Strijd tegen extreem rechts – Het Groot Verzet – Campagne XRechts, nee bedankt

Wil je meer informatie, ga dan rechtstreeks naar de Campagne  Extreem Rechts, nee bedankt

Zou je er niet moedeloos van worden? De schrijnende en volstrekt onaanvaardbare situatie van de Palestijnen, de inval in Oekraïne, de klimaattoestand, de stijgende invloed van extreem rechts in België en Europa…
Dit laatste, met de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet, baart ons zorgen.
En spoort ons tegelijk aan om niet bij de pakken te blijven zitten.

Heel wat staat op stapel:

  • Zo hebben we uiteraard onze debatavond over het cordon sanitaire op donderdag 14 december
  • We roepen de 22 Gemeenschapscentra in Brussel op om mee op te roepen voor een leefbaar, solidair en verdraagzaam Brussel. Extreemrechtse en populistische partijen zijn een reëel gevaar voor dit samenlevingsmodel, met een gedachtegoed dat haaks staat op een superdiverse stad als Brussel waarin iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging dezelfde rechten heeft.
  • We participeren actief binnen Hart boven Hard aan Het Groot Verzet
  • We werken een nieuwe campagne uit!

Inderdaad, ergens herinnert het ons aan de situatie jaren geleden toen plots ex-commissaris De Mol lijsttrekker werd voor het toenmalig Vlaams Blok in Brussel. Pessimisme heerste: het Vlaams Blok zou een meerderheid kunnen halen, ook met Franstalige stemmen, en zo het Brussels politiek functioneren, lamleggen…
Met honderden organisaties werd in de campagne “extreem rechts, nee bedankt” voor de Parlementsverkiezingen in 1999, samen gewerkt wat zeker hielp verwezenlijken dat het Vlaams Blok niet doorbrak in Brussel.

25 jaar later blijft het nodig om hier nog steeds campagne rond te voeren, gezien de mogelijke verkiezingssuccessen van Vlaams Belang – Chez Nous in 2024. En laat het ons maar niet hebben over de desastreuze verkiezingsresultaten in Nederland op 22 november.

En de campagne voeren we heel duidelijk tegen deze extreemrechtse partijen. Drie kenmerken zijn aanwezig: een eerste kenmerk is racisme en vreemdelingenhaat en een uitsluitende vorm van nationalisme, waarbij alleen mensen van een bepaalde etnische afkomst behoren tot de natie en toegang hebben tot politieke rechten en sociaaleconomische rechten.  Een tweede kenmerk zijn autoritaire , hiërarchische en traditionele denkbeelden, o.m. wat de genderproblematiek betreft. En tot slot het antidemocratisch en populistisch karakter. Ook al zijn bepaalde denkbeelden en praktijken  doorgesijpeld bij de democratische partijen, willen we focussen op de extreemrechtse partijen omdat zij de aandrijver zijn van deze praktijken en ideeën.

Wat wensen we te organiseren?

We willen in Brussel (tweetalig) en in Vlaanderen, organisaties/verenigingen/groeperingen aansporen om in de aanloop van de verkiezingen 2024 , mensen aan te spreken. Mensen die twijfelen of die denken dat extreem rechts oplossingen kunnen aanbieden voor de grote problemen die we kennen: de toename van de sociale ongelijkheid; de wooncrisis, de stijgende prijzen…
Hiervoor bieden we 4 hulpmiddelen aan:

  • Een info-blaadje
  • Een vormingsvoorstel
  • Een artistiek aanbod
  • Een spel-element

Wij denken dat met deze 4 elementen, mensen gewapend zijn om te luisteren en in gesprek te gaan met diegenen die mogelijkerwijze voor extreemrechts zouden stemmen.

Een info-blaadje

We wensen info te geven over waar extreemrechts echt voor staat. Nemen we als voorbeeld: zijn Vlaams Belang en Chez Nous nu een sociale partij ? Standpunt van het Vlaams Belang ivm de splitsing van België en de positie van Brussel hierin? Extreemrechts en het koningshuis?
Niet om mensen te overtuigen maar wel om elementen aan te reiken die doen nadenken.

Vorming

In dialoog gaan met de mensen, vraagt een zekere training om beter te luisteren, want we zijn vaak geneigd om mensen met een andere visie dan de onze, te overtuigen van onze visie. Hoe doen we dat en vooral hoe doen we het niet? Daar zorgen professionele vormingsorganisaties als o.m. Iteco voor.

Artistiek

We willen met kunstenaars en artiesten een product uitwerken dat organisaties/verenigingen/groepen in staat moet stellen om de aandacht te trekken: op markten, drukke straten… teneinde opnieuw het gesprek te kunnen aangaan: met luisteren en info geven.

Spel-element

We stellen spelvormen voor die kunnen gebruikt worden door organisaties met hun doelpubliek.

We wensen deze 4 middelen in concreto uit te werken en dan aan te bieden aan al wie hier de komende maanden concreet mee wil werken teneinde mensen te doen nadenken wat de gevolgen zouden kunnen zijn om extreemrechts te ondersteunen bij de verkiezingen van 2024. Zeker in een super-diverse stad als Brussel.

Wil je op de hoogte blijven van de campagne of wil je actief meewerken, laat het ons gerust weten: lpboonkring@hotmail.com.