencontre avec la scène de la culture de Liège Samedi 10 Octobre 2015 Le 10 octobre, nous allons visiter la “Ville de Feu”, Liège. Liège est non seulement la première ville industrielle en Wallonie, mais accueille également de nombreuses initiatives, qui par la culture, visent à contribuer à une société meilleure, plus solidaire. Culture pour donner conscience aux gens, comme un instrument pour rendre le monde plus humain. Avec un clin d’œil à Brecht: “transformer l’art pour changer le monde”. Dans la matinée, nous visitons la Cité Miroir, un lieu de rencontre à l’ancienne piscine du quartier de la Sauvenière au coeur de Liège. Un endroit où “passé et présent se rencontrent pour construire l’avenir.” Après une visite de l’exposition permanente “Plus jamais ça! Parcours dans Les camps nazis  pour résister aujourd’hui “, nous mènerons un débat avec les responsables de la Cité Miroir. Située juste à côté de la Cité Miroir, nous trouvons le cinéma “Les Grignoux”. C’est la salle de projection de la Sauvenière restaurée et convertie en un cinéma et centre culturel, où en plus de la projection des meilleurs films,  on y garde une place pour la discussion et la rencontre. Dans l’après-midi, nous rencontrerons Nathaniel Harcq, directeur du Conservatoire de Liège, qui mènera un débat sur l’art et l’engagement avec comme interlocuteurs Raven Ruëll, scénariste au KVS, et Jacques Delcuvellerie du Groupov. Est également invité Paul Emile Mottard, député provincial pour la Culture. Rendez-vous le 10 octobre. Départ de l’hôtel de ville d’Etterbeek à 8h30. Organisé en collaboration avec les amis du PAC Etterbeek, August Vermeylenkring et PAC de Watermael-Boitsfort [/expand]

11 11 11 actie Etterbeek ‘Sociale bescherming voor iedereen’

8 november 2015 12:00 tot 18:00
Dit jaar doen we mee aan de solidariteitsactie van 11 11 11. Het thema is : ‘Sociale bescherming voor iedereen’
[expand title=”Meer>>”] 11 11 11 actie Etterbeek ‘Sociale bescherming voor iedereen’ Zondag 8 november 2015   12u-18u Parochiezaal St Gertrudis “Le Cercle”, Deken Boonestraat 6,  1040 Etterbeek Dit jaar doen we mee aan de solidariteitsactie van 11 11 11. Het thema  is : ‘Sociale bescherming voor iedereen’. Zonder de sociale zekerheid zou een kwart van de Belgen in armoede leven. Dit zorgvuldig opgebouwd systeem van sociale zekerheid (ook wel eens de  kathedraal van de arbeidersbeweging  genoemd) moeten we koesteren. Met deze actie  beogen we wereldwijde uitbouw van  een systeem van sociale bescherming. Op het programma: een gezonde maaltijd, workshops en (om 17u) een moment van samen zingen: liederen uit de productie ‘Vive la Sociale!’ van en met het Brussels Brecht-Eislerkoor. Schraap alvast je stem! Van 12 tot 14 uur: Solidariteitsmaaltijd met Coctail Maison ‘Bananarama’ – ‘Tanganyika Extra’ of ‘Pina Moclada’ (alcoholvrij) voor 3 euro – Wereldkeukenbuffet met o.a. bananensoep, Thaise curry, Brusselse ‘Hachis Parmentier’, Colombiaanse ‘Pataon’ en dessert voor de prijs van 15 euro. Van 14 tot 16 uur: Stands en ateliers met o.a. het Grote Sociale Zekerheidsspel. Van 16 tot 16:30 uur: VIVE LA SOCIALE!  Samen zingen met het Brecht-Eislerkoor. Een organisatie van vrijwilligers van 11.11.11-Etterbeek, de Louis Paul Boonkring, FARA en Bel-Guinée. Met ook de steun van de gemeente Etterbeek en het gemeenschapscentrum De Maalbeek. [/expand]

IK BEN DE ANDER / JE SUIS L’AUTRE

9 november 2015 tot 22 november 2015
TENTOONSTELLING Ik ben de ander Plaatsen van eredienst in Brusselse wijken. Expo 9 – 22 november 2015 – Sint-Jan-Baptistkerk – Sint-Jans-Molenbeek
[expand title=”Meer>>”] TENTOONSTELLING Ik ben de ander Plaatsen van eredienst in Brusselse wijken Meer dan een jaar lang doorkruiste een groepje fotografen de straten en pleinen van onze hoofdstad op zoek naar bekende en minder gekende gebouwen die de aanwezigheid van verschillende godsdienstige levensbeschouwingen een gezicht geven en vragen stellen bij de aanwezigheid van geloof en geloofsbeleving in onze gemeenschappelijke openbare ruimte. Kerktorens en minaretten, inkomdeuren van moskeeën, gevels van synagogen, etalages en aankondigingen van allerlei tempels : de tentoonstelling levert een verrassend beeld op van de multiconfessionele en multiculturele diversiteit van Brussel. De tentoonstelling nodigt ons uit om na te denken over verschillende aspecten van onze Brusselse culturele (super)diversiteit en over waarden als vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Mis dit uniek project niet! Van 9 tot 22 november 2015 is de tentoonstelling Ik ben de ander – Plaatsen van eredienst in Brusselse wijken te bekijken in de Sint-Jan-de-Doperkerk in hartje Molenbeek. Plaats:   Sint-Jan-Baptistkerk, Sint-Jan-Baptistvoorplein in 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Toegankelijk van dinsdag tot zaterdag van 14 u tot 18 u en op zondag van 9 u tot 14 u 30 (of op afspraak). Alle info op  0495 77 87 02. gratis inkom Naar aanleiding van deze tentoonstelling stelde de commissaris van de tentoonstelling, Carlos Theus, een tweetalige publicatie samen (200 blz) met tevens een selectie uit de tentoongestelde foto’s. Bestel vandaag nog dit boek aan de prijs van 12 euro door storting op BE40 0011199489 63 van de Louis Paul Boonkring onder vermelding van “Publicatie Ik ben de ander / Je suis l’Autre”.   Een sociaal-cultureel projet van de Louis-Paul Boonkring vzw, met steun van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Etterbeek, VOEM, FORA. [/expand]

Vernissage tentoonstelling “Ik ben de ander” / exposition “Je suis l’autre

9 november 2015 18:30
Sint-Jan-Baptistkerk – Sint-Jans-Molenbeek / Eglise Saint-Jean-Baptiste – Molenbeek Saint-Jean
[expand title=”Meer>>”] Vernissage tentoonstelling – Vernissage exposition Op deze symbolische dag – op 9 november 1938 greep de sinistere Kristalnacht plaats – wordt de tentoonstelling geopend. Met toespraken en referaat door Elisabeth Mareels (UCL) die doctoreert over de Pinksterkerken in België en Brussel. En muzikale animatie met onder meer het koor Rissala en de gekende oud-speler Azzouz El Houri. L’exposition sera inaugurée en cette journée spéciale, qui rappelle la Nuit de Cristal (9 novembre 1938). Discours et paroles de bienvenue, suivi d’une conférence par Mme Elisabeth Mareels, qui prépare un doctorat sur la mouvance pentecôtiste (UCL). Animations musicales avec e.a. la chorale Rissala et le maître du Oud marocain Azzouz El houri [/expand]

#Samen tegen de haat

22 november 2015 14:00
Wake in solidariteit met alle slachtoffers van terrorisme en oorlog.
[expand title=”Meer>>”] UPDATE. Wake in Brussel  (voorzien om 14 uur op het Beursplein Brussel) is door de politiediensten verboden.   We stellen deze actie uit naar een latere datum. We zijn geschokt door de aanslagen in Parijs en veroordelen dit extreem geweld in alle mogelijke toonaarden. We mogen deze aanslagen niet los zien van de oorlogen die zich afspelen in Syrië en het Midden-Oosten. In dit klimaat van geweld willen wij blijven verbinden, ook in onze Belgische steden. Geweld begint daar waar er verdeeldheid is, waar mensen tegen elkaar uitgespeeld worden en onschuldigen met de v vinger gewezen worden. Daarom verspreiden we een signaal van solidariteit en verbondenheid. Breng een gekleurd lint mee als symbool van medeleven en verbinding. Schrijf er zelf: ‘#samen tegen de haat/unis contre la haine’ op en breng je lint mee op 22 november. Volg ook de Facebookpagina op http://www.facebook.com/events/698443506959732/   [/expand]

Climate Express – naar Oostende !

29 november 2015 00:00 tot 23:59
Hart boven Hard neemt de Climate Express- Internationale manifestatie in Parijs naar aanleiding van de Klimaattop.
[expand title=”Meer>>”]

Climate Express en de Klimaatcoalitie trekken naar Oostende

Na de dramatische gebeurtenissen in Parijs werd de grote klimaatmars op zondag 29 november geannuleerd. Climate Express en de Klimaatcoalitie zochten in allerijl naar een alternatief in België. Dat vonden ze in de stad Oostende. De 10.000 Belgen die naar Parijs wilden, en vele anderen, kunnen op een manifestatie aan de kust hun stem laten horen voor een beter klimaat.

Na de dramatische gebeurtenissen in Parijs werd de grote klimaatmars op zondag 29 november geannuleerd. Climate Express en de Klimaatcoalitie zochten in allerijl naar een alternatief in België. Dat vonden ze in de stad Oostende. De 10.000 Belgen die naar Parijs wilden, en vele anderen, kunnen op een manifestatie aan de kust hun stem laten horen voor een beter klimaat.

Climate Express en de Klimaatcoalitie willen de Stad Oostende bedanken voor haar snelle medewerking. Meer details van de actie volgen begin volgende week, als het overleg met de stad is afgerond. “Oostende was in 2009 al gaststad voor het evenement ‘Dance for the Climate'”, zegt Natalie Eggermont, woordvoerder van Climate Express. “Nu roepen we iedereen op om op 29 november om 12u naar de badstad af te zakken om politici duidelijk te maken dat ze op de klimaattop werk moeten maken van een sterk klimaatakkoord. Van Oostende tot Aarlen, van Parijs tot afgelegen dorpen in Afrika: overal worden stappen gezet naar een duurzame samenleving. De zeespiegel stijgt, maar ook de klimaatmobilisatie neemt aan kracht toe. Het tij keert. Nu is het aan de politici.” Climate Express nam de organisatie van de treinen en bussen voor Parijs op zich. Ze is nu in onderhandeling met de vervoersmaatschappijen om de lijnen te verleggen naar Oostende. De 9.500 mensen die zich al inschreven voor de trein en de bus kunnen via de site het laatste nieuws over de nieuwe manifestatie volgen: www.climate-express.be . Ze ontvangen een mail zodra er meer nieuws is.
Parijs 2015: de cruciale klimaattop. Vanaf 30 november zitten alle landen daar samen. Op 12 december zouden ze eensgezind hun handtekening moeten zetten onder een ambitieus klimaatakkoord. Een akkoord dat onze aarde dringend nodig heeft. Want 2015 is een kanteljaar. Wanneer we NU niet op wereldschaal actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te dwingen, dreigt het klimaat helemaal op hol te slaan. De internationale klimaatbeweging heeft december 2015 dan ook groen omcirkeld in haar agenda. Eerdere onderhandelingen in Kopenhagen en Warschau stemmen niet hoopvol. Top na top werd een akkoord uitgesteld tot… december 2015. In de hele wereld wordt verzamelen geblazen om de onderhandelingen in de goede richting te duwen. Op naar een akkoord dat de lat hoog genoeg legt! Op 29 november, vlak voor het begin van de top, trekt wat misschien wel de grootste klimaatbetoging ooit wordt, door de straten van Parijs. Eco is logisch. Dus stapt ook Hart boven Hard mee op voor een leefbare planeet. Maar we gaan niet alleen: we sluiten ons aan bij Climate Express, de groep enthousiastelingen die zich als doel hebben gesteld niet minder dan 10.000 Belgen op de been te krijgen, nu naar Oostende ter vervanging van Parijs. Waarom mobiliseren we mee voor de klimaatmars van 29 november? Omdat een duurzame samenleving geen kleine aanpassingen vraagt, maar een ware transitie. Lees hier de Hartenwens ‘Eco is logisch’. Ook de Louis Paul Boonkring mobiliseert mee. [/expand]

De Dichter des Vaderlands en de zijnen in Brussel – Le Poète National et ses amis à Bruxelles

3 december 2015 20:00
Goudblommeke
[expand title=”Meer>>”] Donderdag 3 december 2015, 20u  –  Jeudi 3 décembre 2015 – 20 h. Het Goudblommeke in Papier / A la Fleur en Papier Doré Cellebroersstraat 55 / Rue des Alexiens 55 – 1000 Brussel – Bruxelles

CHARLES   DUCAL –  LAURENCE VIELLE – TAHA ADNAN

Dichter bij het vaderland kan je niet zijn dan in onze hoofdstad.

