25 mei 2024 – Daguistap Zeeland

25 mei 2024 – Daguistap Zeeland

DAGUITSTAP NAAR
HET WATERSNOODGEBIED ZEELAND

ZATERDAG 25 MEI 2024

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat in Zeeland een nooit geziene storm de dijken deed breken. Er vielen 1836 doden, honderdduizend mensen werden dakloos. Sindsdien stelt Nederland alles in het werk om een dergelijke catastrofe te voorkomen. De klimaatopwarming en de stijging van de zeespiegel maakt de aanleg van meters hoge dammen en stormvloedkeringen van het Deltaplan nog meer urgent. Niet enkel de kustgebieden maar ook de rivieren met het gevaar van verzilting moeten beschermd worden.

We sluiten onze klimaatcyclus af met een daguitstap naar Zeeland. Op het programma een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk met museumdirecteur Siemco Louwerse als gids, een presentatie door de Dijkgraaf Toine Poppelaar van het
Waterschap Scheldestromen en een geleide wandeling langs de dijkzone en de slikken en schorren in de landbouw- en natuurgebieden achter de dijken door Idco Duijnhouwer en Philip Drontmann, initiatiefnemers van de KennisCommunity Oosterschelde.

PRAKTISCH

Vertrek met de bus om 8u00 aan het oud gemeentehuis van Etterbeek, Oudergemlaan 115.

Inschrijvingen  via lpboonkring@hotmail.com  met je naam en vermelding ‘uitstap Zeeland’ + storting van 50 €
op rek.nr. BE40 001 1199489 63 van de Boonkring. Lunch in het museumrestaurant niet inbegrepen.

Wie wegens overmacht niet kan meegaan en dit vooraf laat weten, krijgt geld terug.
De deelnemers ontvangen nog een brief met het programma en meer praktische info.