KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID

KLIMAAT EN SOCIALE ONGELIJKHEID

Voorjaar 2024: –>  mensen in armoede aan het woord

ZATERDAG 16 MAART 2024: de klimaatcrisis in het vizier

MEI 2024: daguitstap naar Watersnoodgebied Zeeland

Zonder een drastische verlaging van de koolstofemissies zal binnen 50 jaar één derde van de wereldbevolking in gebieden leven met temperaturen rond de 50°C. We zien nu al de gevolgen van die extremer wordende weersomstandigheden: branden, stormen, overstromingen, … en dat beïnvloedt op zich de landbouw, drinkwatervoorziening, verdwijnen van land en van biodiversiteit, oorlogen en grote migraties.

Enkel een radicale omslag van het groeidogma en vervanging van fossiele brandstoffen, kan het tij doen keren.

We pakken dit thema aan in een cyclus met drie delen.

  1. MENSEN IN ARMOEDE AAN HET WOORD.

Voorjaar 2024

Zowel op mondiaal als lokaal vlak zijn de meest kwetsbaren de  grootste slachtoffers van de klimaatcrisis, terwijl ze er het minst toe bijdragen. We laten de “Zwakkere burger” aan het woord i.s.m. Brusselse buurthuizen en armoedeverenigingen. De resultaten worden publiek gemaakt en besproken tijdens het tweede deel in maart.

 

  1. EEN DAGVULLEND EVENEMENT: ‘DE KLIMAATCRISIS IN HET VIZIER.’

Zaterdag 16 Maart 2024.

Een ontmoetingsdag waarbij we diverse aspecten van de klimaatuitdaging doorlichten. Na een kennismaking met een sociaal-ecologisch transitieproject in de sociale woningen van de gemeente Sint Gillis, start om vijf na twaalf in het sociaal-cultureel centrum DK een rijk gevuld programma met panelgesprekken over:

De mondiale klimaatcrisis en de klimaatbeweging

Klimaat en sociale ongelijkheid

De Brusselse aanpak van de klimaatcrisis

Voor het volledige programma, ga naar Klimaatcrisis in het vizier

  1. DAGUITSTAP NAAR WATERSNOODGEBIED ZEELAND.

Zaterdag 25 mei 2024

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat in Zeeland een nooit geziene storm de dijken deed breken. Er vielen 1836 doden, honderdduizend mensen werden dakloos.

Sindsdien stelt Nederland alles in het werk om een dergelijke catastrofe te voorkomen. De klimaatopwarming en de stijging van de zeespiegel maakt de aanleg van meters hoge dammen en stormvloedkeringen van het Deltaplan nog meer urgent.

Tijdens deze daguitstap praten we met diverse actoren van de waterwerken, milieuverenigingen, waterbeheer, kernenergie en de situatie aan de Belgische kust. Meer info en tijdig inschrijven kan hier..