Salut Congo

Salut Congo

Salut Congo

Salut Congo
Korte inhoud:

Naar aanleiding van het project SALUT CONGO werd een boeiend boek samengesteld. Het gaat van start met een uitgebreid essay van Césarine Sinatu Bolya met als titel “migratie en ballingschap” en dat meteen één van de belangrijkste uitdagingen van het begin van de XXIste eeuw aankaart. Maar eigenlijk gaat de publicatie vooral over de verhalen van mensen, over herinneringen aan de (soms pijnlijke) terugkeer in België na de onafhankelijkheidsverklaring van Congo in 1960, over herinneringen aan de eerste dagen van verblijf in Gastland België. Die verhalen van zowel gevluchte ex-kolonialen als van Afrikanen, opgetekend en geregistreerd door vrijwilligers van de Louis Paul Boonkring, hebben we verknipt en gebundeld in 5 thematische hoofdstukjes.

  1. over angst en vlucht: uittreksels uit de vele gesprekken en interviews geven een beeld van het overhaaste vertrek van Belgische kolonialen uit Congo en/of van de sfeer van angst en onzekerheid die Afrikanen ertoe aanzette om in België een vaste stek te zoeken
  2. aankomst in België
  3. tussen welkom en verwachtingen
  4. vervreemding en aanpassing
  5. over heimwee en herinnering

Eén getuige verdient een speciale behandeling, gewoon opdat zijn naam klinkt als een klok en wellicht tegenstrijdige emoties oproept; een summary van het interview met Teddy Telenga Yoas Lumumba, dus – en kleinzoon van …
De interviews worden vergezeld door de fotografie van Annabelle Van Nieuwenhuyse.

Prijs:
Je kan dit boek bestellen aan de verkoopprijs van 10€ per exemplaar (verzendingskosten inbegrepen) op rekeningn° 001-1199489-63 van de Louis Paul Boonkring, p/a Nieuwelaan 60 te 1040 Brussel.