In het muzikale gezelschap van cellist Roel Dieltiens – Accompagnés par le celliste Roel Dieltiens

De Nederlandstalige Dichter des Vaderlands, zijn Franstalige opvolgster en een Marokkaans-Brusselse dichter. Ieder met hun eigen stijl en persoonlijkheid, alle drie maatschappelijk betrokken ook. Voeg daarbij de fijnzinnige interpretatieve intermezzi van onze veelgelauwerde cellist. En de onvergelijkbare sfeer van het Goudblommeke, een authentiek deels beschermd Brussels café waar de boegbeelden van het Brussels surrealisme, schrijvers en dichters elkaar ontmoetten. Charles Ducal is sinds februari 2014 ‘Dichter des Vaderlands’. Over hem las u waarschijnlijk al veel. Onlangs verscheen ‘Bewoond door iets groters/Au delà de la frontière/Von etwas Größerem bewohnt’, de afsluitbundel van zijn twee jaar Vaderlands dichterschap. Hoeft geen krans. Le Poète National néerlandophone, son successeur francophone et un poète bruxellois de souche marocaine : chacun avec son style, sa personnalité et son engagement. Ajoutons les intermezzi interprétatives d’un de nos plus grands cellistes et l’atmosphère spéciale de La Fleur en Papier Doré, authentique café bruxellois où se voyaient les coryphées du surréalisme bruxellois et autres écrivains et poètes. Charles Ducal est Poète National depuis 2014. Récemment il a publié ‘Bewoond door iets groters/Au delà de la frontière/Von etwas Größerem bewohnt’, un recueil couvrant ses deux années de mission en tant que Poète national. Sans couronne. Taha Adnan vit à Bruxelles depuis 1996. Poète belgo-marocain d’expression arabe, pour qui l’exil est la patrie d’ailleurs. En 2015, il a publié un ouvrage collectif ‘Bruxelles la marocaine’, une excursion littéraire dans Bruxelles. Une découverte. Taha Adnan verhuisde in 1996 naar Brussel. Het exielgevoel is nooit ver weg in zijn werk. Hij stelde onlangs Bruxelles la marocainevoor, een collectief werkstuk van een armada aan Marokkaanse schrijvers en dichters uit Brussel. Een ontdekking. Laurence Vielle volgt Charles Ducal op in februari, wanneer Charles haar ambassadeur zal worden in Vlaanderen. Ze werkt als sprokkelaarster van woorden, de woorden van anderen, van zichzelf en de ritmen van de wereld. Haar werk gebruikt ze als spreek- en klankmateriaal. Bij Poëziecentrum verscheen in 2013 haar bundel Herschepping van de wereld, vertaald door Jan H. Mysjkin. Een belevenis.   Laurence Vielle, in 1968 geboren te Brussel, moet je vooral zien en horen lezen. ‘Wat ik schrijf is spreekmateriaal, klankmateriaal. Ik lees graag hardop wat geschreven is,’ zegt ze. Een lezing door Vielle is dan ook altijd een feest. Laurence Vielle noemt zichzelf een sprokkelaarster. ‘Ik sprokkel woorden, de woorden van anderen, van mij en de ritmen van de wereld. Daarna schrijf ik, en ik zeg graag die woorden.’ Bij Poëziecentrum verscheen  in 2013 haar bundel Herschepping van de wereld, vertaald door Jan H. Mysjkin. Laurence Vielle succèdera à Charles Ducal en février. Elle se qualifie elle-même de collectionneuse de mots : « Je ramasse les mots, les mots des autres, les miens et les rythmes du monde. Ensuite, j’écris et je dis ces mots à haute voix ». Faut l’écouter et la voir ! Roel Dieltiens est une autorité en Europe aussi bien sur le cello moderne que le cello baroque. Il enseigne à Zürich et à Louvain. Bach, Kodaly, Franchomme, Vivaldi…. il les interprète de façon personnelle et magistrale. Il décidera sur place ce qu’il jouera et l’expliquera. A man for all seasons. Roel Dieltiens is een internationaal gelauwerde autoriteit op zowel de moderne als de barokcello. Hij doceert cello in Zürich en Leuven. Bach, Kodaly, Franchomme of Vivaldi…. hij interpreteert ze op meesterlijke en eigen wijze. Hij becommentarieert wat hij hoort. A man for all seasons. Gratis / Gratuit In samenwerking met de vzw Geert Van Bruaene en met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren En collaboration avec l’asbl Geert Van Bruaene, et avec le soutien du Vlaams Fonds voor de Letteren [/expand]

Nieuwjaarsreceptie Hart Boven Hard / Tout Autre Chose

30 januari 2016 14:30
Nieuwjaarsreceptie van Hart Boven Hard en Toute Autre Chose in Brussel. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdag 30 januari 2016 op het Albertinaplein
[expand title=”Meer>>”] Wij nodigen alle leden en sym)pathisanten van de Louis  Paul Boonkring van harte uit voor de grote nieuwjaarsreceptie van Hart Boven Hard en Toute Autre Chose in Brussel. De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zaterdag 30 januari 2016 op het Albertinaplein (dichtbij het Centraal station) vanaf 14u30.
Volgens de NY Times is Brussel ‘het nieuwe Berlijn’. Maar Brussel kampt tegelijkertijd met enorme uitdagingen en alledaagse problemen.Brussel is de derde rijkste regio in Europa maar tegelijkertijd leeft één op vier Brusselaars onder de armoederisicogrens. Elk jaar sterven meer dan 630 mensen voortijdig door de slechte luchtkwaliteit en duizenden ouders vinden geen plaats voor hun kinderen in kinderopvangcentra, lagere en middelbare scholen. Naar schatting 100 000 mensen zonder papieren leven, werken zonder sociale rechten en vallen ten prooi aan uitbuiting en discriminatie. De werkloosheid onder jongeren is in sommige wijken tot 50% hoog. Daarnaast blijven een groot aantal burgers slachtoffer van racisme. Wij houden van onze regio en zijn inwoners en we wensen niet liever dan dat ze een sociale habitat is, dat ze gastvrij is en op mensenmaat gesneden. Daarom willen we de burgers van Brussel en de verschillende actoren die werken aan leefbare wijken in deze stad samenbrengen tijdens deze alternatieve nieuwjaarsreceptie. Samen lezen en zingen we dat ‘Brussel leeft’, dat wij allemaal op een menswaardige manier kunnen leven en dat er plaats is voor ieder. Tijdens deze bijeenkomst interpelleren we onze ministers en parlementsleden over de uitdagingen van de stad, onze bekommernissen en onze alternatieve oplossingen. Verschillende mensen zullen een reuzegrote hartenbrief voorlezen genaamd ‘Brussel leeft!’, waarin we pleiten voor een warme inclusieve stad waar ongelijkheid, discriminatie of verontreiniging geen plaats krijgen. De brief zal ook worden opgestuurd naar de vier regeringen die het meeste invloed uitoefenen op het alledaagse leven van de Brusselaars (federaal, regio Brussel, Vlaamse gemeenschap en Franstalige gemeenschap) Verder voorzien we tal van kleine en minder kleine activiteiten voor jong en oud. Op deze Facebook pagina vinden jullie meer informatie over het evenement: https://www.facebook.com/events/1542292796089910/ [/expand]

TTIP – De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag

11 februari 2016 20:00
Ferdi De Ville (UGent) komt zijn boek ‘TTIP: The truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership’ voorstellen en gaat in gesprek met Michel Cermak (CNCD
[expand title=”Meer>>”] De waarheid over TTIP Prof. dr. Ferdi De Ville (UGent) en Gabriel Siles-Brugge (Manchester University) schreven samen “TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership”, recent uitgebracht door Polity.  In februari 2016 zal de Nederlandse versie (vertaling) van dit wetenschappelijk werk beschikbaar zijn onder de titel:  TTIP: De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag. Auteurs: Ferdi De Ville & Gabriel Siles-Brügge In de recente geschiedenis heeft geen enkel handelsverdrag zoveel stof doen opwaaien als TTIP. De voorstanders beweren dat het TTIP voor een spectaculaire groei en nieuwe banen zal zorgen; de critici geloven daar niets van. In deze scherpzinnige analyse gaan Gabriel Siles-Brügge en Ferdi de Ville dieper in op de beweringen van zowel voor- als tegenstanders van het TTIP en geven ze een veel genuanceerdere voorstelling dan het beeld dat de krantenkoppen schetsen. TTIP zou dan wel eens een echte ‘game changer’ kunnen worden – maar niet op de manier die de aanhangers voor ogen hebben. (Bestelling van  het boek  http://www.academiapress.be/ttip.html. Op donderdag 11 februari 2016 komt Ferdi De Ville de bevindingen uit het boek voorstellen in de Pianofabriek.   Hij gaat daarna in gesprek met Michel Cermak (CNCD – Franstalige 11.11.11) over de problematiek van de trans-Atlantische handelsakkoorden TTIP, CETA en TiSa; de huidige stand van zaken in de onderhandelingen en hoe de burger de besluitvorming kan beïnvloeden. Simultaanvertaling Frans en Nederlands voorzien. Plaats:  GC Pianofabriek, zaal Arenberg, Fortstraat 35, 1060  Sint-Gillis (Brussel) Organisatie: Masereelfonds Brussel-Sint-Gillis i.s.m. Louis Paul Boonkring en Maison Du Peuple d’Europe

La vérité sur le TTIP

Le Prof. Dr. Ferdi De Ville (UGent) et Gabriel Siles-Brugge (Université de Manchester) ont récemment écrit ensemble  “TTIP: The Truth about the Transatlantic Trade and Investment Partnership”, (La vérité sur le TTIP) édité par Polity. (Résumé du livre ICI). Le 11 février 2016, Ferdi De Ville présentera ses considérations du livre au ‘Pianofabriek’.  Ensuite, il tiendra un débat avec Michel Cermak (CNCD) sur le problème des traités transatlantiques de libre échange TTIP, CETA et TiSa;  la dernière situation sur les négociations et comment le citoyen peut influer sur la décision Traduction simultanée en français et en néerlandais. Réservez une place via ce lien:  http://mpe-hve.be/events/the-truth-about-ttip-la-verite-sur-le-ttip/ Organisation: Masereelfonds Brusel-Sint-Gillis et le Louis Paul Boonkring et la Masion du Peuple d’Europe [/expand]

Waarheen galoppeert de Europese stier? Vers où galloppe le taureau européen ?

1 maart 2016 19:00
Over Europa, het Dictaat van Brussel en de oude en nieuwe linkse bewegingen. – Sur l’Europe, le Diktat de Bruxelles et les nouveaux et anciens mouvements de gauche – ‘La Tentation’, Brussels
[expand title=”Meer>>”]

Het jaar 2015 was een keerpunt voor Europa. Het Dictaat van Brussel dat Griekenland onder een curatele plaatste, heeft voor veel mensen als eye-opener gewerkt. ‘This is a coup!’, zei journalist Paul Mason. En wij vragen ons af: hoe is dit kunnen gebeuren? Waar staat Europa eigenlijk voor? Waarom is er quasi geen linkse politiek gevoerd in Europa? Verklaart dit de ontgoocheling van het brede publiek in dit Europees project? Hoe zit dat met al die Six Pack-verdragen en andere, die een harde neoliberale politiek opleggen en de afzonderlijke regeringen geen echte regeerruimte meer geven?

En waar staat Griekenland nu? Hoe beoordelen we de politiek van Syriza en Alex Tsipras? Waren ze te eurofiel, zoals journalist Koen Haegens zich afvroeg? Hoe is de situatie nu voor de gewone mensen in Griekenland? Wat te denken van het initiatief van Varoufakis om een pan-Europese, linkse beweging (Democracy in Europe Movement 2025) op te richten, tegen de ‘ondemocratische structuren’ van de huidige Europese instellingen en tegen het opkomend nationalisme?

Is er een risico dat ook Spanje, Italië en Portugal eenzelfde dramatisch besparingsprogramma zullen moeten ondergaan? Of zal de beweging Podemos , met de ervaring van Syriza, beter het hoofd kunnen bieden? Podemos, die bij de laatste verkiezingen de almacht van de twee grote partijen kon breken, draagt nu een belangrijke verantwoordelijkheid : een alternatief uitwerken voor het besparingsbeleid.

