STRIJD TEGEN EXTREEM RECHTS

STRIJD TEGEN EXTREEM RECHTS

DONDERDAG 14 DECEMBER

 

In 2024 staat ons een belangrijk verkiezingsjaar te wachten. Met op 9 juni federale, regionale en Europese verkiezingen gevolgd op 13 oktober door gemeenteraadsverkiezingen.

Extreem rechtse , populistische slogans blijven overal de kop opsteken niet in het minst in Vlaanderen. Als Boonkring, zoveel jaren na de succesvolle campagne “Extreem Rechts nee bedankt” , willen we dit jaar hieraan veel aandacht besteden.

We doen dit op drie wijzen: Door intensief mee te werken aan de “Hart boven hard”- campagne: HET GROOT VERZET.

Door de organisatie van een debat over een eigentijdse vorm van het cordon sanitaire. En door een nieuw actiemodel te ontwikkelen dat zoals indertijd met de campagne “extreem rechts nee bedankt” mogelijke kiezers voor extreem rechts doet nadenken.

 

Waarom een debat over het cordon sanitaire?

Uiteraard is er de voorbije jaren heel veel veranderd en is het cordon zoals dat indertijd kon gebruikt worden om de media geen of weinig aandacht te laten besteden aan de theorieën van extreem rechts, voorbijgestreefd; het Belang heeft de media al lang niet meer op deze wijze nodig vermits ze via sociale media hun eigen kanalen hebben geopend en daar enorm veel geld aan spenderen. De angst in Vlaanderen om zogenaamd in de kaart van X-rechts te spelen, leidt er toe dat men veeleer vrij spel laat aan het Vlaams Belang. Dus reageren we veel te weinig

om het Vlaams Belang niet in haar geliefkoosde slachtofferrol te duwen. Het gevolg is wel dat het Vlaams Belang salonfähig is als nooit tevoren. Het Belang is geen politieke partij als een andere. Ze respecteert met haar racistisch en demagogisch programma de democratische instellingen niet. Het is dus niet omdat een dergelijke partij een aanhang heeft van 25% dat het ondemocratisch zou zijn om deze partij aan de zijlijn te houden. Kijken we even naar Wallonië? Naïef zijn we niet om te denken dat de Waalse inwoner immuun zou zijn voor vreemdelingenhaat.. maar toch geraakt X-rechts daar niet aan de bak.

We nodigen boeiende gasten uit:

Beatrice Delvaux hoeft eigenlijk niet meer voorgesteld. Ze is Hoofdeditorialist van Le Soir. Gezien haar kennis van Vlaanderen

en uiteraard van Wallonië, is zij een belangrijke gesprekspartner in het debat.

Dirk Verhofstadt is politiek filosoof en publicist en broer van. Vorig jaar verscheen zijn boek “Dagboek 1933. Het gevaar van extreemrechts” waarin hij parallellen trekt tussen 1933 en hedendaags extreemrechts.

Tot slot Anton Jäger die als jong historicus en publicist de ideeëngeschiedenis behandelt, meer bepaald de verhouding  tussen kapitalisme en democratie.

Aan Tjhoi Ng Sauw vragen we om te modereren.

Daarnaast willen we een model uitwerken waar de boer mee kan opgegaan worden en waarbij een aantal agendapunten van het Belang ontluisterd worden zoals hun zogenaamd sociaal profiel, hun relatie tot het koningshuis en de relatie met Poetin…

Net als met de campagne “extreem rechts, nee bedankt” willen we mensen doen nadenken alvorens hun stem uit te brengen op extreem rechtse partijen.

Wie wil meewerken is hartelijk welkom: reageer op lpboonkring@hotmail.com