Evenementen

NAAR EEN ECO-ECO-NOMIE?

Circulaire economie en andere Brusselse transitieambities belicht. Al enkele jaren pioniert het Brusselse Gewest in de circulaire economie. Het gaat nu een stap verder. In volle coronacrisis werd, op initiatief van een vijftigtal verenigingen, personen en ondernemingen, de oprichting van een Gewestelijke Transitieraad gevraagd via een Open Brief en een online ondersteuningspetitie. Het doel: erop…
Lees meer