In eigen land pleit John Crombez voor stevige samenwerking met andere bewegingen zoals Podemos en Syriza. Zal dit volstaan? Kan een samenwerking tussen rood+roder+groen oplossingen bieden of moet er op de eerste plaats een duidelijk links politiek project bedacht en uitgewerkt worden?

 

Peter Mertens schreef in 2011 al Hoe durven ze? een boek over de crisis in Europa met een belangrijk hoofdstuk over Griekenland. Hoe ziet hij nu tegen die tekst aan? Hoe staat de vernieuwde PVDA/PTB tegenover Europa? Is er progressieve frontvorming mogelijk en nodig?

L’année 2015 fut un tournant pour l’Europe. Le Diktat de Bruxelles qui a mis la Grèce sous tutelle a ouvert les yeux à beaucoup. ‘This is a coup !’, déclarait le journaliste Paul Mason. Et nous nous demandons : comment ceci a pu se produire ? Au fond, que signifie l’Europe ? Pourquoi une politique de gauche n’a pratiquement pas été menée en Europe ? Est-ce-que cela explique la déception des populations vis-à-vis de ce projet européen ? Où en est-on avec ces conventions Six Pack et autres imposant une politique néolibérale sévère et ne laissant plus aux gouvernements nationaux un vrai espace pour gouverner ?

Et où en est la Grèce aujourd’hui? Comment jugeons-nous la politique de Syriza et Alexis Tsipras ? Trop ‘europhiles’, comme le journaliste Koen Haegens se demandait ? Quelle est aujourd’hui la situation du citoyen moyen en Grèce ? Que penser de l’initiative de Varoufakis de créer un mouvement de gauche pan-européen (Democracy in Europe Movement 2025) contre les structures non-démocratiques des institutions européennes actuelles et le nationalisme naissant ?

Y-a-t-il un risque que l’Espagne, l’Italie et le Portugal puissent subir un pareil programme d’austérité drastique ? Ou est-ce-que le mouvement Podemos réussira-il, profitant de l’expérience Syriza, à mieux résister ? Podemos, ayant pu casser la toute-puissance des deux grands partis politiques lors des dernières élections, porte maintenant une responsabilité importante : élaborer une alternative à la politique d’austérité.

Dans notre pays John Crombez plaide pour une collaboration étroite avec d’autres mouvements tels que Podemos et Syriza. Mais cela suffira-t-il ? Est-ce-qu’une collaboration entre rouge+plus de rouge+vert pourrait-elle apporter des solutions ou faut-il d’abord imaginer et élaborer un projet politique clairement de gauche ?

Peter Mertens écrivait déjà en 2011 ‘Comment osent-ils ?’, un livre sur la crise en Europe comportant un chapitre important sur la Grèce. Comment voit-il ce texte aujourd’hui ? Quelle est la position du PVDA/PTB-nouveau sur l’Europe ? Un front commun des progressistes est-il possible et nécessaire ?

Beaucoup de questions que nous soumettrons à un panel de responsables politiques.

Veel vragen die we voorleggen aan een panel van politiek verantwoordelijken. Panel bestaande uit – Panel avec::
  • John Crombez –  voorzitter / président  SP.A,
  • Peter Mertens – voorzitter / président  PVDA / PTB
  • Dimitrios Papadimoulis , Europarlementslid voor / membre du  Parlement Européen pour Syriza 
  • Tania Gonzàlez-Peñas , Europarlementslid voor / membre du Parlement Européen pour Podemos 
VRT-journalist en financieel expert Michaël Van Droogenbroeck leidt het debat  De voertaal voor het debat is Engels. Plaats / Lieu:  La Tentation, Lakensestraat 28, rue de Laeken 1000 Brussel / Bruxelles Inkom / Entrée:  7 euro  (5 euro studenten, werklozen / étudiants, chômeurs) Meer info – plus d’informations: Jos Bertrand 0474.583975 bertrand.jos@skynet.be en/et  Lieve Franssen 0499 14 74 46 lieve.franssen2@gmail.com [/expand]

(De) (Le) Chambéry

19 maart 2016 19:00
Chambéry is een stad in Frankrijk, ‘de’ Chambéry een soort dorp in Brussel – Maart 2016 – Chambéry est une ville en France », le« Chambéry une sorte de village à Bruxelles – Mars 2016
[expand title=”Meer>>”] Buurtwerk Chambéry heeft vele vaders, maar misschien toch vooral de Louis Paul Boonkring uit Etterbeek, die zowat 20 jaar geleden  mee aan de basis lag van Chambéry, in dezelfde gemeente, in de gelijknamige straat. Deze publicatie, redactioneel begeleid door Rik Van Molkot, is een verjaardagscadeau van de kring aan de Chambéry, nu een bruisend ‘intergenerationeel geïntegreerd wijkcentrum’ dat draait met 30 medewerkers en makkelijk 80 vrijwilligers, dag in dag uit. Zoals dat gaat kijken we terug en vooruit. Kan het Chambérymenu ook elders inspireren of heeft het al school gemaakt? Zoals de werking van Chambéry heel verscheiden is, zo is ook het boek :  hitrecepten van het sociaal restaurant van Chambéry  worden afgewisseld  met impressies van bepaalde evenementen, quotes van betrokkenen (‘ik kom als ’t mosselen-frit is’), beschouwingen van academici, ervaringen van samenwerkende organisaties, …. Het geheel wordt licht, kleurig en fris gelayout met veel fotomateriaal.,  De teksten zijn kort en eenvoudig. En af en toe in een andere taal. Het boek wordt, in samenwerking met EPO feestelijk gepresenteerd op zaterdag 19 maart 2016.     De publicatie is opgebouwd als een menukaart met een aperitief, een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. La publication se présente comme un menu avec apéritif, entrée, plat de résistance et dessert. C’est aussi le canevas de la soirée du 19 mars à 19 h qui accueillera de nombreux invités. Dit is ook het stramien van zaterdag 19 maart met tal van gasten. Jaune Toujours, niet toevallig dit jaar ook 20 jaar actief als Brusselse band, geeft het verjaardagsconcert. Jaune Toujours donnera le concert d’anniversaire, un choix loqique puisque ce groupe compte, lui aussi, 20 ans d’activité à Bruxelles. Feestmaaltijd – Repas de fête: bereid door de keukenploeg van het Wijkhuis Chambéry / préparé par l’équipe de cuisiniers de la Maison de quartier Chambéry. Tafelredenaars – Intervenants: Marie-Claire Migerode (Buurthuis Bonnevie / Maison de quartier Bonnevie) – Karin Nelissen (vzw ’t Lampeke, Leuven) – Sabine Amato (Comité de la Samaritaine) – Walter Busschots (Centrum De Wijk, Antwerpen – Manu Aerden (Wijkontwikkeling Kurgem) –Paul Blondeel (docent bij Cosmopolis VUB en stadsonderzoeker Universiteit Antwerpen) – Lief Vandevoort (experte onderwijs, experte de l’enseignement) – Jonathan Unger (CBAI), Azita Banaï (asbl Chambéry) – Eric Corijn (stadsgeograaf en VUB-emeritus, professeur émérite, géographie urbaine, VUB) – Bernard Devos (Kinderrechtencommissaris Franstalige Gemeenschap, Délégué général aux droits de l’enfant, Communauté française). Inkom: 20 euro (maaltijd + exemplaar van het splinternieuwe boek “Tafel 18”)  (Tweede persoon betaalt 15 euro zonder boek). (OMNIO: 15 euro met boek en 10 euro voor 2de persoon) Het boek verschijnt bij EPO en wordt op 19 maart officieel gepresenteerd. Bijkomende exemplaren kunnen besteld worden aan de prijs van 20 euro. De avond zal gedeeltelijk tweetalig verlopen (net als het boek) en geanimeerd worden door Peter Lombaert. Tafel 18  – Buurtwerking in Brussel. Er wordt nogal wat afgelachen aan tafel 18 van het sociaal restaurant, aan la table diplomatique. Kent u Laag-Etterbeek? De wijk aan de voet van de Europese wijk is de microkosmos van bengels en grijsaards, Mohameds en Maria’s, werkmansbroeken en maatpakken. Maar ook de thuishaven van ‘de’ Chambéry. Al twintig jaar trekt dat wijkhuis aan de kar. Met een dienstencentrum, sociaal restaurant, wijkwerking, kinderen- en jongerenwerking, een renovatieploeg en klusjesdienst. Met een imposante rist aan projecten in de wijk. En vooral: met dertig medewerk(st)ers en tachtig vrijwillig(st)ers. Welke plaats heeft zo’n privé-initiatief in een wijk en een gemeente? Wat doet Chambéry wel en niet en waarom? Wat zijn de sterktes en zwaktes? Zijn er succesrecepten? Waar gaat het project naartoe? Tafel 18 is een verhaal van vallen en opstaan, doorzetten en samenwerken, van moeilijke en vooral ook veel mooie momenten.  Een relaas van mensen, enthousiasle en warme solidariteit in een steeds killer wordende wereld. Over geëngageerd wijkwerk in een specifiek Brusselse context maar met een blik over het muurtje, naar andere werkingen, in Brussel, Vlaanderen en daarbuiten. ————————— Inschrijven: via email lpboonkring@hotmail.com en storting van respectievelijk bedrag op rekeningnummer BE40 0011 1994 8963 van de Louis Paul Boonkring, p/a Nieuwelaan 60, 1040  Etterbeek. Verdere inlichtingen en telefonische inschrijving: 02-649 35 87 Le travail de quartier du Chambéry a beaucoup de pères, mais peut-être surtout le Louis Paul Boonkring d’Etterbeek, qui, il y a une vingtaine d’année, a été à la base du Chambéry, dans la même commune, dans la rue du même nom. Cette publication, dont la rédaction est supervisée par Rik Van Molkot, est un cadeau d’anniversaire du kring au Chambéry, devenu un « centre de quartier intergénérationnel intégré » bouillonnant qui tourne jour après jour avec 30 employés et facilement 80 bénévoles. Nous regardons en arrière et vers l’avenir. Est-ce que le menu du Chambéry peut en inspirer d’autres ou a-t-il déjà fait école? Les différentes parties du menu sont entrecoupées avec les recettes hit du restaurant social du Chambéry et avec des impressions de certains événements, des citations de personnes impliquées («Je viens si c’est moules frites »). Le tout est clair et aéré avec beaucoup de photos, et  coloré aussi. Le livre, en collaboration avec EPO, sera présenté festivement le samedi 19 mars 2016.   Meer informtie / plus d’informations: http://www.chambery.be/ [/expand]

Grote Parade 2

20 maart 2016 13:00
Hart boven Hard / Tout Autre Chose manifesteren opnieuw
[expand title=”Meer>>”] HART BOVEN HARD staat voor een samenleving die kiest voor waarde boven winst, die werk maakt van gelijke kansen en een duurzame toekomst voor iedereen, in plaats van te besparen op menselijke levenskwaliteit. Samen maken we duidelijk dat onze boodschap breed gedragen is. Er is wél een alternatief! Meer informatie volgt nog Je kan natuurlijk al terecht op de website: http://www.hartbovenhard.be/ [/expand]

Studiereis ATHENE

27 maart 2016 tot 01 april 2016
Naar Athene met Bruno Tersago.
[expand title=”Meer>>”] Ook dit jaar vinden we alle elementen terug  die de Boonreizen zo boeiend maken : de keuze voor steden die bougeren en inspireren, voor gedreven gidsen, voor interessante onmoetingen, voor inspirerende projecten of acties. Dit jaar is het doel Athene, de bakermat van de democratie. Bruno Tersago is onze gids. En Vital Schraenen, als enthousiast theatermaker, zeer vertrouwd met de Griekse cultuur. Tersago woont sinds 2000 in Griekenland. Hij is correspondent voor de VRT en auteur van het recente boek « groeten uit Griekenland » (EPO). Wanneer in 2010 uitlekt dat de nationale schuld de pan uitswingt, verandert alles. Het IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie  strijken neer en maken van het land een laboratorium. De gevolgen van koele berekeningen, van politieke strategieën zijn inmiddels gekend , en ook wie daar beter en wie daar armer van wordt. Dat is de aanleiding voor een boeiend bezoek aan Athene van 27 maart   tot 1 april  2016. N.a.v. de reis organiseren we een voorbereidend debat in Brussel over de vraag of er nog plaats is voor links, voor solidariteit en voor een sociaal beleid in Europa. Je kan je ook al informeren over Athene via Bruno Tersago’s blog UPDATE: De inschrijvingen zijn afgesloten – de groep is compleet. Je kan enkel nog op de reservelijst. [/expand]

Expo “Ik ben de ander – Je suis l’autre”

