VAN DELHAIZE TOT SLAVERNIJ. OOK VANDAAG? PRESENTATIE VAN ANNE DUFRESNE