4 maart 2024 – Ontmoeting met Damien Carême

4 maart 2024 – Ontmoeting met Damien Carême

Voorbereidende activiteit studiereis Noord-Frankrijk

GESPREK MET DAMIEN CARÊME

Datum: maandag 4 maart 2024 om 20 uur

Plaats: Namahn, Grensstraat 21 in Sint-Joost-ten-Node

We nodigen Damien Carême uit. Oud-burgemeester van Grande-Synthe in Noord-Frankrijk (naast Duinkerken) die aan de basis lag van een interessant plan van burgerparticipatie. Damien Carême is nu Europees parlementslid voor Europe Ecologie (Les Verts / France). In 2018 heeft hij, als toenmalige burgemeester van Grande-Synthe, een procedure tegen de Franse staat aangespannen wegens gebrek aan klimaatactie. In die tijd droeg deze stad met 23.000 inwoners haar steentje bij aan de strijd tegen de opwarming van de aarde: door elk van haar beleidsmaatregelen, gesteund door een actieve en overtuigde bevolking, leidde ze haar ecologische transitie. In Grande-Synthe organiseerde hij ook de solidariteit met de vluchtelingen. De streek is immers ook een gekende ‘oversteekplaats’ om naar het Kanaal over te steken.