25 april 2016 tot 29 april 2016
[expand title=”Meer>>”]
Onze expo “Ik ben de ander – Je suis l’autre” is een week lang te bekijken in het Maison des Jeunes MJ88, Hoogstraat 88, 1000 Brussel.
Tijdens die culturele week worden er drie actuviteiten opgezet…
maandag 25 april 2016, vanaf 18 u, vernissage, met concert van luitspeler Azzous Elbouri en de beninese artiest Lékan Fakéyé…
woensdag 27 april 2016, om 18 u, film “le Destin”, van Youssef Chahine, met nagesprek.
vrijdag 29 april 2016, om 18 u, voorstelling “Sens sans interdits” door het theateratelier van het MJ, met muziek van Luk Mishalle en Maâlem Driss Filall (jazz-gnawa).
Oficiële openingsuren van de expo: van 26 april tot 4 mei van 14 tot 19 u 30 En vergeet niet onze publicatie .Ik ben de ander / Je suis l’Autre [/expand]

Film “les mamàs Belgues (De Belgische mama’s)”

1 juni 2016 19:30
In juli van dit jaar zal het 80 jaar geleden zijn dat de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Redenen genoeg om er een aantal activiteiten aan te wijden.
[expand title=”Meer>>”] WOENSDAG 1 JUNI, 19u30 Centre Culturel Garcia Lorca,  Voldersstraat 47-49 te 1000 Brussel. Vertoning documentaire “les mamàs Belgues (De Belgische mama’s)”  (NL-FR en Spaans)  Met Sven Tuytens, VRT-correspondent en maker van de documentaire Noémie Schellens en Maarten Vandenbemden  vertolken gedichten van Garcia Lorca Inkom: 5€ inleiding door Sven Tuytens en vertoning van zijn documentaire “De Belgische mama’s”. Sven Tuytens is VRT correspondent in Madrid en houdt zich onder meer bezig met de zoektocht naar de massagraven van gesneuvelde Brigadisten in Spanje. Sven zal zijn documentaire voorstellen, in première: “les mamàs Belgues (De Belgische mama’s)” De documentaire brengt het verhaal van de verpleegsters van het hospitaal van Onteniente, ondergebracht in het oude klooster. Het ultramoderne hospitaal met 800 bedden werd in 1937 ingericht door het internationaal solidariteitsfonds en beheerd door Belgische socialisten. De verpleegsters werden in de stad  “las mamas Belgues” genoemd. Sven Tuytens zal ook ook het boek  voorstellen dat hij samen met Rudy Van Doorslaer schreef rond de figuur van Piet Akkerman en dat in mei zal uitkomen. Akkerman stierf op 1 januari 1937 aan de gevolgen van een bajonetsteek, twee maanden nadat hij was toegetreden tot de Internationale Brigades. In korte tijd maakte Akkerman, amper 23, steil opgang in de brigades. Een ware held, die onbegrijpelijk genoeg onbekend is gebleven in zijn geboorteland, maar in Spanje op handen wordt gedragen. Noémie Schellens en Maarten Vandenbemden  vertolken gedichten van Garcia Lorca. Noémie is sopraan en Maarten is gitarist. Samen brengen ze liederen van  Federico García Lorca (1898-1936). Kobe Baeyens presenteert. Zie ook de activiteit op zondag 5 juni 2016 in Watermaal. Organisatie: PAC Etterbeek, PAC Watermaal Bosvoorde, August Vermeylenkring Watermaal Bosvoorde, Louis Paul Boonkring Etterbeek, Centre Culturel Garcia Lorca Met medewerking van : GC Wabo – Watermaal-Bosvoorde, Centrum voor Lokale Geschiedenis Watermaal-Bosvoorde, AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis, IEV Institut Emile Vandervelde. [/expand]

Kindertekeningen van de Spaanse burgeroorlog.

5 juni 2016 tot 30 juni 2016
EXPO: “kinderen tekenen de oorlog” Kindertekeningen van de Spaanse burgeroorlog.
[expand title=”Meer>>”] Zondag 5 juni, 11:00 – 13:00 uur. Café des Archiducs, Aartshertogenlaan, 72, 1170 Watermaal-Bosvoorde Opening van de tentoonstelling Brahim Benhaddou, directeur van SESO, brengt het verhaal van de Sociale dienst van Socialistische solidariteit. Het SESO werd in 1937 opgericht voor de organisatie van de opvang van de Spaanse kinderen in België. SESO is ook nu actief in de opvang van vluchtelingen die oorlog en geweld ontvluchten. We vertonen ook een video-interview van Dolores Alvares, coöperant en inwoonster van de Florealwijk. Net als haar broer Luis, woont ze nog steeds in de Floreal. Zij werden als kind opgevangen in België. Zij in Watermaal-Bosvoorde, haar broer in Sint-Pieters-Leeuw. Voor “mémoires vives” een project van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, vertelt zij haar levensverhaal. De opening van de tentoonstelling wordt afgesloten met een korte receptie met Spaanse tapas. Info: 0474/583975 Email: bertrand.jos@skynet.be / michel.kutendakana@scarlet.be / Organisatie: PAC Etterbeek, PAC Watermaal Bosvoorde, August Vermeylenkring Watermaal Bosvoorde, Louis Paul Boonkring Etterbeek, Centre Culturel Garcia Lorca Met medewerking van : GC Wabo – Watermaal-Bosvoorde, Centrum voor Lokale Geschiedenis Watermaal-Bosvoorde, AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis, IEV Institut Emile Vandervelde. Van zondag 5 Juni – 30 juni 2016 Café des Archiducs, Aartshertogenlaan, 72, 1170 Watermaal-Bosvoorde (in de tuinwijken Floreal en Logis) EXPO: “kinderen tekenen de oorlog” Kindertekeningen van de Spaanse burgeroorlog. Kinderen zijn vaak de eerste slachtoffers van oorlog en geweld. Dat is nu, dat was ook zo tijdens de Spaanse Burgeroorlog die 80 jaar geleden uitbrak. Meer dan 5.000 kinderen werden toen in België opgevangen, verschillende onder hen in de tuinwijken van Watermaal-Bosvoorde, de Floreal en de Logis. Sommigen keerden terug, anderen vonden hier hun nieuwe thuis. Met de tentoonstelling van kindertekeningen uit het archief van AMSAB, willen we de herinnering aan het verleden terugbrengen in de “geklasseerde” sociale tuinwijken van Watermaal-Bosvoorde: de Floreal en de Logis. Mensen verenigden zich in coöperatieven om hun recht op wonen, waar te maken. Deze woon-coöperatieven zijn een monument in onze sociale geschiedenis en een bron van sociaal en politiek engagement, zoals de opvang van de Spaanse “ninos”, kinderen die de oorlog in hun land ontvluchtten of het verzet tegen het nazisme in de tweede wereldoorlog. Dankzij Luis Alvarez, het centrum voor lokale geschiedenis en het IEV, kunnen we ook affiches, prentkaarten, solidariteit-zegels laten zien uit die tijd. [/expand]

LPB Boon2daagse

17 juni 2016 tot 18 juni 2016
Planningsdagen voor het nieuwe werkjaar 2016-2017
[expand title=”Meer>>”] Van vrijdag 17 tot zaterdag 18 juni 2016 De ingrediënten zijn gekend : wat terugblikken op het voorbije jaar en vooral aangeven wat de thema’s moeten worden voor het volgende werkjaar . Voeg daar een speciale gast aan toe en je hebt een boeiend geheel,  openstaand voor elkeen. [/expand]

LPB BBQ

25 juni 2016 19:00
Het traditioneel slot van het jaar : BBQ met de vrienden van de Vermeylenkring van Bosvoorde
[expand title=”Meer>>”]Op zaterdag 25 juni 2016 vanaf 19u   Het traditioneel slot van het jaar : BBQ met de vrienden van de Vermeylenkring van Bosvoorde in de tuinen van Wabo. Niets zo leuk als in goed gezelschap met een lekkere maaltijd het jaar af te ronden. Wij blikken terug op een goed gevuld werkjaar en smeden plannen voor 2015-2016. Comme chaque année, nous cloturons la saison 2014-2015 dans le jardin du Gemeenschapscentrum WABO et ensemble avec les amis du Vermeylenkring de Watermael-Boitsfort. Nous évaluons le travail de l’année qui se termine et discutons nos projects pour la saison 2015-2016. [/expand]

STOP TTIP & CETA Day

20 september 2016 17:00
Tientallen Belgische organisaties vormen een gezamenlijk front en overal in Europa komen mensen op straat.
[expand title=”Meer>>”] STOP TTIP & CETA Day –  Dinsdag 20 september 2016 –  17 uur Wetstraat Brussel
Meer en meer mensen verzetten zich tegen TTIP en CETA. Gemeentes verklaren zich TTIP-vrij, tientallen Belgische organisaties vormen een gezamenlijk front en overal in Europa komen mensen op straat. Op 22 september kunnen de Europese overheden echter het eerste trans-Atlantische handelsakkoord, CETA, goedkeuren. 
Dat laten we niet zomaar gebeuren !
Daarom:  Stop TTIP & CETA Day op dinsdag 20 september 2016 Waar? Wetstraat,    Brussel 16:30 | Verzamelen 17:00 | Manifestatie 18:00 | Giant Flashmob 19:00 | Fiesta alternativa [/expand]

HOMO SAPIENS SOLIDARIS

18 oktober 2016 20:00
Gespreksavond over aangeboren solidariteit, haar bedreigingen en engagement in de praktijk.
[expand title=”Meer>>”]

Café Solidarité –  Veldstraat 78 Etterbeek

De Etterbeekse Maand van de Solidariteit heeft dit jaar een primeur : een “Café Solidarité” dat gedurende vier weken het zenuwcentrum vormt van een uitgebreid en gevarieerd programma rond solidariteit hier en in het Zuiden.

Ook de LP Boonkring neemt er (uiteraard) aan deel met een gespreksavond over de oorsprong van solidariteit en de dagelijkse praktijk.

Aanleiding is het verschijnen van het boek “De supersamenwerker” (EPO) waarin de aangeboren neiging tot altruïsme en samenwerking van de homo sapiens (de ‘wijze man’) wetenschappelijk wordt aangetoond. Sociale vaardigheden die evenwel uitgeschakeld kunnen worden door bedreigende omgevingsfactoren zoals fanatisme, wij-zij gevoel, het ontmenselijken van de andere enz. Wat de vraag oproept: hoe deze aangeboren solidariteit handhaven door de omstandigheden meer menselijk te maken ?

Na een inleiding door Johan Hoebeke, één van de auteurs van het boek, over de oorsprong en de bedreigingen van solidariteit, door een van de auteurs van het boek, wordt in twee gesprekstafels van gedachten gewisseld op basis van getuigenissen uit diverse praktijken zoals vluchtelingenwerk, begeleiding daklozen, buurtwerk, internationale solidariteit…

En zoals het een solidariteitscafé betaamt sluiten we af met een ‘fair trade’ drankje.

[/expand]

Wat zoudt ge zonder de vakbonden zijn?

