MIGUEL HERNANDEZ

MIGUEL HERNANDEZ

 

Deze drietalige brochure met gedichten bevat 44 blz. 

Kostprijs = 8 euro (+ 3,48 verzendkosten)

Verzet tegen armoede en ongelijkheid klinkt door in onze
bevragende debatten over de “nieuwe staatshervorming” die
ook Brussel zal transformeren. Verzet tegen extreem rechtse
en andere reactionaire krachten klinkt door in onze debatten
over haatspraak en fake news. Verzet tegen ons verslavend,
globaal en dolgedraaide consumptief systeem klinkt door in
onze activiteit rond essentiële economie.
Het erkennen en her-denken van verzet klinkt door in activiteiten die herinneren aan verzet in de concentratiekampen en
aan historische verzetsdaden zoals de clandestiene uitgave
van de faux soir. Verzet geeft stemlozen een stem, zoals in
ons project “Les mots qui piquent – Woorden die raken”.
En in dat verzetsperspectief past de dichter Miguel Hernández, volksjongen, boerenzoon, herder en in het (gewapend)
verzet in het republikeinse leger tijdens de Spaanse burgeroorlog. Na de nederlaag van de progressieve krachten in
Spanje, kreeg hij de doodstraf wegens zijn verzet tegen het
reactionaire regime dat, bijna 50 jaar lang, duizenden doden
zou veroorzaken.
Het verzet van Miguel Hernández kende ook – en vooral – een
literaire dimensie. Naast bucolische natuurgedichten
Gehurkt melk ik een geitje
en een droom…
of Een geile vuurvlieg
geeft meer licht
en vrouw zonder man
dooft uit
schreef Hernãndez ook honderden liefdesgedichten voor zijn
zoontje en zijn vrouw
Mijn ogen zonder jouw ogen zijn niet echt ogen…
of Ik heb je buik bevolkt
met liefde en zaad … –
en tientallen gedichten geïnspireerd door de bloedige oorlog
in Spanje, die hij in de loopgraven beleefde aan de zijde van
strijdmakkers uit de luchtafweer, internationale brigadistas-vrijwilligers, andere kameraden. Soms klinkt in zijn poëzie
vertwijfeling door
Vandaag voel ik me ik weet niet goed hoe…,
soms trekt hij hard van leer tegen zij die aan de zijkant blijven
staan –
Ik zie venten die hun vent-zijn
slechts tonen en vertonen
in hun uitzicht, hun sigaartjes,
hun broek met gulp en hun snor …
dan weer maakt hij scherp-zure hekeldichten over de vijand
Aan generalísimo Francisco Franco Onderdeurtje…
Wie Hernández leest, ontdekt al snel dat verzet een daad van
liefde kan en moet zijn.
Verzet wordt deze dagen erg concreet, nu autocratische regimes aan de Europese oostgrens de roep om verandering en om
verbetering met moordend krijgsgewoel willen verstommen.
Of, zoals de Franse dichter Jacques Prévert het ooit stelde:
Quelle connerie la guerre.