SANS-PAPIERS: HOOP,WANHOOP EN PUINHOOP

Zaterdag 10 december, van 10u30 tot 16u30

Kunstencentrum Globe Aroma, Moutstraat 26 1000 Brussel 

Hun aantal wordt op 150.000 geschat, de mensen zonder papieren die in ons land “onwettig” verblijven.  Na een lange uitputtende tocht op de vlucht voor oorlog, onderdrukking, komen ze in ons land terecht uitkijkend naar een menswaardige opvang en een betere toekomst.

De realiteit is helaas minder rooskleurig.  De beelden van de honderden asielzoekers die de nacht op straat moeten doorbrengen spreken voor zich.  “De opvang zit vol” wordt gezegd en wie zich niet kan aanmelden krijgt geen opvang.  Maar ook wie erin slaagt zich aan te melden is nog niet zeker van opvang.  De achterstand van vele duizenden dossiers en de procedures die vaak jarenlang duren leiden vaak tot mentale ontreddering door het gebrek aan enig toekomstperspectief.  Het asielbeleid van België is beschamend voor een land waar de mensenrechten in haar Grondwet verankerd zijn.  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land al meermaals veroordeeld voor het gebrekkig onthaal en het chronisch tekort aan opvang van vluchtelingen.   Maar ondanks het gebrek aan begeleiding en perspectief die vaak tot moedeloosheid leiden, stellen vele asielzoekers zich weerbaar op, getuige de tijdelijke bezettingen van leegstaande panden en de hongerstakingen als ultieme roep om aandacht voor hun problematische situatie.

Op 10 december, de Internationale dag van de Mensenrechten, brengen we deze schrijnende toestand onder de aandacht met een dagvullend programma.

We beginnen de dag met enkele kortfilms en getuigenissen van asielzoekers over hun situatie: het traject naar België, de zoektocht naar onthaal en opvang, de logge procedures, hun nomadenbestaan, de uitbuiting bij illegale tewerkstelling  enz. 

Na een solidair Afghaans buffet brengen Fatima (Afghanistan) en Helen (Eritrea), auteurs van het boek “Het begin van mijn leven was toen ik nog niet bestond” (EPO) hun verhaal. Vervolgens geven we het woord aan Dirk Van den Bulcke, Commissaris-Generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, om het asielbeleid van België en Europa toe te lichten.  Vertegenwoordigers van vluchtelingenverenigingen reageren.  

Het evenement vindt plaats in het kunstencentrum Globe Aroma, een gastvrije plek voor nieuwkomers en asielzoekers.