8 november 2016 19:00
Wat moeten vakbonden doen om hun rol niet te lossen? Waarom moeten ze veranderen? Verbeteren? Waarom zijn ze zo essentieel? Hoe enthousiasmeren ze jongeren om zich aan te sluiten?
[expand title=”Meer>>”] Het zijn nogal tijden: hyper individualisering met als collectief moment de jacht op Pokemon-trofeeën… Airbnb, Uber… We willen alles en we willen het nu. Dit legt onhoudbare druk op de samenleving, de solidariteit, de sociale zekerheid, ja: de planeet. Hierover een tweeluik met als eerste onderdeel: “Wat zoudt ge zonder de vakbonden zijn?” Wat moeten vakbonden doen om hun rol niet te lossen? Waarom moeten ze veranderen? Verbeteren? Waarom zijn ze zo essentieel? Hoe enthousiasmeren ze jongeren om zich aan te sluiten? Aan Jaak Brepoels vragen we om een inleiding te geven. Als auteur van het onvolprezen boek, dat onlangs werd heruitgegeven “Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn?”,  zal Jaak zich toespitsen op de rol van de vakbonden. Historicus en voormalige leraar Jaak Brepoels is al sinds 1983 sp.agemeenteraadslid voor de stad Leuven en was van 1995 tot 2012 schepen. Daarna gaan we in gesprek met Jeff Jonckers (coördinator ABVV-jongeren) en met Fatiha Dahmani (sectorverantwoordelijke LBC-NVK). Olivier Pintelon reageert. Olivier is politicoloog & expert sociaal beleid en lid van de Denktank Poliargus . Bruno Bauwens van D’Broej, de Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren, modereert. Organisatie: Louis Paul Boonkring met medewerking van Jong Socialisten Brussel en COMAC Brussel – Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Zin TV omkadert de avond met een reportage over jongeren, hun engagement en houding tov de vakbonden. Wat hebben jongeren aan vakbonden?  ZINTV is een vormingscentrum dat concrete tools, praktijk en theorie aanreikt aan burgers uit het associatieve netwerk. Locatie: het volkshuis in St.Gillis, een historisch pand waar Lenin de arbeiders nog toesprak. Volkshuis Sint-Gillis, Voorplein 37-39 –  Sint-Gillis Inkom: 5€  (ticket voor de twee avonden: 7€)  – kan gestort worden op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring. Voor alle info: 0499 147446 (Lieve Franssen)[/expand]

‘Molenbeek, scherven van geluk’

27 november 2016 15:00
De stad van morgen in de wijk van vandaag
[expand title=”Meer>>”]

Huis van de Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

In 1995 maakte regisseur Jef Cornelis, toen directeur kunstzaken bij de VRT, furore met zijn film “Brussel, scherven van geluk”. Dit scherpzinnige beeldessay toont voluit het leven in Oud Molenbeek: beklijvende beelden van het modale migrantenbestaan en van de resterende bejaarde Belgen met hun dromen en desillusies. Een tweede filmlaan vertelt de natte droom van Brusselse politici en bouwpromotoren: een hypermodern Brussel met veel hoogbouw en kantoren. Een derde laag in de film onderzoekt de zorgvuldigheid en de gestage energie waarmee mensen hun stad in stand houden: de voetbalclubs, een theatermaker, de handel en wandel op straat, de markt. De mensen die de stad maken, uitgerekend hier in Molenbeek.   De film was een samenwerking tussen Rudi Laermans en Pieter T’Jonck en toonde voluit het dagelijks leven in de Brusselse wijken, zonder het te degraderen tot “couleur locale” of anekdote.

Dit voorjaar gaf stadsonderzoeker Paul Blondeel een publieke les over deze belangrijke film in het kunst- en mediacentrum Argos. Het hele filmoeuve van Jef Cornelis stond toen bij   Argos op de affiche. TIjdens de les schetste Blondeel zijn etnografisch onderzoek van de jaren ’90 en de kernvraag die ook de film stelt: hoe slaagt het beleid erin de bijdrage van deze stedelingen om te keren en deze burgers tot een loutere kostenpost te maken? Hoe komt het dat die omkering zo taai is? Waarom blijven feestelijke gebeurtenissen hier onzichtbaar voor de buitenwereld?

foto credit:Lieven Soete

De publieke les inspireerde de aanwezige Boonkringleden om de documentaire van Cornelis en de analyse van Blondeel te confronteren met een ronde tafel van actieve Molenbekenaars van allerlei slag. Waar in Molenbeek zit vandaag de energie, de zorg, de stedelijke toekomst? Wat heeft Brussel te leren van deze wijken? De ronde tafel plaatsen we in Molenbeek zelf, in het onvolprezen Huis van de Culturen en Sociale samenhang. En is samenwerking met Curieus Molenbeek. ZONDAG 27 NOVEMBER 2016  van 15U00  tot 18U15 – ‘Molenbeek – Scherven van geluk’  Locatie: Huis van de Culturen en Sociale samenhang.

PROGRAMMA

*  15u00 Inleiding op de film door Paul Blondeel, onderzoeker/ docent universiteit Antwerpen en VUB Cosmopolis *  15u20 Filmvertoning “Brussel, scherven van geluk” (1995) van Jef Cornelis (scenaristen Rudi Laermans en Pieter ’T Jonck).  De documentaire is in het Nederlands, Engels ondertiteld. De hele tekst is uitgeschreven in het Frans en wordt aan de Franstalige deelnemers overhandigd. * 16u15 Welke filmtaal wordt hier gebruikt; wat zien we over Brussel, over Molenbeek? Beeldend kunstenaar Mira Sanders in gesprek met Paul Blondeel. Mira is onderzoeker/docent aan de faculteit Architectuur campus Sint-Lucas in Gent en Brussel (KU Leuven). 16u30 Pauze. 16u45 Start Panelgesprek met : –  Lieven Soete, architect, fotograaf en buurtvrijwilliger in de Molenbeekse Ransfortwijk –  Sarah De Boeck, onderzoeker VUB – Cosmopolis en theaterwetenschapper, actieve bewoner Molenbeek –  Mohamed Ouachenacteur, realisator, drijvende kracht achter het kunstenaarsplatform ‘Diversité sur Scènes’ –   Chris Kesteloot, prof. Afdeling Geografie KU Leuven, publicatie over kansarme buurten, sociaal-ruimtelijke ongelijkheden, informele economische activiteiten in de stad enz. –  Saliha Raïss, politoloog, ondervoorzitster sp.a en sterk geëngageerd in haar geboortegemeente Molenbeek Moderator : Veerle de Vos, VRT journalist Radio 1, na de aanslagen maakte zij (zelf al 15 jaar inwoner van Molenbeek) de opgemerkte verhalenreeks “Het verdriet van Molenbeek”. 18u15 Einde Plaats : Huis van de Culturen en de Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

In samenwerking met Curieus Molenbeek en Argos – Centre for Art and Media

Meer informatie: Rik Baeten: 0479-60 008 20 / Jan Schaerlaekens: 0486-21 59 61

[/expand]

“Langer leven = langer werken!?” met Patrick Deboosere.

21 december 2016 20:00
[expand title=”Meer>>”]

Langer leven = langer werken!?

Merkwaardig hoe weinig moeite het heeft gekost om deze ogenschijnlijk geweldig logisch klinkende uitspraak ingang te doen vinden in zowat alle geledingen van de samenleving. Niet alleen ter rechterzijde – uiteraard – maar ook de linkerzijde neemt deze slogan al te makkelijk aan…

Terwijl er andere, veel belangrijker vragen te stellen zijn, zoals:

Is het wel zo normaal dat omdat we gemiddeld ouder worden, we langer zouden moeten werken? Gaat het niet eerder over het aantal gezonde jaren na de pensioenleeftijd? En heeft dat dan niet veel te maken met vb. de zwaarte van het werk en de woon- en leefomstandigheden? En klopt het wel dat we de stijgende pensioenlasten in de toekomst niet aankunnen? Gaat het niet eerder over hoe we de rijkdom zullen verdelen?

Patrick Deboosere is onze centrale gast en uiteraard ook al jaren lid van de Boonkring. Hij is demograaf en leidt de onderzoeksgroep Interface Demography aan de VUB. In zijn boek ‘lang leve de vergrijzing’ gaat hij in tegen het doemdenken er rond.

Patrick gaat in gesprek met Kim De WitteKim De Witte is docent in de leergang pensioenrecht van de KU Leuven en pensioenspecialist van de PVDA.

Plaats: middenzolder GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

organisatie: Louis Paul Boonkring  in samenwerking met Curieus Brussel

[/expand]

Opening tentoonstelling “Ik ben de ander – – Je suis l’autre”

9 januari 2017 19:00
Tentoonstelling “Plaatsen van eredienst in Brusselse wijken” in gemeentehuis Etterbeek
[expand title=”Meer>>”] Op maandag 9 januari 2017 wordt de tentoonstelling “Ik ben de ander –  – Je suis l’autre” geopend om 19u in het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) want dan openen we de tentoonstelling “Ik ben de ander – Je suis l’autre” in Etterbeek! Met rondleiding door Carlos Theus,  muzikaal intermezzo met liederen van Baaba Maal en …. Receptie.   PS.: de expo is nog te bezichtigen tot 23 januari van 8u30 tot 16u30, behalve tijdens het weekend. En op vrijdag 20 januari hebben we een rondetafelgesprek met Zaki Chairi en Cécile Vanderpelen. Rondleiding voor groepen: ca. 1 uur. Contacteer Betty D’haenens op 0487-41 31 50 of Carlos Theus op 0495-77 87 02 [/expand]

Tentoonstelling “Ik ben de ander – – Je suis l’autre”

9 januari 2017 19:00
Gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) dagelijks (behalve weekend) van 8:30 tot 16:30 uur.
[expand title=”Meer>>”] Op maandag 9 januari 2017 wordt de tentoonstelling “Ik ben de ander –  – Je suis l’autre” geopend om 19u in het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) want dan openen we de tentoonstelling “Ik ben de ander – Je suis l’autre” in Etterbeek! Met rondleiding door Carlos Theus,  muzikaal intermezzo met liederen van Baaba Maal en …. Receptie. de expo is nog te bezichtigen tot 23 januari van 8u30 tot 16u30, behalve tijdens het weekend. En op vrijdag 20 januari hebben we een rondetafelgesprek met Zaki Chairi en Cécile Vanderpelen. Zes fotografen bekeken – vanuit een nieuwsgierig voetgangersperspectief – de protestantse, orthodoxe en kahtolieke kerken en kathedralen, de moskeeën en de synagogen die deel uitmaken van ons stedelijk landschap. Ze bekeken de gebouwen zelf en, waar het kon, de onmiddellijke omgeving en de gebruikers van die gebedshuizen. “Ik ben de ander – je suis l’autre” levert een verrassend en bevragend beeld op van een uit migraties gegroeide grootstad, die voortdurend verandert. De tentoonstelling nodigt u uit om na te denken over verschillende aspecten van  onze Brusselse culturele (super)diversiteit en over waarden als vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Rondleiding voor groepen: ca. 1 uur. Contacteer Betty D’haenens op 0487-41 31 50 of Carlos Theus op 0495-77 87 02 [/expand]

Tentoonstelling “Ik ben de ander – – Je suis l’autre”

10 januari 2017 19:00
Gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) dagelijks (behalve weekend) van 8:30 tot 16:30 uur.
[expand title=”Meer>>”] Op maandag 9 januari 2017 wordt de tentoonstelling “Ik ben de ander –  – Je suis l’autre” geopend om 19u in het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) want dan openen we de tentoonstelling “Ik ben de ander – Je suis l’autre” in Etterbeek! Met rondleiding door Carlos Theus,  muzikaal intermezzo met liederen van Baaba Maal en …. Receptie. de expo is nog te bezichtigen tot 23 januari van 8u30 tot 16u30, behalve tijdens het weekend. En op vrijdag 20 januari hebben we een rondetafelgesprek met Zaki Chairi en Cécile Vanderpelen. Zes fotografen bekeken – vanuit een nieuwsgierig voetgangersperspectief – de protestantse, orthodoxe en kahtolieke kerken en kathedralen, de moskeeën en de synagogen die deel uitmaken van ons stedelijk landschap. Ze bekeken de gebouwen zelf en, waar het kon, de onmiddellijke omgeving en de gebruikers van die gebedshuizen. “Ik ben de ander – je suis l’autre” levert een verrassend en bevragend beeld op van een uit migraties gegroeide grootstad, die voortdurend verandert. De tentoonstelling nodigt u uit om na te denken over verschillende aspecten van  onze Brusselse culturele (super)diversiteit en over waarden als vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Rondleiding voor groepen: ca. 1 uur. Contacteer Betty D’haenens op 0487-41 31 50 of Carlos Theus op 0495-77 87 02 [/expand]

Rondetafelgesprek “Ik ben de ander – Je suis l’autre”

20 januari 2017 20:00
In het kader van de tentoonstelling “Ik ben de ander – Je suis l’autre”
[expand title=”Meer>>”] Rondetafelgesprek in het kader van de tentoonstelling “Ik ben de ander – je suis l’autre” met Zaki Chairi en Cécile Vanderpelen. Zaki Chairi is eeen moslim ondanks zichzelf. Hij zou immers graag willen dat hij niet steeds eerst en vooral moslim is, want hij is veel  meer dan dat: humorist, radiomaker, youtuber, activist, scout en overtuigd Brusselaar. Cécile Vanderpelen-Diagre is  prof aan de ULB, Faculteit ‘Philosophie et Sciences Sociales’. Ze zal het hebben over de historische evolutdie en impact van religies in de grootstad. Youtubeur – Animateur Radio @AraBelFM – Animateur chez @lesfourmis “scouts muslim Bxl” – TW: @CHZaki Fb: Zaki Chairi www.facebook.com/zaki.chairi Plaats: in het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemselaan 113-115) Zes fotografen bekeken – vanuit een nieuwsgierig voetgangersperspectief – de protestantse, orthodoxe en kahtolieke kerken en kathedralen, de moskeeën en de synagogen die deel uitmaken van ons stedelijk landschap. Ze bekeken de gebouwen zelf en, waar het kon, de onmiddellijke omgeving en de gebruikers van die gebedshuizen. “Ik ben de ander – je suis l’autre” levert een verrassend en bevragend beeld op van een uit migraties gegroeide grootstad, die voortdurend verandert. De tentoonstelling nodigt u uit om na te denken over verschillende aspecten van  onze Brusselse culturele (super)diversiteit en over waarden als vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Rondleiding voor groepen: ca. 1 uur. Contacteer Betty D’haenens op 0487-41 31 50 of Carlos Theus op 0495-77 87 02 [/expand]

CETA: Niet in onze naam!

