16 maart 2024 – Verslag Klimaatdag

16 maart 2024 – Verslag Klimaatdag

KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Zonder een drastische verlaging van de koolstofemissies zal binnen 50 jaar één derde van de wereldbevolking in gebieden leven met temperaturen boven de 50 graden. We zien nu al de gevolgen van die extremer wordende weersomstandigheden: overstromingen, hittegolven, het smelten van de ijskappen enz.

Het is vijf na twaalf.

Enkel een radicale omslag van het groeidogma, met het massaal gebruik van fossiele brandstoffen als motor van de klimaatopwarming, kan het tij doen keren. Onder druk van de klimaatbeweging werden op alle beleidsniveaus klimaatakkoorden afgesloten met ambitieuze doelstellingen maar zonder precieze maatregelen en financiering om de noodzakelijke wereldwijde transitie te bewerkstelligen.

DE KLIMAATCRISIS IN HET VIZIER

De debatnamiddag van zaterdag 16 maart 2024 is voorbij. Maar hier kan u nog de drie panelgesprekken herbeluisteren.
Tevens treft u bijkomende informatie en nuttige links betreffende de inhoud van deze panelgesprekken. Zodoende kan
u zich verder verdiepen in deze actuele thematiek.  Moderator van de panelgesprekken was Karen Naessens. Zij heeft
o.m. klimaatgroepen als Youth for climate, Grootouders voor het Klimaat en Rise for Climate actief ondersteund, met een parcours
van Greenpeace tot House of Compassion en Fedasil, van klimaatactivisten tot mensen zonder papieren.

PANEL 1. KLIMAATCRISIS EN KLIMAATBEWEGING

Louis Droussin, activist voor sociale en klimaatrechtvaardigheid in verschillende collectieven, waaronder Code Rood. Studeert aan de UCLouvain.
Louis Droussin fut l’un des participants et porte-parole de l’action menée à l’UCLouvain. S’il s’implique de plus en plus dans des actions de désobéissance civile, c’est d’abord parce que «les marches pour le climat ont montré leurs limites. Elles n’ont pas eu le résultat escompté». Source: La désobéissance civile : arme à double tranchant du combat climatique – Alter Echos
Sebastien Hendrickx, werkt binnen de wereld van de podiumkunsten.Als milieuactivist was/is hij actief voor Extinction Rebellion, Code Rood, Het Burgerparlement en de Meer Dan Genoeg-campagne.  Enkele artikels van Sebastien Hendrickx  over zijn klimaatactivisme:  De paradox over het niet opblazen van pijpleidingen
Herbeluister dit panel:  Klimaatcrisis en Klimaatbeweging

PANEL 2.  KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID

We starten dit panel met een getuigenis uit de gespreksgroepen over de klimaatcrisis met mensen in een kwetsbare situatie die wij  organiseerden in wijkhuis Chambéry en Centre social Bxl Sud-Est.  Ieder panellid kon hierop, om te starten, een reactie geven.

Josefine Vanhille, onderzoeker UAntwerpen bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en het Instituut Milieu en Duurzame 0ntwikkeling. Meerdere publicaties over klimaat en sociale ongelijkheid.

Zie vb. Sociale ongelijkheid in het klimaatvraagstuk  – Denktank Minerva  In dit hoofdstuk gaan Josefine Vanhille, Tim Goedemé en Gerlinde Verbist in op de samenhang tussen klimaat en sociale ongelijkheid. Ze onderscheiden drie facetten waarop sociale ongelijkheid een belangrijke rol speelt in het klimaatvraagstuk. Ook bijkomend leesvoer: De toekomst: De sociale kansen van de klimaattransitie en  ‘De klimaatverandering dreigt een turbo op ongelijkheid te zetten’ – MO*

Jean Cornil, gewezen senator, federaal parlementslid en voorzitter van PAC Brussel (Présence et Action Culturelle), auteur van verschillende publicaties over het ecosocialisme. Lees vooral: Articuler le social et l’écologique Archives – Agir par la culture  en vb. Décoloniser l’écologie – Entretien avec Malcom Ferdinand : Agir par la culture en https://www.agirparlaculture.be/climat-face-a-linaction-la-rebellion en de Klimaatactie van PAC:  Campagne : La voiture-salaire nuit gravement à notre système de santé – PAC   en aparte website voor deze campagne:  Stop voiture salaire    Bekijk ook de video van de campagne van PAC op Une journée à la FEBIOC – Stop à la voiture-salaire! 

Herbeluister dit panel: Klimaat en Sociale Ongelijkheid

 

PANEL 3.  DE BRUSSELSE AANPAK VAN DE KLIMAATCRISIS

Sebastien Storme, diensthoofd bij Leefmilieu Brussel Afd. Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen – Afdeling Luchtklimaat-energieplanning Dienst Klimaattransitie. Sébastien ging van start met het toelichten van het Brusselse Klimaatplan. Op 27 april 2023 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke regering in derde lezing het nieuwe Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan aangenomen. De eerste lezing van het ontwerpplan is in mei 2022 en de tweede in december 2022 aangenomen. Dit is een document van 190 pagina’s:  Het nieuwe Brusselse Plan Lucht-Klimaat-Energie  – Een bevattelijk overzicht hiervan kan je vinden op de website van leefmilieu Brussel

 

Cathy Macharis, coördinator onderzoeksgroep Mobilise VUB waar ze het project Streetforum lanceerde in de nasleep van het controversiële Good Move-programma van de Brusselse regering.

Tim Cassiers, medewerker BRAL, stadsbeweging voor een duurzaam Brussel, specialisatie mobiliteit en luchtkwaliteit. Lees vooral ook over ‘Het Woon-Energiepact van de Klimaatcoalitie’