Een kus van Covid en een bank achteruit !

 

 

Als er één rode draad is in ons jaarprogramma, dan is het wel: hoe kan dit complex land beter worden na corona? Voor zover dit nog niet zichtbaar was, legt de covid-crisis de structurele fouten en gevolgen van het huidig economisch, sociaal en politiek systeem bloot. Er is nood aan een nieuw soort overeenkomst, een sociaalecologisch pact. Wat stellen we bvb vast tijdens de covid-crisis i.v.m. ons marktsysteem en de rol van de overheid? En de rol van de sociale zekerheid tijdens deze crisis? Constant moeten horen dat het het marktsysteem is dat economische welvaart creëert en dat ondernemers, gebukt onder de lasten, hun competitiviteit verliezen waardoor de sociale zekerheid onbetaalbaar is en moet gesaneerd worden zodat we de economische welvaart niet in het gedrang brengen? En wat zien we wat ondernemers en overheid juist doen tijdens deze crisis? Juist! De ongelijkheid maakt de samenleving kapot, wat men ook moge beweren. En die ongelijkheid is nog toegenomen door de covidcrisis. Nemen we het onderwijs. Het onderwijs zelf verstevigt de ongelijkheid en Covid heeft dit enkel nog negatief beïnvloed. Kinderen uit kansarme gezinnen zijn disproportioneel getroffen. De covidcrisis is een gezondheidscrisis maar ook een economische en een sociale crisis. Kansarme ouders worden als eersten getroffen door werkloosheid. Hun behuizing is krapper, ze hebben geen buffers, enz. Net die thuissituatie was tijdens het afstandsonderwijs bepalend. Onze beleidsmakers onderschatten de problemen. Men hoort weinig over de inhoud van het onderwijs. Tegelijk zijn er de vele verhalen van scholen en leerkrachten die afgelopen maanden zonder versagen inspanningen hebben geleverd om alle kinderen te bereiken.

Panel:

Ides Nicaise: Hoogleraar emeritus; Onderzoeksleider Onderwijs en Levenslang Leren

Jef Van Damme: Schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Sint-Jans-Molenbeek

Els Lenaerts: Leerkracht basisschool De Vierwinden, Sint-Jans-Molenbeek

Moderator:

Jeroen Permentier,   lid Oproep voor een democratische school