21 januari 2017 14:00
Protestsamenkomst Centraal Station Brussel
[expand title=”Meer>>”] Op 23 januari en op 2 februari wordt er gestemd in het Europees Parlement over CETA. Laten we dit gebeuren ? Vlak daarvoor op zaterdag 21 januari is het demoment om de verkozenen van het EP een duidelijke boodschap te geven: CETA, niet in onze naam ! Overal in Europa en België zijn er acties voorzien. In Brussel op zaterdag 21 januari op het Europakruispunt aan het Centraalstation van 14u tot 16u. facebook event : https://www.facebook.com/events/1615316968777321/ [/expand]

“Gruut bakkes” met Fabrice Murgia

13 februari 2017 19:00
Een onderhoudend gesprek met de nieuwe directeur van Théâtre National.
[expand title=”Meer>>”]

Met Fabrice Murgia als nieuwe directeur heeft Théâtre National voor verjonging en avontuur gekozen. Deze 33- jarige acteur en theatermaker die voortaan het grootste Franstalige theater van het Belgenland leidt, gooide reeds hoge ogen met zijn creaties op de internationale scènes van Avignon, Napoli, Brussel o.a. in het kader van een ambitieus Europees project Villes en scène / Cities on stage waarin de kwestie van het samenleven en de diversiteit in de Europese steden centraal staat.

Zelf verklaart hij zich klaar voor “rêver au futur” …..

We zijn trouwens ook benieuwd of de samenwerking met KVS zich zoals in het verleden zal doorzetten.

Tenslotte, en dat is iets om naar uit te kijken: Fabrice Murgia regisseert dit jaar ‘Menuet’ van Louis Paul Boon, in opera-vorm gegoten met muziek van LOD-componist Daan Janssens.

De formule voor deze ontmoeting: een goed gesprek bij een lekkere maaltijd! En dit in samenwerking met PAC-Etterbeek.

Meer achtergrondinfo over Fabrice: http://www.theatrenational.be/nl/97//

Plaats: Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115

[/expand]

BXL-Re-belle !

25 februari 2017 10:30
Ontmoeting met eigenzinnige en geëngageerde persoonlijkheden die met hun visie op de stad creatief omgaan.
[expand title=”Meer>>”]

Op stap in hartje Brussel ontmoeten we eigenzinnige persoonlijkheden en geëngageerde artiestes die met hun visie op de stad creatief omgaan in de hedendaagse kunsten en de hergebruikeconomie.

Het startschot van de dag wordt gegeven door Carine Fol, artistiek directeur van de CENTRALE for

contemporary art . Zij leidt ons rond door de tentoonstelling BXL UNIVERSEL, een subjectief portret van de Belgische en Europese hoofdstad.

Daarna treffen we Françoise Schein , “de kunstenares van de menselijke rechten” aan de 10 BanKettafels die ze samen met een honderdtal buurtbewoners en – verenigingen op het Sint-Katelijneplein creëerde.

De innerlijke mens dient dan versterkt en daarvoor gan we richting LeSpace bij modeontwerpster en activiste Rachida Aziz.

Tenslotte geeft Maarten Gielen van Rotor , een collectief van stedenbouwkundigen, architecten, vormgevers en andere creatieve geesten , een boeiende kijk op het zinvol hergebruik van bouwmaterialen.

Graag bevestiging van inschrijving voor 18 februari. Verdere informatie en inschrijving  op nummer +32 475 826 741 of via email vannesteannesophie@gmail.com Deelname in de kosten /participation aux frais : 15 euro. 16:30 : voorzien einde van de dag. [/expand]

verDEEL en heers

8 maart 2017 19:00
Een tweede avond in opvolging van “Wat zoudt ge ZONDER de vakbonden zijn” (8 november 2016) wijden we aan het fenomeen van de deeleconomie: “VerDEEL en heers.”
[expand title=”Meer>>”] Het begint al met de term deeleconomie. De economie van de toekomst draait niet meer rond bezit. Delen is het nieuwe modewoord. Toegang tot producten en diensten worden belangrijker dan bezit. Commons willen die toegang voor zoveel mogelijk mensen laagdrempelig en democratisch onder controle houden, andere groepen willen er maximale winst uit slaan. Er zijn een groeiend aantal bedrijven die ook beschouwd worden als behorend tot de deeleconomie, terwijl ze in werkelijkheid gericht zijn op winstmaximalisatie via het verkopen of verhuren van goederen en diensten. Dat staat veraf van delen en zet net in op een vermarkting van relaties tussen mensen. Denk hierbij aan bedrijven zoals Uber, Airbnb en Amazon. Dit fenomeen krijgt ook wel eens de naam van platformkapitalisme. In het platformkapitalisme krijg je bedrijven die een gigantische omzet maken, maar daar niks tegenover stellen. Mensen die actief zijn op deze platforms sluiten geen arbeidscontract af, bouwen geen rechten op en hebben geen enkele vorm van zekerheid. Solidariteit, sociale zekerheid … komen zo al snel in de verdrukking. Vakbonden hebben hierin een essentiële rol te vervullen, ook al omdat deze economie naadloos lijkt aan te sluiten bij wat grote groepen uit de samenleving ogenschijnlijk ambiëren: kijk naar het succes van Airbnb… Aan Koen Haegens vragen we om het geheel te kaderen en in te leiden. Koen was redacteur bij de Groene Amsterdammer en op dit ogenblik is hij journalist bij de Volkskrant. Hij is de auteur van het boek “De grootste show op aarde: de mythe van de markteconomie”. Daarna gaan we in debat met Miranda Ulens (federaal secretaris van het ABVV), Christophe Callewaert (auteur ‘Dit is morgen’) en met Francine Mestrum. Guy Gypens (Kaaitheater) modereert. Miranda Ulens is sinds oktober 2014 federaal secretaris ABVV en voorheen was ze o.m. verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de bediendencentrale in Brussel Halle Vilvoorde en politiek woordvoerster voor BBTK Halle Vilvoorde.    Christophe Callewaert is Journalist/redacteur. Schrijft over Sociaal-economisch nieuws, vakbonden, mediakritiek. Tesamen met Thomas Decreus is hij de auteur van “Dit is morgen” waarin de hedendaagse recepten worden besproken om onze samenleving uit de impasse te halen. Hun conclusie is verrassend. Verandering blijkt niet eens zo moeilijk. Koppig vasthouden aan het beleid van de afgelopen dertig jaar en hopen dat het nu plots wel de economische, sociale en klimaatcrisis oplost, dat is pas onrealistisch. Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek, en dan vooral in het onderzoek naar armoede, ontwikkeling en internationale organisaties. Zij is lector aan de Université Libre de Bruxelles en gastdocent aan de Universiteit Gent. Guy Gypens is algemeen directeur en artistiek directeur van het Kaaitheater

SYNTHESE

Woensdag 8 maart, 19u

Inleiding door Koen Haegens

Gesprek met Miranda Ulens, Christophe Callewaert en Francine Mestrum Moderator: Guy Gypens Locatie : La Poissonnerie, Vooruitgangsstraat, 214 te Schaarbeek. Inkom: 5€ kan gestort worden op n° BE40 001 1199489 63 van de Boonkring. Voor alle info: 0499 147446 (Lieve Franssen) [/expand]

Debat progressieve politiek Hongarije

28 maart 2017 20:00
In voorbereiding van de studiereis nar Boedapest een debatavond met Jan Balliauw.
[expand title=”Meer>>”] Afspraak: Brussels Press Club Europe, Froissartstraat 95, 1040 Brussel In het kader van de voorbeeiding van de reis naar Boedapest hebben we niemand minder dan Jan Balliauw uitgenodigd die in debat zal gaan met twee Hongaarse progressieve leden van het Europees Parlement. Ja, we hebben ze gevonden, met name Pèter Niedermüller en Benedek Javor.   [/expand]

BBQ, de traditionele afsluiter van het jaar

24 juni 2017 19:00
[expand title=”Meer>>”]

BBQ, de traditionele afsluiter van het jaar samen met de kameraden van de Vermeylenkring uit Bosvoorde. Lekker eten, leuke ambiance: wat moet ne mens meer?

Waar? Tuinen GC Wabo, Watermaal-Bosvoorde

[/expand]

Gruut Bakkes: striptekenares Judith Van Istendael

21 september 2017 19:00
Eten langs het kanaal en een gesprek met ‘Gruut Bakkes’ van dit jaar: de striptekenares van spraakmakende strips .
[expand title=”Meer>>”]

De niet te missen start van dit werkjaar : Gruut bakkes, een etentje met striptekenares Judith van Istendael als gast.

We kennen haar van spraakmakende strips : ‘de maagd en de neger’ (2 delen) over de liefde tussen een vrouw en een Togolese vluchteling, gebaseerd op een kortverhaal van haar vader; Toen David zijn stem verloor, over een man met terminale kanker en hoe zijn gezin omgaat met de ziekte en ‘Mike’ over Miquel, een snoephandelaar uit de omgeving van Castellón, samen met Mark Bellido.

Rosie en Moussa ‘ dat ze samen  met Michael De Cock uitbracht wordt nu in Molenbeek verfilmd door Dorothée Van Den Berghe. Judith woont al zo’n 15 jaar in hartje Oud-Molenbeek en wordt als striptekenares geïnspireerd door haar omgeving. Zij tekende ook voor de stripmuur op het Sint-Joost-plein.

Plaats: Allée du Kaai, Havenlaan 49-51 (rechtover Tour & Taxis).

[/expand]

CETA: niet in onze naam!

3 oktober 2017 13:00
15.000 handtekeningen met verzoek aan het Vlaams Parlement voor een hoorzitting over het vrijhandelsverdrag CETA.
[expand title=”Meer>>”] Er werden 15.000 handtekeningen opgehaald voor een hoorzitting in het parlement over het vrijhandelsverdrag CETA. Zodat er rond dit onderwerp eindelijk een grondig debat kan zijn! Op 3 oktober om 13u worden de handtekeningen overhandigd bij het Vlaams Parlement, kom af, zodat de overhandiging met de nodige luister kan gebeuren! Meer info: www.d19-20.be/stopceta [/expand]

Over Skieve architekten en wakkere burgers

12 oktober 2017 19:00
Naar aanleiding van het bezoek van de Budapest Circle aan Brussel, organiseert de LP Boonkring een debatavond met diner rond het thema ‘Participatieve stedenbouw’.
[expand title=”Meer>>”]

Al is de stad nog steeds getooid met Art Nouveau en Art Deco juwelen, een toonbeeld van kwaliteitsarchitectuur en stedenbouwkundige visie kan je Brussel moeilijk noemen. Littekens van ongebreidelde vastgoedspeculatie, façadisme en andere architecturale miskleunen kenmerken onze urbane chaos waarvan de charme haar limieten heeft bereikt. En al was de invoering van de gewestelijke ontwikkelingsplannen in de jaren negentig een stap voorwaarts voor de stedelijke planning, de kwaliteit van de bouwprojecten en de openbare ruimte bleef ondermaats. Elf jaar na de aanstelling van de eerste VlaamseBouwmeester drong het belang van deze functie ook in Brussel door. Architect Olivier Bastin beet in 2009 de spits af.

Ondertussen heeft Kristiaan Borret de functie overgenomen. So far so good, ware het niet dat de betrokkenheid van de bewoners een zorgenkind blijft. Misschien moeten we (voor één keer) een voorbeeld nemen aan Antwerpen waar de burgerbeweging Ringland erin slaagt om door een volgehouden strijd de aanleg van een bovengrondse ring letterlijk onder de grond te duwen. Stof genoeg dus voor een boeiend gesprek met de hoofdrolspelers : onze eerste Brusselse Bouwmeester Olivier Bastin en Peter Vermeulen, vertegenwoordiger van de Antwerpse actiegroep Ringland. Een bijzonderheid bij deze debatavond – met maaltijd – is de aanwezigheid van 20 Hongaren (u leest het goed). Tijdens de reis van de LP Boonkring dit voorjaar naar Boedapest maakten we kennis met de Budapest Circle, een multidisciplinaire denktank van progressieve stadswerkers die ondanks Orban nog in de maakbaarheid van hun stad geloven. In oktober brengen ze een tegenbezoek aan Brussel en vandaar.

