Wie zijn we ?

Wie zijn we?

Werkterrein

Werkterrein is de sociaal-culturele sector. Nauwkeuriger afgebakend komt dit neer op vormingswerk met een stevige klemtoon op deverhelderende functie.
Niet onbelangrijk. Het gaat om een vrijwilligersorganisatie. Professioneel gestructureerd. En met uitstraling. Ze waaiert uit over de Brusselse regio en overstijgt op die manier de thuishaven Etterbeek. Het publieksbereik, een kwalitatieve parameter, is navenant. De aspiraties liggen verscholen achter de naam van deze vereniging: Boon. Eén van Vlaanderens grootste schrijvers. “Schop de mensen een geweten”, betekent meer dan een slogan. Want een creatieve en progressieve visie op de actualiteit resulteert in een gevarieerd programma-aanbod.

Activiteiten

De activiteiten zijn klassiekers. Kwaliteit wordt met toegankelijkheid gecombineerd en een spitante inhoud wordt aan een bijzondere locatie gekoppeld. Projectwerking vergt een meer lange termijnaanpak. Bekend en dus niet onbemind zijn:

  • Louis Hap, het verhaal van een straat
  • Suite Jourdan Suite
  • Spoor de mensen een geweten
  • Mijn kleine oorlog

Tenslotte ontplooit de Louis Paul Boonkring een specifieke thema- en actiegerichte werking. Zo lag ze aan de basis van talrijke samenwerkingsverbanden zoals de campagne “Extreem rechts, nee bedankt! Voor een leefbaar Brussel”. De vereniging is aangesloten bij de cultuurkoepel curieus Brussel vzw en ontving de prijs voor het Sociaal Cultureel Werk 1998.

 

Le cercle Louis-Paul Boon est une association de bénévoles, actif à Bruxelles, dans le domaine socio-culturel. Quelques 150 membres font partie de l’association qui organise de multiples activités pendant l’année.
Les aspirations sont cachées derrière le nom de l’association : Louis-Paul Boon, un des plus grands écrivains flamands. Ce que Boon voulait réaliser avec ses livres, était de ‘botter le cul aux gens jusqu’ à ce qu’ils aient une conscience’. Nos activités essaient de partir de ce même principe : regarder d’un œil critique, ce qui se passe dans le monde et où il est nécessaire d’agir et d’intervenir afin de faire changer
les choses et enlever des inégalités.
Nos activités sont diverses : soirées-débats, activités culturelles, organisation d’expositions, visites, voyage thématique annuel etc… Nous sommes aussi à la base de l’action ” Extrême-droite, non merci. Pour que vive Bruxelles ” et en 2024 on est à l’origine d’une nouvelle campagne “Extrême-droite, non merci!”.
L’association a reçu en 1998 le prix de l’action socio-culturelle de Bruxelles.