LPBOONKRING

 

                                                                         Uitnodiging van de Louis Paul Boonkring i.s.m. Hart boven Hard Brussel  

Maandag 3 februari 2020  

WAKKER WORDEN VLAAMSE REGERING !

 

Ontmoetingsavond van het Brussels middenveld over de Vlaamse regeerverklaring

 

Dat het regeerakkoord van de Vlaamse regering tot enige ongerustheid heeft geleid bij heel wat middenveld-organisaties en -verenigingen is een understatement. Niet alleen de besparingen, maar ook de ideologische richting die het Vlaams beleid uitgaat zorgt voor heel wat ongenoegen, niet in het minst in Brussel.  Zo staat de aanval op de etnisch-culturele zelforganisaties haaks op onze Brusselse stedelijke en interculturele praktijk.

De Louis Paul Boonkring heeft daarom het initiatief genomen voor een ontmoetingsmoment met het Brussels middenveld uit diverse sectoren die met het Vlaams beleid te maken hebben.  We willen er niet alleen ervaringen en ideeën uitwisselen, maar ook een kritisch geluid vanuit Brussel laten horen, via een memorandum aan de Vlaamse regering en een Open Brief in een aantal kranten.  In bijlage vindt u een ontwerp-memorandum dat we op de ontmoetingsavond ter discussie voorleggen.

Programma :

18 u.    Getuigenissen uit het werkveld:

          Aziza El Miamouni wijkacademie Molenbeek 

          Selamet Belkiran Unie Turkse Verenigingen

          Wim Decoodt CAW.   

Voorstelling van het ontwerp-memorandum, gevolgd door een commentaar door drie politieke mandatarissen : Hannelore Goeman sp.a, Stijn Bex Groen (gevr.), Jan Busselen PvdA.               

19u15  Open discussie met uitwisseling van ervaringen en ideeën uit de verschillende sectoren;  reacties op het ontwerp-memorandum en andere actievoorstellen. 

21 u.    Einde

 De ontmoeting vindt plaats op Erasmushogeschool Brussel.  Studenten van de opleiding SW zullen aanwezig zijn en hun reactie geven.

 Plaats : Erasmushogeschool Zespenningenstraat 70  1000 Brussel.

 Mogen wij u vragen de deelname vanuit uw vereniging/organisatie (+ aantal personen) te willen bevestigen op één van volgende adressen :

Rik Baeten : henry.baeten@telenet.be 0479.60.08.20
Kris Ribbens :
krisribbens@skynet.be 0498.41.91.63

 

Op DINSDAG 18 FEBRUARI om 19u30, Kaaitheater, Forum, Sainctelettesquare 20 te Brussel: “De bewegende burger”.
Bij de recente verkiezingen staken her en der nieuwe “burgerbewegingen” de kop op. Wie zijn zij? Wat willen zij? Wat kunnen ze? Maken we de laatste stuiptrekkingen mee van de “machtsbastions” van weleer, zoals vakbonden en “traditionele” politieke partijen? Of is dit een reële vraag naar meer directe democratie – of naar meer pragmatische agitatie? Kunnen deze (single-issue) burgerplatformen evolueren naar politieke bewegingen die zich inzetten voor het algemeen belang? En hoe kan dit diffuus allegaartje van burgerbewegingen en –platformen de verstarde politieke structuren vernieuwen en de democratie ten goede komen?
Rachid Madrane, Voorzitter van het Brussels Parlement, verzorgt de inleiding. Waarna een gesprek volgt met Thomas Goorden (stRaten-generaal), Pepijn Kennis (Brussels parlementair – Agora), Wouter Hillaert en
Claudine De Cuyper.

 

Op DINSDAG 25 FEBRUARI om 19u30, Ritcs, Dansaertstraat 70 te Brussel, de vertoning van de film “J’veux du soleil”.
De meest markante protestbeweging ontstond bij onze zuiderburen : les Gillets Jaunes / de Gele Hesjes.  Een sociale strijd die nu al meer dan een jaar stand houdt. François Ruffin, journalist–activist en parlementslid voor La France Insoumise, en Gilles Peret, sociaal-kritische filmregisseur, maakten er een documentaire over: J’veux du Soleil.
Talrijke gesprekken met de mensen achter deze beweging geven een totaal ander beeld dan het zootje ongeregeld waarvoor de Gele Hesjes vaak versleten worden.  Een aangrijpend beeld van een groot deel van de Franse bevolking die de ongelijkheid zat is en de strijd niet zal staken zonder een fundamentele ommezwaai in het beleid.
Na de filmvertoning volgt gesprek met Thomas Decreus en Lander Vanderlinden.
Thomas studeerde geschiedenis en filosofie aan de KUL en is journalist bij De Wereld Morgen; Lander is actief op de
Studiedienst ABVV.

 

 Een nieuwe huisstijl: een oproep!

Ongelooflijk maar waar: na al die jaren willen we investeren in een nieuwe huisstijl, ja zelfs het logo onder handen nemen. Maar dat kost geld… Vandaar deze oproep: doe een eenmalige geste en verhoog dit jaar je lidmaatschapsbijdrage: gewone leden betaalden tot nu toe 20€: maak er éénmalig 35€ van (en vermeld huisstijl!). Steunende leden betaalden 30€ – maak er éénmalig 45€ van… en het resultaat zal te zien zijn…

Wil je de activiteiten / acties van de Boonkring op de voet volgen en meer  gedetailleerde informatie krijgen, maak dan gebruik van de website www.lpboonkring.be of beter nog : word lid en we houden jou het ganse jaar persoonlijk op de hoogte. Van service gesproken.
20€ op rekening BE40 001 1199489 63 van de Boonkring en voor 30€ behoor je tot de steunende leden. Vergeet niet dit jaar de éénmalige actie ‘voor een nieuwe huisstijl’: stort 15€ erboven op. Merci!

 

Een kalender met eeuwigheidswaarde
Op zoek naar een boeiend, tegendraads kado? Wat dacht je van onze tijdloze kalender?
365 pagina’s (FR-NL) met voor elke dag een schitterende  invalshoek opgesteld door en voor jong en oud.
Een ongelooflijke leeservaring en dus een kado om te geven en te lezen: bestellen door overmaking van 15€ per exemplaar op rekening BE40 001 1199489 63 van de Boonkring.