16 maart 2024 – Klimaatcrisis in het vizier

16 maart 2024 – Klimaatcrisis in het vizier

DE KLIMAATCRISIS IN HET VIZIER.

KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Zonder een drastische verlaging van de koolstofemissies zal binnen 50 jaar één derde van de wereldbevolking in gebieden leven met temperaturen boven de 50 graden. We zien nu al de gevolgen van die extremer wordende weersomstandigheden: overstromingen, hittegolven, het smelten van de ijskappen enz.

Het is vijf na twaalf.

Enkel een radicale omslag van het groeidogma, met het massaal gebruik van fossiele brandstoffen als motor van de klimaatopwarming, kan het tij doen keren. Onder druk van de klimaatbeweging werden op alle beleidsniveaus klimaatakkoorden afgesloten met ambitieuze doelstellingen maar zonder precieze maatregelen en financiering om de noodzakelijke wereldwijde transitie te bewerkstelligen.

Genoeg redenen om van de klimaatzaak een centraal thema in onze jaarwerking te maken. We doen dit met een klimaatcyclus in drie delen : een gespreksronde met mensen in kwetsbare situatie, een dagvullend evenement met diverse panelgesprekken en een studie-uitstap naar Zeeland.

Mensen in kwetsbare situaties aan het woord.

Zowel op mondiaal als lokaal vlak zijn de meest kwetsbaren de grootste slachtoffers van de klimaatcrisis, terwijl ze er het minst toe bijdragen. De overstromingen in Wallonië, de stijgende energieprijzen, slecht geïsoleerde woningen… het treft hen vooral en daarom starten we de cyclus met enkele gesprekstafels waar zij hun ervaringen en meningen
delen. We doen dit in samenwerking met Brusselse organisaties die werken met mensen in een precaire situatie. De neerslag van de gesprekken wordt publiek gemaakt en besproken tijdens het tweede deel van de cyclus, de open ontmoetingsdag op 16 maart.

 

DE KLIMAATCRISIS IN HET VIZIER

Herbeluister de panelgesprekken van de debatnamiddag:  De Klimaatcrisis in het vizier

ZATERDAG 16 MAART 2024
10u30   We starten de dag in Sint Gillis met een bezoek aan het project Sun Sud, een sociaal-ecologisch transitieproject in de sociale woningen van Foyer du Sud aan de Hallepoort. Naast toelichtingen door Sofie Van Bruystegem van City Mine(d) en een vertegenwoordiger van de Foyer du Sud zullen bewoners van de blokken hun ervaringen met ons delen.
Afspraak aan het Wijkhuis Fontainasstraat 43, Sint-Gillis (dichtbij Metro Hallepoort).
DEBATNAMIDDAG
Sociaal-cultureel centrum DK, Denemarkenstraat 70 Sint Gillis
12u00    Onthaal en Lunch
13u00-17u00     Namiddagprogramma met 3 panelgesprekken.
1. KLIMAATCRISIS EN KLIMAATBEWEGING
PANEL
 
Louis Droussin, activist voor sociale en klimaatrechtvaardigheid in
verschillende collectieven, waaronder Code Rood. Studeert aan de
UCLouvain.
 
Sebastien Hendrickx, werkt binnen de wereld van de podiumkunsten.
Als milieuactivist was/is hij actief voor Extinction Rebellion,
Code Rood, Het Burgerparlement en de Meer Dan Genoeg-campagne.

Vanya Verschoore, Coördinator bij Reset Vlaanderen, organisatie
duurzame en democratische energietransitie die de krachten bundelt
uit het sociaal en ecologisch middenveld (vakbonden, milieubewegingen,
sociale verenigingen enz.)
2. KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID
PANEL

Josefine Vanhille, onderzoeker UAntwerpen bij het Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck en het Instituut Milieu en Duurzame
0ntwikkeling. Meerdere publicaties over klimaat en sociale ongelijkheid.

Jean Cornil, gewezen senator, federaal parlementslid en voorzitter
van PAC Brussel (Présence et Action Culturelle), auteur van verschillende
publicaties over het ecosocialisme.
Philsan Osman, educatief medewerker bij Avansa, sociaal-culturele
organisatie voor een duurzame, solidaire en democratische
samenleving. Feministe en klimaatactiviste.
 
3. DE BRUSSELSE AANPAK VAN DE KLIMAATCRISIS
PANEL
Sebastien Storme, diensthoofd bij Leefmilieu Brussel Afd. Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen

Afdeling Luchtklimaat-energieplanning Dienst Klimaattransitie

 

Cathy Macharis, coördinator onderzoeksgroep Mobilise VUB
waar ze het project Streetforum lanceerde in de nasleep van het
controversiële Good Move-programma van de Brusselse regering.

Tim Cassiers, medewerker BRAL, stadsbeweging voor een
duurzaam Brussel, specialisatie mobiliteit en luchtkwaliteit.
Ieder panellid spreekt zijn eigen taal (N-F)
Moderator van de panelgesprekken is Karen Naessens. Zij heeft
o.m. klimaatgroepen als Youth for climate, Grootouders voor het
Klimaat en Rise for Climate actief ondersteund, met een parcours
van Greenpeace tot House of Compassion en Fedasil, van
klimaatactivisten tot mensen zonder papieren.
PRAKTISCH
Inkom : 12 € / 8€ voor LPB-leden – Lunch aan 12€/pers.
Inschrijven graag vóór 11 maart via lpboonkring@hotmail.com
En rekening BE 40 001 1199489 63
(met lunch: 24€ niet leden, 20 € leden LPB)
Wie niet mee luncht kan ter plaatse nog deelneme