4 mei 2024 – Brussels Beleid: biodiversiteit of bouwcapaciteit?

4 mei 2024 – Brussels Beleid: biodiversiteit of bouwcapaciteit?

BRUSSELS BELEID: BIODIVERSITEIT OF
BOUWCAPACITEIT?

ZATERDAG 4 MEI 2024

De ‘Friche Josaphat‘ is een voormalig rangeergebied van 25 ha in Schaarbeek. Sinds 2006 is het eigendom van het Brussels Gewest, maar ook de habitat van duizenden vogels, bijen en vlinders, vossen, en de biotoop van zeldzame planten en bloemen. Kortom een ecosysteem waar de biodiversiteit zich onbedreigd ontwikkelt.

Echter zijn het niet alleen de trekvogels die deze vlakte in het vizier nemen als verblijfplaats. Ook de Brusselaars hebben nood aan meer betaalbare, kwalitatieve woningen. Het Brussels Gewest is verdeeld over deze kwestie.

Biodiversiteit en woningbouw worden frontaal tegenover mekaar gesteld. En het in de rand gelegen bedrijventerrein claimt het belang van de werkgelegenheid. Zijn deze belangen tegengesteld en onverenigbaar? Om deze knoop van belangen te ontwarren (of toch te proberen) brengen we een aantal experten en betrokkenen op het terrein samen die een fris licht werpen op deze problematiek.

PROGRAMMA

13u30-14u: start aan ingang Gustave Latinislaan 152 , 1030 Brussel (halte tram 7) , mogelijkheid tot korte verkenning van het Josaphatfriche

14u: Inleiding en schets problematiek biodiversiteit versus huisvesting door de Louis Paul Boonkring

14u15 : Situering huidige stand van zaken, plannen door eigenaar Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) , bij monde van Marie Vanhamme , projectmedewerker

14u45 : bekommernissen Natagora, bij monde van een vrijwillig(st)er

Is de vrijwaring van de biodiversiteit op de Josaphatfriche prioritair en heeft het recht op wonen hier geen enkel belang?

15u15 : Brusselse Sociale Huisvestingsmaatschappij, bij monde van voorzitter Safouane Akremi

Moet de overheid op publiek domein niet 100 % sociale woningen aanbieden?

15u45 : Sauvons la Friche, toelichting gebruikersbelangen door Benoit de Boeck

16u15 : Toelichting beleid Brussels Gewest door Ans Persoons, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed .

Welke stedenbouwkundige leidraad biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om aan de gestelde nood van vrijwaring van biodiversiteit en (sociale) huisvesting tegemoet te komen? Wat met de leegstand in Brussel?

Het geheel en de vragenronde wordt gemodereerd door Werner Van Mieghem, coördinator Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)
Einde voorzien om 17u

Graag inschrijven voor 1 mei 2024 via lpboonkring@hotmail.com