Plaats: den Teirling, Maesstraat 89 in 1050 Elsene (nabij Flageyplein).

Opgelet: inschrijven doe je best voor 4 oktober via email: lpboonkring@hotmail.com of via telefoon op 02 649 35 87

[/expand]

“IK BEN DE ANDER – JE SUIS L’AUTRE” – tentoonstelling in Anderlecht

20 november 2017 tot 08 december 2017
Van 20 november tot 8 december 2017 – Curo-Hall, Ropsy Chaudronstraat 7, Anderlecht
[expand title=”Meer>>”]

Van 20 november tot 8 december 2017

Nadat ze eerder al te bekijken was in Sint-Jans-Molenbeek, in de Marollen, in Jette en in Etterbeek strijkt de fototentoostelling over gebedsplaatsen in de Brusselse wijken nu neer in Anderlecht. In de Curo-Hall (Ropsy-Chadronstraat, 7, 1070 Anderlecht), vlakbij de Anderlechtse slachthuissite, biedt de expo een beeld van de overvloed aan cultusplaatsen in het Brusselse. Zoals elders is de expo ook hier de aanleiding voor een educatief programma en voor uiteenlopende randactiviteiten rond religieuze en culturele diversiteit en rond de diversiteit binnen de belangrijkste religieuze stromingen.

Voor het volledige programma en de randactiviteiten, check de website van de Louis Paul Boonkring vanaf begin november.

[/expand]

EUROPA EN PROGRESSIEF LINKS – L’EUROPE ET LA GAUCHE

29 november 2017 19:00
Debat met linkse progressieven over Europa.
[expand title=”Meer>>”]

Zaal / Salle Dom Helder Camara, rue Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel / Bruxelles

Recente en voor links ontgoochelende verkiezingen in verschillende Europese landen, sputterende Brexit onderhandelingen, nieuwe lidstaten in Oost-Europa die een andere invulling geven aan Europese waarden als vrijheid en onderlinge solidariteit dan de stichtende leden van de EU, jaren bezuinigingsmaatregelen, liberalisering en deregulering, het evenwicht dat zoek is tussen culturele eigenheid en Europese samenwerking zoals we nu in Spanje zien, en noem maar verder op … . Zou de doorsnee burger niet denken dat de Europese Unie geen antwoord heeft op dergelijke uitdagingen? We vragen aan een panel van linkse progressieven waarin ze elkaar kunnen vinden en wat ze gemeenschappelijk hebben om voor te gaan in het zo onzekere Europa van morgen dat ooit stoelde op een politiek en economisch (en ja veel te weinig sociaal) model van vrede.

De récentes élections dans plusieurs pays européens et de plus, décevantes pour la gauche, des négociations pénibles et laborieuses sur le Brexit, de nouveaux états membres en Europe de l’Est qui donnent un autre contenu aux valeurs européennes telles que la liberté et la solidarité réciproque que les membres fondateurs de l’Union Européenne, des années de mesures d’austérite et de “réformes ” en cours, libéralisation et déréglementation, l’équilibre qui est perdu entre identité culturelle et coopération européenne comme nous le constatons aujourd’hui en Espagne, et ainsi de suite … Le citoyen moyen ne penserait-il pas que l’Union Européenne n’apporte pas de réponse à ces défis? Nous interrogeons un panel de progressistes de gauche sur ce qu’ils ont en commun pour s’engager dans cette Europe incertaine de demain qui un jour était fondée sur un modèle politique et économique (mais en effet trop peu social) de paix.

Deelnemers aan het debat / Participants au débat

AHMED LAAOUEJ (PS, chef de groupe à la Chambre – fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers)

PHILIPPE LAMBERTS (ECOLO, Co-Président groupe des verts Parlement européen – Co-voorzitter Groene fractie – Europees Parlement)

DAVID PESTIEAU (PTB/PVDA, Vice-President PTB ondervoorzitter PVDA) JAN CORNILLIE (SP.A, Politiek Directeur – Directeur politique)

Moderator: Pascale Vielle, Professor Social Law , Ulouvain.

Het debat wordt in het NL en het FR gevoerd. Elke deelnemer spreekt in zijn of haar eigen taal. Geen simultaanvertaling.

Le débat se fait en FR et en NL. Chaque participant s’exprime dans sa propre langue. Pas de traduction simultanée.

Organisatie: LOUIS-PAUL BOONKRING, p/a Nieuwelaan 60, 1040 BRUSSEL

Inkomprijs : 5 € (studenten, werklozen, + 65) en 8 € voor de anderen

Prix d’entrée : 5 € (étudiants, chômeurs, + 65 ) et 8 € pour les autres

[/expand]

Praten over belastingen: mission impossible?

7 december 2017 20:00
Belastingen zijn geen neutraal instrument. Een collectief gezelschapsspel “Parler de l’impôt: mission impossible” ism onze Franstalige zusterorganisatie PAC Etterbeek.
[expand title=”Meer>>”]

Weinig gespreksonderwerpen brengen meer opwinding teweeg dan onze jaarlijkse belastingsaanslag. De naam alleen al. Citaat van Karl Marx: “Er is slechts één middel om het kapitalisme te doden: belastingen. Vroeger pleegde men aanslagen met vuur en zwaard, nu met belastingsaanslagen”.

Klagen over belastingen en sociale bijdragen doet het altijd goed, bijval verzekerd. Onze Franstalige zustervereniging PAC heeft er schoon genoeg van en startte daarom een campagne “Merci l’impôt”. Niet zozeer als Marxistisch wapen tegen het kapitalisme, maar als middel tot sociale solidariteit en verhoging van de koopkracht. Praten over fiscaliteit is tegelijk het maatschappelijk model in vraag stellen. We nemen deze uitdaging graag aan en daarom kwamen we met onze PAC-vrienden overeen om er samen een activiteit rond te organiseren. Dit keer niet met een tegensprekelijk debat, maar met een collectief gezelschapsspel “Parler de l’impôt: mission impossible”.

Elke speler kruipt in de huid van een personage met verschillende familiale situaties, inkomens en maandelijkse lasten. Een deel speelt onder het bestaand fiscaal- en sociale zekerheidsregime, anderen in een systeem zonder sociale bijdragen, noch personenbelasting. Aan het eind van het spel wordt het parcours en de financiële draagkracht van eenieder vergeleken. De resultaten worden geëvalueerd in een afsluitend groepsgesprek. En als afsluiter laat Lieven Denys, professor Fiscaliteit aan de VUB, er zijn licht over schijnen.

Plaats: Wijkhuis Chambéry, Chambérystraat 24, 1040  Etterbeek

Plus d’informations: http://www.pac-liege.be/expositions/mission-impossible

[/expand]

De Trump l’oeil van de media

6 februari 2018 20:00
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt en … wiens woord men leest of hoort, diens mening men deelt ?
[expand title=”Meer>>”]

Peter Storms omschreef het scherp: “Kranten, TV-zenders, omroepstations, nieuwswebsites en dergelijke zijn, of maken deel uit van ondernemingen op een markt. Ze leveren een product of dienst, ontvangen daarvoor geld, herinvesteren dat geld zodat ze meer markt kunnen veroveren, meer afzet kunnen genereren en meer geld kunnen ‘verdienen’. Dat is geen bijzaak. Dat is de essentie (tenzij het om staatsorganen gaat). Dingen die totaal haaks op ondernemersbelangen staan, zul je in de media dan ook weinig aantreffen”.

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, hoort en leest…

Fake-nieuws, een woord dat de verkiezing van Trump bepaalde ! Wat is fake-nieuws ? Onwaarheden, gedeeltelijke waarheden, manipulatie … Wikipedia definieert het als “ desinformatie verhuld als nieuws die voornamelijk verspreid wordt via websites en sociale media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie. Daarnaast wordt het ook in de politiek gebruikt als frame tegen de journalistiek.”

Is objectieve berichtgeving dan een alternatief ? Jonas Slaets in dewereldmorgen.be: “Al doen sommige journalisten en redacties sterk hun best om ‘objectief’ nieuws te brengen, onze media zijn nooit neutraal. Net als in elk ander domein van de samenleving, spelen er ook in de media bepaalde belangen en is het noodzakelijk van die te leren (her)kennen.” Bovendien heeft het internet de media en de berichtgeving erg toegankelijk gemaakt zowel voor de nieuwsbrengers als de nieuwszoekers…

Anderzijds zijn er ook de kijkcijfers. Die hebben de neiging omhoog te schieten als er gevoelige snaren geraakt worden. Gevoeligheden en emoties kunnen ook bespeeld en gemanipuleerd worden. Ook dit fenomeen bepaalt mee wat we te lezen, te horen en te zien krijgen.

En zeer veelzeggend zijn de onderwerpen waarover gezwegen wordt of die amper aandacht krijgen. Voorbeelden hiervan liggen voor het rapen: de hongerstaking van Palestijnse gevangenen, het moslimprotest tegen terreur,de dubbelzinnige relaties met Saoedi-Arabië, de zaak Ali Aarrass,…

Wij zien bij ons tientallen initiatieven die de berichtgeving anders bekijken…

Namen zoals de nieuwe oude Pour, Médor, Wlfried, MO*, Apache, Dewereldmorgen, Stampmedia, het Salon van Sisyphus … Welke normen en criteria hanteren zij? Tegen welke grenzen botsen zij? Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze van elkaar ? Waar halen zij hun inkomsten?

We vragen het Lode VANOOST van dewereldmorgen.be om het debat te situeren en dan het gesprek te leiden met Nica BROUCKEvan Apache, Samira BENDADI van Mo* en een vertegenwoordiger van Radio Panik.

Lode Vanoost is voormalig volksvertegenwoordiger voor Agalev en nu onder meer zeer actief binnen De Wereld Morgen. Dit is een gratis nieuwswebsite die eigenzinnige visies op en dieper gravende analyses van de actualiteit biedt..

http://www.lodevanoost.be/

Nica Broucke heeft al wat journalistieke watertjes doorzwommen; onder meer De Morgen, Elle en nu versterkt ze Apache, een nieuwssite voor diepgaande onderzoeksjournalistiek. Denk aan Bart De Wever en zijn favoriete bouwpromotor…

Samira Bendadi verzorgde zes jaar lang de Arabischtalige uitzending van Radio Vlaanderen Internationaal. Daarna maakte ze reportages voor TV-Brussel en werkte mee aan documentaires voor de VRT. Nu schrijft ze voor MO* Magazine. Dit staat voor onafhankelijke journalistiek over wereldnieuws, ontwikkelingssamenwerking, globalisering en de klimaatcrisis.

Arthur Lacomme is coördinator voor de informatieprogramma’s (nieuwsuitzendingen) van Radio Panik. Radio Panik is een Brusselse vrije radio die zich zelf definieert als een associatieve radio en een multi- en interculturele radio.  En dit al sedert 35 jaar.

Elkeen spreekt zijn taal in het debat. De activiteit heeft plaats bij AMVB, Arduinkaai 28 aan de KVS. In feite de oude redactielokalen van De Morgen en onder de redactie van … Belga! Organisatie: Louis Paul Boonkring vzw, p/a Nieuwelaan 60, 1040 Brussel [/expand]

MENUET: NOBLESSE OBLIGE!

14 februari 2018 19:00
Théâtre National: Louis Paul Boon – Daan Janssens – Fabrice Murgia – LOD muziektheater
[expand title=”Meer>>”]

In 1955 publiceert Louis Paul Boon Menuet, een korte roman met een vleugje erotiek waarin een arbeider, zijn vrouw en hun huishoudhulpje verstrikt raken in een driehoeksverhouding. De gelaagde krantenberichten over gruwelijke fait-divers die voyeuristisch neergepend werden door Louis Paul Boon, inspireerden LOD-componist Daan Janssens samen met Fabrice Murgia, acteur-regisseur en artistiek directeur van het Théâtre National een verontrustende “operatragedie in huiskamerformaat” te creëren. Een prachtige productie die in samenwerking met de Munt in het kader van het Cultureel Akkoord Vlaamse en Franse Gemeenschap tot stand kwam.

