BRIEF AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN BELGIE

BRIEF AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN BELGIE

 

Brussel, 24 april 2023

 

Aan de Partijvoorzitters van alle democratische partijen in België

 

Geachte

Onder de noemer “ Een rechtvaardige belastinghervorming ? ”  heeft de Louis Paul Boon-Kring op grond van door wetenschappers gegeven inleidingen, een preferendum gehouden  om haar voorkeuren aan te geven.

De bigger picture werd geschetst door Lieven Denys, de vergroening van de fiscaliteit door Christophe Heyndrickx , de belasting van kapitaal door Kevin Spiritus en de reflecties van sociaal beleid door Wim Van Lancker.

Vertrekkend vanuit de vaststellingen dat het belastingstelsel bijzonder onevenwichtig is en grovelijk het grondwettelijk fiscaal gelijkheidsbeginsel ( zonder privileges) en het solidariteits-beginsel ( de sterkste schouders dragen naar draagkracht bij) schendt, komt het bestuur van de LPBoon-Kring tot een aantal inzichten die hieraan kunnen tegemoet komen.

Deze inzichten worden hierbij samengevat en nader geduid in een omstandige bijlage die op verzoek beschikbaar is,  evenals de powerpoints van de inleiders ( cfr onze website www.lpboonkring.be).

Graag ontvingen we, namens de  LPB-Kring , uw reacties op deze voorstellen.

Met vriendelijke groeten

Voor het bestuur van de LP Boon-Kring te Brussel

 

 

 

 

MarkMichiels
Nieuwelaan60
1040Brussel
lpboonkring@hotmail.com