OPROEP ACTIES CULTUUR

OPROEP ACTIES CULTUUR

Dit is een oproep voor acties

Op zaterdag 20 februari doen we aan cultuur!

Waar we ons ook bevinden, en ieder met haar of zijn eigen talenten en vaardigheden: op de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid doen we over het hele land aan cultuur! Op het platteland, in de stad, tussen het verkeer, op het openbaar vervoer. Doe mee aan cultuur in wachtrijen, winkelstraten, musea of gebedshuizen. In de ether, op voetpaden, in etalages, aan muren of gevels. Op straat of van op je balkon.

Overal waar de samenleving ondanks de strenge vrijheidsbeperkingen toch blijft draaien, zullen wij aan cultuur doen! In solidariteit met alle mensen en sectoren die getroffen worden door de epidemie en/of de aanpak ervan. Als pleidooi voor een corona-aanpak die rekening houdt met sociale, psychosociale en economische risico’s, rechten en vrijheden. 

Zo vieren wij op 20 februari de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid. Om niet te vergeten dat de kwetsbaarsten het meest zullen lijden onder de crisis. Omdat zo’n dag meer zin heeft dan ooit.

Op 20 februari gaan we niet nog eens voor ons scherm zitten verkalken. Het kan ons niet meer schelen, of cultuur weer open mag vóór of na de kapsalons, de rijscholen, de bungalowparken, de winkelcentra, de dierentuinen… Of waarom sommige deuren altijd als eerste toe moeten en als laatste weer zullen openzwaaien. Wij wachten niet langer op die eeuwige “culturele lente” die ons beloofd wordt: wij maken die zelf!

Dit is een oproep voor acties over het hele land 

We roepen op tot spontane of geplande acties, samen of alleen. Zolang ze maar een levendig beeld geven van de brede waaier aan culturele activiteiten in ons land.

Bezoeker of cultuurwerker, individu of organisatie: iedereen op zijn/haar/hun manier kan op deze oproep ingaan, afhankelijk van je eigen realiteit, je favoriete medium, waar je je bevindt, je wensen en mogelijkheden… 

Spelen op een balkon, projecteren in een kerk, iets tonen in een etalage, optreden voor een winkel of in een stationshal, een bioscoop omvormen tot museum of een theater tot boekhandel, zelf onze doodgeboren werken “verkopen”, gedichten voordragen, decors uit theaterkelders halen: aan mogelijkheden geen gebrek. Zelfs ondanks de huidige regels, hoe absurd of oneerlijk soms ook. 

Wil je wel meedoen, maar voel je je alleen? Heb je een idee, een vraag? We kunnen initiatieven aan elkaar koppelen en mee steunen. Aarzel niet ons te contacteren op: contact@stillstandingforculture.be

Geleidelijk aan zal deze website aangroeien met meer aankondigingen en ideeën voor acties, en de sporen ervan. Post ook je eigen plan!
Klik op “Post een actie” en voeg je plan toe.
Facebook event Waarom? • Om uit onze gedwongen onzichtbaarheid en ons isolement te breken. • Het is hoognodig om cultuur weer te verdedigen als een algemeen goed, en toegang tot cultuur als een grondrecht, net als toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of rechtspraak. Dit alles nog los van het economische belang van de culturele sector en de vele levens die bedreigd worden door de stopzetting van onze activiteiten. • We moeten afstappen van de logica van een uitzonderingstoestand. Met elke nieuwe coronagolf wordt het duidelijker dat dit voor de lange termijn is, en dat de zogenaamde ‘uitzonderingsmaatregelen’ nu de structurele norm worden. • Er bestaat geen direct verband tussen de gezondheidsmaatregelen en het hoekje waar cultuur nu al bijna een jaar wordt weggezet. Bijeenkomsten van enkele honderden of zelfs duizenden mensen mogen wel als ze de markt of het shoppen dienen, maar culturele activiteiten blijven verboden ondanks hun strikte protocollen. Deze onevenwichtige keuzes dreigen uiteindelijk niet alleen onze geestelijke gezondheid en het sociaal weefsel te schaden, maar ook de continuïteit van publieke dienstverlening en de noodzakelijke checks and balances in een democratische samenleving. • Om onze vleugels uit te slaan boven een gekortwiekte sector. Om te blijven ontroeren, verbazen en de wereld in vraag te stellen. Laten we de gevestigde orde op zijn kop zetten, zoals met carnaval. Vertel andere verhalen. Denk samen na over deze situatie. Druk ons verlangen uit om te bestaan, verbindingen te leggen, zonder onze eigenheden te vergeten – van kunst tot levenslang onderwijs, van cultuur tot onderwijs, van geestelijke tot lichamelijke gezondheid… • Om de stilte en de onverschilligheid van de politiek te verbreken, en regeringen en virologen te doen nadenken over andere manieren om met de epidemie om te gaan. • Ter verdediging van principes als sociale rechtvaardigheid, collectief belang en de billijke verdeling van inspanningen over de hele samenleving. Zo vragen wij van overheden om prioritair steun te verlenen aan de meest kwetsbare beroepen en werknemers die deze opeenvolgende en aanslepende lockdowns niet zullen overleven. Daarbij pleiten wij voor een samenhangend sociaal, psycho-sociaal en economisch preventiebeleid in het belang van elke burger. Geen gezonde ziel en geest zonder gezond lichaam. Geen sociale cohesie zonder het recht om elkaar te ontmoeten en zich te uiten. Het is hoog tijd.