16 april 2024 – De opmars van het populisme

16 april 2024 – De opmars van het populisme

Tussen de Soep en de Feiten: De opmars van het populisme

Dinsdag 16 april 2024 – 12:30 – 13:30 uur  

Muntpunt Brussel

Scherp ’s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom (vegetarische) soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek.

Scherp ’s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom (vegetarische) soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek. Moeilijke kwesties worden behapbaar uitgelegd. Achteraf is er tijd voor vragen en bedenkingen uit het publiek. Voedsel voor lichaam en geest, elke eerste dinsdag van de maand!

De opmars van het populisme

Overal in Europa hebben populistische stemmen en radicale partijen de wind in de zeilen. Extreemrechts is bezig aan een opmars, ook in België, maar ook extremen aan de linkerzijde doen het opvallend goed in het stemhokje. Hoe kunnen we dit begrijpen, en wat zijn hierbij de mogelijke uitdagingen voor de democratie? We vragen het aan moraalfilosoof Dirk Verhofstadt en voormalig vakbondsvrouw Marijke Persoone.

Over Dirk Verhofstadt

Dirk Verhofstadt (1955) is doctor in de moraalwetenschap en professor Media en Ethiek aan de Universiteit Gent. Hij schreef politiek filosofische boeken zoals Het menselijk liberalisme, Pleidooi voor individualisme en Atheïsme als basis voor de moraal waarin hij resoluut kiest voor een seculiere samenleving. Eén van zijn recente werken, Dagboek 1933, vormt het aanknopingspunt voor deze lezing. Het boek laat in alle scherpte zien dat wat in nazi-Duitsland in nauwelijks één jaar tijd gebeurde, morgen weer kan plaatsvinden als extreemrechts aan de macht komt.

Over Marijke Persoone

Marijke Persoone was tot voor enkele jaren adjunct algemeen secretaris bij ACV Puls. Ze is actief in de 8 meicoalitie en in de burgerbeweging Hart boven Hard, waar ze mee de campagne Het Groot Verzet opstartte. Ze schreef het boek ‘Wiens Belang?”‘, waarin ze uitzocht hoe populistische partijen munt slaan uit het maatschappelijk ongenoegen. Mensen voelen zich buitenspel gezet en zijn boos op de politiek, die niet snapt waar zij van wakker liggen. Ze stemmen op partijen die surfen op dat gevoel, en stellen oplossingen voor die soms ingaan tegen mensenrechten of de democratische rechtstaat. Wie wint en wie verliest als zij het voor het zeggen hebben?

Praktisch

  • Iedereen is welkom vanaf 12:00 voor een kom vegetarische soep i.s.m. Atelier Groot Eiland
  • De spreker start om 12:30
  • Nadien is er tijd voor vragen uit het publiek
  • Inschrijven is aanbevolen, maar niet verplicht

Tussen de Soep en de Feiten’ is een samenwerking tussen Brussels Academy, CCV, Citizenne, Davidsfonds, huisvandeMens, Humanistisch Verbond, Internationaal Comité, Louis Paul Boonkring, Masereelfonds, Mensen & Wetenschap, Muntpunt, Odisee, OKRA, Vermeylenfonds, VUB en Willemsfonds.