Het is het verhaal van een eenvoudig koppel. Hij is een ongeschoolde arbeider in de chemische industrie, zij is een onbevredigde huisvrouw die vreemdgaat. Ze haalt een dienstmeid van een jaar of twaalf in huis, een fris en vitaal kind dat aan de beproevingen van het leven een scherpzinnigheid met soms cynische en perverse trekjes heeft overgehouden. Al snel blijkt dat zij de spelregels bepaalt: ze maakt haar baas gek van begeerte en haar jaloerse bazin droomt ervan haar de deur te wijzen. De kracht van de door Daan Janssens gecomponeerde en door Fabrice Murgia geregisseerde opera ligt in de meervoudige vertelstructuur: we krijgen driemaal hetzelfde psychodrama te zien en te horen, telkens vanuit het subjectieve perspectief van een van de hoofdfiguren. Dat procedé werd al eerder toegepast in verhalen met meervoudig vertelperspectief, zoals Kurosawa’s meesterwerk Rashomon.
Taal: DE > FR & EN
Duur: 90′

Plaats: Théatre National, Grande Salle, Émile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel

[/expand]

RECHTS systeem in Spanje – Paul Bekaert

1 maart 2018 20:00
Voorbereidingsactiviteit van onze studietrip naar Madrid.
[expand title=”Meer>>”] Op donderdag 1 maart 2018 hebben we Paul Bekaert te gast. In voorbereiding van onze trip naar Madrid maar boeiend voor elkeen, heeft Paul het over zijn recente ervaringen met het rechtssysteem in Spanje en hoe er afstand is genomen (sic) van het Franco-regime. Afspraak om 20 uur in de Garcia Lorca, Voldersstraat 49, 1000 Brussel [/expand]

Bezoek aan de Familistère in Guise.

17 maart 2018 08:00
Bezoek aan een gerealiseerd sociaal utopisch project uit de 19de eeuw.
[expand title=”Meer>>”] Op zaterdag 17 maart 2018 trekken we naar de  Familistère in Guise (Picardië, Noord-Frankrijk). Daar bezoeken we het gerealiseerd sociaal-utopisch project uit de 19de eeuw. Dat is het werk van de Franse ondernemer Jean-Baptiste Godin (1817-1888), schatplichtig aan de ideeën van Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon e.a.   Patrick Viaene is heel de dag onze gids. Onderweg naar Guise, loodst hij ons ook langs de mijnsite van Wallers-Arenberg: een stukje terril, een tuinwijk en zicht op de mijnschachten en de feestzaal. In de Familistère worden we opgewacht door Hugues COCHET, burgemeester van Guise. Vertrek met de bus om 08:00 uur stipt aan het Gemeentehuis van Etterbeek, Oudergemselaan 115. Terugkeer in Brussel voorzien rond 20 uur. Deelname: 40 euro (inbegrepen busreis – warme maaltijd – inkom site). Stuur een mail met je naam en contactgegevens naar lpboonkring@hotmail.com met de vermelding van “Guise 17-03-2018” en stort 40 euro op het rekeningnummer BE40 001 1199 489-63 van de Louis Paul Boonkring, p/a Nieuwelaan 60, 1040 Etterbeek; eveneens met de vermelding van “Guise 17-03-2018”. [/expand]

Herdenking tweede Spaanse Republiek

14 april 2018 10:30
We maken een verbinding tussen COOP en onze Madridreis met de herdenking van het ontstaan van de Tweede Spaanse Republiek (14 april 1931-1939)
[expand title=”Meer>>”]

Op ZATERDAG 14 APRIL (10u30) maken we een verbinding tussen COOP en onze Madridreis met de herdenking van het ontstaan van de Tweede Spaanse Republiek (14 april 1931-1939). Met een film over het feminisme in de Spaanse Republiek, gevolgd door een inleiding door José Gotovitch, gewezen prof aan de ULB over de internationale brigades en tot slot een lunch à 6€.

We zetten onze schouders onder dit initiatief. Dit alles heeft ook plaats in de gebouwen van COOP. (F. Demetskaai 23 te Anderlecht).

Dringend in te schrijven via lpboonkring@hotmail.com.

———–

Le Musée de la Résistance, le Cercle Louis Paul Boon et Izquierda Unida Bélgica

Vous invitent à la commémoration de la II République Espagnole (1931-1939) le samedi 14 avril à partir de 10h30 au Centre COOP, Quai Fernand Demets 23, 1070 Anderlecht.

Nous vous proposons un programme varié et engagé autour de cette période pleine d’espoir et de réalisations sociales de l’histoire de l’Espagne.

Programme

11h projection du documentaire “Le féminisme pendant la II République”

12h conférence avec M.José Gotovitch, professeur honorifique de l’ULB sur le thème: Brigades Internationales: solidarité et engagement en Espagne et en Belgique.

13h verre de l’amitié et repas populaire (6€)

[/expand]

Een dag in COOP, nieuwe economische en culturele pool aan het kanaal

5 mei 2018 10:30
Op de verjaardag van Karl Marx (05 mei 1818 – Trier) bezoeken we deze nieuwe economische en culturele pool aan het kanaal.
[expand title=”Meer>>”]

Op zaterdag 5 mei 2018 vanaf 10:30 uur.

Fernand Demetskaai 23, 1070 Anderlecht

Nog niet zo lang geleden ontstond COOP.

COOP is een ontdekkings- en bedrijvencentrum aan de Demetskaai bij Biestebroeck in Anderlecht langs het kanaal dicht bij Molenbeek, open sinds eind 2017 en gerenoveerd met Europese fondsen. 30 percent van de oppervlakte van één van de grootste en oudste maalderijen van Brussel wordt ingenomen door het ontdekkingscentrum, tussen de bedrijfsruimtes door: een mix van tentoonstellingen, aula, cafetaria, ecotuin op ’t dak, fantastische grote glooiende terrassen, …

Op de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Karl Marx bezoeken we dit innovatief project aan het Zuiden van het kanaal, in Anderlecht, randje Kuregem, aan de Fernand Demetskaai 23. In 2012 werd met de renovatie van de grootste en oudste maalderij van Brussel aangevangen. Tot dan toe was er een grote bandencentrale in gevestigd, waarna het gebouw werd aangekocht door de gemeente Anderlecht om er grotendeels kleine bedrijfjes in onder te brengen. 30% van de enorme oppervlakte zou gereserveerd worden voor een ‘centre d’interprétation’ (bezoekers-ontdekkingscentrum). Dat laatste werd verspreid over de beide immense gebouwen, bij wijze van spreken tussen de bedrijfsruimten in.

Het gaat er om verleden, heden en de toekomstige ontwikkelingen van dat dikwijls ondergeschoven deel van de kanaalzone en aanverwante wijken in Anderlecht/Kuregem en deels Molenbeek. En dat op vele vlakken: industrieel, ecologisch, historisch, vooral sociaal (huisvesting, migratie, onderwijs, etc.), qua urbanisme, mobiliteit, over het kanaal…en dat via zeer diverse ook multimediale en museale technieken. Je vindt er een schat aan speciale voorwerpen, speciale weetjes en informatie. Het hele project ademt de ‘DIY’ (do it yourself) sfeer. Er wordt met de vele scholen uit de wijken en met de migrantenverenigingen gewerkt, er is ruimte voor atelierwerking rond heel diverse onderwerpen, er worden gespecialiseerde ontdekkingswandelingen in de wijken georganiseerd, er is een auditorium voor uiteenzettingen en filmprojecties; etc… Het project biedt zich nadrukkelijk aan als werkplek voor de scholen en verenigingen, maar is er zeker ook voor individuen of in familieverband…

Voeg daarbij een sobere maar luchtige architectuur (door bureau BVBArchitecten van de huidige Vlaamse Bouwmeester), knappe glooiende houten terrassen, open 360° zicht over Brussel vanop de 7e verdieping, een ecotuin helemaal boven en een werktuin beneden, waar zich ook een atelier bevindt waar op artisanale wijze houten boten worden gebouwd, etc… Vorig jaar werd het project operationeel.

We worden verwelkomd en rondgeleid door José Menendez (die we nog kennen van een activiteit met de Garcia Lorca), de initiator en drijvende kracht achter het project. Rik Vanmolkot becommentarieert het gebouw vanuit cultureel oogpunt. Hij begeleidde het project inhoudelijk. Architect Thomas Rigby, die projectverantwoordelijke voor het architectenbureau was, licht het project bouwkundig en technisch toe en Sarah De Boeck (Cosmopolis) heeft het over de speciale handel in tweedehandswagens in Kuregem die ze wetenschappelijk bestudeerde.

Om 13 uur eindigen we met een maaltijd in de cafetaria boven, die ook een opleidingsproject is.

Inkom : 12€ (inkom en maaltijd)

Start : 10.30 h

Adres: Fernand Demetskaai, 23, 1070 Anderlecht

Bevestigen graag door overschrijving van 12€ op rekening BE 40 001 1199489 63 van de Boonkring

[/expand]

Planningsweekend

22 juni 2018 tot 23 juni 2018
Jaarlijks evaluatie- en planningsmoment van de Louis Paul Boonkring
[expand title=”Meer>>”] Op vrijdagavond starten we om 19:30 uur met een broodjesmaaltijd  (vooraf inschrijven verplicht) met nadien een evaluatie van het voorbije werkjaar 2017 – 2018. Op zaterdagochtend, na het ontbijt, start met eerste ronde voorstellen voor het nieuwe werkjaar. En om inspiratie op te doen hebben we ook een gast uitgenodigd:speciale gast Alexis De Swaef, Voorzitter van de Franstalige Liga voor Mensenrechten . En natuurlijk is er ook de brainstorming voor de studiereis van volgend jaar. Leuk zou zijn dat jullie het hele weekend erbij kunnen zijn… Dit alles gaat door in Destelheide – Destelheidestraat 66 – Dworp 1653 En vergeet niet vooraf jullie komst te melden, zeker als jullie ook blijven eten en overnachten. Dat kan telefonisch op nummer +32 2 649 35 87 of via email: lpboonkring@hotmail.com [/expand]

Jaarlijkse BBQ

30 juni 2018 19:00
[expand title=”Meer>>”] Samen met Curieus, ofte de August Vermeylenkring – Watermaal-Bosvoorde, organiseert de Louis Paul Boonkring zijn jaarlijkse BBQ om het culturele werkjaar af te sluiten. Ook de gelegenheid om na te praten en de dia’s te bekijken van de voorbije studiereis naar Madrid. Dit alles gaat door in het GC WABO, Delleurlaan 39-43 te 1170 Watermaal-Bosvoorde [/expand]

Protestmars Make Peace Great Again

7 juli 2018 15:00
Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons ‘Neen’ tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën. Laat ons samen een boodschap geven
[expand title=”Meer>>”]

7 juli 2018 –  15u – Brussel Noord

Trump bezoekt ons land wellicht op 11 en 12 juli voor een NAVO-top. Op de agenda: meer defensie-uitgaven door alle NAVO landen, ook België. Het Trump Not Welcome-platform roept op om zaterdag 7 juli terug de straat te claimen. Wij willen niet meestappen in dit militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving. Doe je mee?   Kom op zaterdag 7 juli naar Brussel en zeg samen met ons ‘Neen’ tegen Trump, zijn beleid en dat van zijn Europese evenknieën. Laat ons samen een boodschap geven:

Voor vrede

Tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en de militarisering die Trump en de NAVO ons willen opleggen. Wij willen ons belastinggeld geïnvesteerd zien in onderwijs, gezondheidszorg, klimaat en internationale solidariteit! Voor een wereld zonder kernwapens!

Voor een leefbare wereld

Te gek voor woorden: bruinkoolcentrales worden heropend en jodiumpillen verspreid om ons te beschermen tegen scheuren in de kerncentrales. Wij willen een solidair en daadkrachtig klimaatbeleid voor een duurzame toekomst.

Voor een tolerante en solidaire samenleving

Racisme, seksisme, homo- of transofobie, intimidatie, criminalisering van zij die oorlog ontvluchten en mensen die hun huis openstellen uit solidariteit … Rechten waarvoor de strijd lang geleden is aangevat, liggen onder vuur. Wij komen op voor de rechten van alle mensen, vanuit de principes van gelijkheid en solidariteit.

voor sociale rechten

Voor de belangen van de 99%. Neen aan de zelfbedieningspolitiek van regeringen die bestuurd worden door en voor de rijkste 1%. Genoeg besparingspolitiek. Tijd om te investeren in de samenleving.
Wil je als organisatie deze oproep mee onderschrijven? Contacteer dan trumpnotwelcome.be@gmail.com Stap mee met ons op op zaterdag 7 juli en laat je stem horen. Laat ons tonen dat we verenigd zijn voor een vreedzame, duurzame en solidaire toekomst. United we stand!

Praktisch

15u Verzamelen @Brussel-Noord Speeches en concerten worden bevestigd

Route

We verzamelen om 15u aan Brussel Noord.

Meenemen

Jezelf, je goed humeur en veel lawaai!
Zie ook: https://www.trumpnotwelcome.be/nederlands/ [/expand]